Centrul de presă

Participarea ministrului afacerilor externe la lucrările celei de-a 37-a sesiuni a Adunării parlamentare paritare Africa, Caraibi, Pacific–Uniunea Europeană

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
20.03.2019

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat la data de 20 martie, la lucrările celei de-a 37-a sesiuni a Adunării parlamentare paritare Africa, Caraibi, Pacific (ACP) – Uniunea Europeană (UE), desfăşurate la Bucureşti, Palatul Parlamentului, context în care a susţinut un discurs în cadrul Panelului “Working on Global Arena”, în care a abordat tema schimbărilor climatice şi impactul acestor schimbări din perspectiva securităţii.

Ministrul afacerilor externe a subliniat că toate statele lumii sunt expuse riscurilor climatice, indiferent de poziţia geografică, şi că este nevoie atât de solidaritate și responsabilitate în identificarea soluțiilor, cât și de o platformă multilaterală care să faciliteze cooperarea şi dialogul.

A arătat că abordarea eficientă a schimbărilor climatice şi îndeosebi a încălzirii globale necesită conştientizare, responsabilizare a tuturor actorilor implicaţi şi o puternică voinţă politică pentru demersuri eficiente deopotrivă la nivel naţional, precum şi la nivel global. În acest context, a subliniat necesitatea promovării de demersuri într-un cadru multilateral în care un rol esenţial îl joacă Organizaţia Naţiunilor Unite.

Ministrul Teodor Meleşcanu a prezentat demersurile realizate de România, în contextul exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Oficialul român a menționat organizarea, la Bucureşti, la 12 martie 2019, a Conferinţei internaţionale “Consolidarea rezilienţei la dezastrele naturale”, dedicată unuia dintre subiectele de maximă actualitate de pe agenda internațională – influențele negative ale schimbărilor climatice asupra dezvoltării durabile şi securităţii.

În marja reuniunii ACP-UE de la București, ministrul afacerilor externe a avut întrevederi bilaterale cu Preşedintele Senatului din Republica Gaboneză, Lucie Milebou-Aubusson Mboussou şi cu viceprim-ministrul şi ministrul afacerilor externe şi al comerţului din Saint Vincent şi Grenadine, Louis Hilton Straker.

În cadrul întrevederii cu oficialul din Republica Gaboneză a fost trecute în revistă dialogul bilateral în diverse sectoare de interes comun, precum și cooperarea la nivelul organizațiilor internaționale.

În cadrul întrevederii cu oficialul din Saint Vincent şi Grenadine au fost discutate proiectele de asistență tehnică dedicate de România regiunii Caraibilor, precum și perspectivele de cooperare economică și sectorială, în domenii de interes comun precum educație, schimbări climatice, gestionarea situațiilor de urgență, securitate și siguranță alimentară, IT, turism.

Ministrul Teodor Meleşcanu a evidențiat faptul că, în contextul exercitării Președinției Consiliului UE, România va acorda o atenție deosebită evenimentelor cu impact major asupra statelor africane şi caraibiene, precum negocierea acordului post-Cotonou care va defini viitorul cadru al relațiilor UE-ACP.


Informații suplimentare:

Adunarea Parlamentară Paritară Africa, Caraibi, Pacific - Uniunea Europeană a luat ființă din dorința de a-i reuni pe reprezentanții aleși ai Parlamentului European – și reprezentanții aleși ai statelor din Africa, Caraibi și Pacific.

La lucrări au participat aproximativ 400 de reprezentanți ai parlamentelor din state din Africa, Caraibe și Pacific și europarlamentari, reprezentanți ai instituțiilor ACP și europene.