Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Melania-Gabriela Ciot la evenimentul tematic dedicat Dunării – creatoare de sinergii între instituțiile multilaterale: UE, OSCE și ICPDR, organizat de Misiunea Permanentă a României la Viena

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
15.03.2019

Secretarul de stat Melania-Gabriela Ciot a participat astăzi, 15 martie 2019, la evenimentul organizat de Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizațiile Internaționale cu sediul la Viena, intitulat „The Danube: enabling synergies among multilateral institutions – EU, OSCE and ICPDR”. Acesta s-a înscris în seria eforturilor de promovare a obiectivelor asumate de România în exercitarea atât a Președinției Consiliului Uniunii Europene, cât și a Președinției-în-Exercițiu a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), îndeosebi în ceea ce privește creșterea sustenabilă prin convergență și conectivitate, în contextul mai larg al consolidării cooperării între actorii diplomației multilaterale. În acest sens, alături de demnitarul român, în cadrul evenimentului, prezidat de Reprezentantul Permanent al României la Viena, ambasadorul Cristian Istrate, au susținut prezentări reprezentanți ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), ai Comisiei Europene, respectiv ai Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR).

În cadrul intervenției avute, secretarul de stat a evidențiat locul central pe care îl ocupă coeziunea în cadrul temelor promovate de Președinția română a Consiliului UE, ca premisă pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, precum și pentru consolidarea proiectului Europei unite și puternice. Printr-o abordare similară, Președinția-în-Exercițiu a SUERD deținută de România este ghidată de motto-ul „Building cohesion for shared prosperity in the Danube region”, fiind implicată în activități de natură să contribuie atât la asigurarea coeziunii social-economice, cât și la continuarea dezvoltării competitivității, conectivității și mobilității în cadrul acestei Strategii.

Oficialul a arătat că Președinția română a Consiliului UE acționează în scopul întrunirii consensului între țările membre pentru o mai bună sincronizare a obiectivelor Strategiilor Macro-Regionale, inclusiv ale SUERD, cu cele ale programelor INTERREG și FESI, în vederea stimulării cooperării. O altă direcție de acțiune privește evidențierea formatelor de cooperare macro-regională, îndeosebi a SUERD, ca instrumente eficiente care pot promova coeziunea și competitivitatea în regiune, pentru o mai bună implementare a politicilor și programelor UE.

Cu privire la principalul obiectiv al României în exercitarea Președinției SUERD, de relansare a Strategiei ca urmare a revizuirii Planului de Acțiune al acesteia din 2010, secretarul de stat a exprimat speranța că procesul de revizuire aflat în curs va fi unul incluziv, transparent, fără rezultate prestabilite și încununat de succes.

În finalul intervenției, demnitarul român a exprimat deschiderea de a lucra, în procesul revizuirii SUERD, împreună cu alți actori, precum Comisia Europeană, Comisia Dunării, ICPDR și OSCE pentru un plus de eficiență în eforturile fiecărei organizații, inclusiv prin evitarea duplicărilor, pentru a asigura un climat prosper, nepoluat și interconectat în regiunea Dunării.

Intervențiile celorlalți vorbitori au fost axate pe rolul pe care instituțiile reprezentate de aceștia îl au, ținând cont de specificul fiecăreia, cu privire la problemele legate de Dunăre și de regiunile din proximitate. A fost evidențiată cooperarea importantă care există între UE, prin Comisia Europeană - Directoratul General pentru Mediu și ICPDR, îndeosebi pe chestiuni care țin de managementul apei. Totodată, atât în cadrul prezentărilor, cât și al sesiunii de discuții care a urmat, a fost explorată posibilitatea identificării unui rol concret al OSCE în acest sens, pornind de la expertiza și activitățile pe care această organizație le desfășoară îndeosebi pe dimensiunea economică și de mediu, în numeroase domenii, printre care „diplomația apei”, reducerea riscului dezastrelor sau abordarea implicațiilor de securitate ale schimbărilor climatice.