Alegeri Europarlamentare și referendumul…

Procedura de acreditare a reprezentanților externi ai mass-media


​Formular de acreditare                                                                 


 

În conformitate cu art. 73 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și art. 4 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente (AEP) nr. 9 din 25 martie 2019, acreditare a reprezentanților externi ai mass-media[1] și a observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European se realizează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), de către AEP.

Notă:

Legea nr. 33/2007 prevede organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9 din 25 martie 2019 prevede procedura de acreditare a reprezentanților externi ai mass-mediei şi a observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.

A. Reprezentanții externi ai mass-media care nu se află în posesia unui carnet valabil de corespondent eliberat de MAE vor transmite următoarele documente în vederea obținerii acreditării:

  • Scrisoare de acreditare din partea instituției de presă, redactată în limba engleză sau franceză şi adresată conducerii Direcției Purtător de Cuvânt şi Comunicare. În solicitarea de acreditare se va menționa faptul că jurnalistul este angajat al redacției respective și are calitatea de corespondent pe perioada alegerilor europarlamentare din 26 mai 2019. Scrisoarea va purta antetul original, semnătura directorului, dată și ștampilă;
  • În cazul jurnaliștilor freelance, aceștia vor prezenta solicitări de acreditare de la cel puțin o instituție de presă sau din partea consiliului de conducere al asociației profesionale din care fac parte.
  • Copie după legitimația de presă națională sau internațională;
  • Copie după pașaport sau copie după buletin/carte de identitate – pentru cetățenii români;
  • Fotografie tip pașaport, în format electronic, cu denumirea nume_prenume_media;
  • Formular de acreditare completat (scanat şi în format word).

 

B.  Reprezentanții externi ai mass-media care se află deja în posesia unui carnet valabil de corespondent eliberat de MAE vor transmite Direcției Purtător de Cuvânt şi Comunicare doar formularul de acreditare,  însoțit de o fotografie. Corespondenții străini al căror carnet expiră până la 26 mai 2019 (inclusiv), sunt rugați să se adreseze în timp util MAE în vederea prelungirii valabilității acestuia.

Toate documentele vor fi expediate la adresa de e-mail acreditare.presa@mae.ro

Atenţie! Solicitările însoțite de documentația completă trebuie transmise către MAE cel târziu până sâmbătă, 25 mai 2019. 

Notă: Acreditarile vor fi emise de către AEP și vor fi transmise/ridicate conform opțiunii indicate în formular.

Originalul documentului de acreditare se poate ridica de la sediul AEP  (Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084; tel. +40 21 310 08 24; fax: +40 21 310 13 86; e-mail: comunicare@roaep.ro )

Copia acreditării are aceeași valoare juridică cu originalul.

Atenție! Acreditarea este valabilă numai însoțită de un act de identitate al titularului acestuia.

Informatii suplimentare se pot obține accesând pagina de internet a MAE, rubrica Alegeri europarlamentare (http://www.mae.ro/node/48090).

De asemenea, ne puteți contacta la telefon +4021.431.13.77, e-mail: acreditare.presa@mae.ro.

 

Informații utile:

Conform art.73 alin. (10) și (11) din Legea nr. 33/2007:

  • Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6.00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie.
  • Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi.
  • Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
  • La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

 

 

[1] Atenție! Reprezentanții mass-media din România se vor adresa pentru obținerea acreditării la AEP.