Alegeri Europarlamentare și referendumul…

Procedura de acreditare a observatorilor externi la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019


​Formular de acreditare                                                                 


 

În conformitate cu art. 73 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare şi cu art. 4 din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente (AEP) nr.9 pe 2019 privind procedura de acreditare la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, acreditarea observatorilor externi se face de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.

PROCEDURA DE ACREDITARE

Pentru asigurarea coeziunii intern-extern, în spiritul Legii nr. 33/2007 și a Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente (AEP) nr.9 pe 2019, pentru acreditarea observatorilor externi procedura este următoarea:

 • Existența unei cereri de acreditare adresate Ministerului Afacerilor Externe al României, Direcţia Drepturile Omului, Protecţia Minorităţilor şi Consiliul Europei, până la data de 25 mai 2019 (termen limită de primire a cererilor de acreditare via e-mail este 25 mai 2019).
 • În baza solicitărilor primite, Ministerul Afacerilor Externe al României transmite propunerile de acreditare de observatori internaționali Autorității Electorale Permanente.
 • Autoritatea Electorală Permanentă va transmite solicitantului decizia asupra acordării acreditării de observare a alegerilor europarlamentare din 26 mai 2019.

 

Documentele necesare acreditării reprezentanților organizaţiilor/instituţiilor internaţionale sunt:

 • Scrisoare de acreditare din partea organizaţiei internaţionale sau europene, redactată în limba engleză sau franceză şi adresată Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Drepturile Omului, Protecţia Minorităţilor şi Consiliul Europei. Solicitarea de acreditare va confirma faptul că reprezentantul organizaţiei este mandatat ca observator pe perioada alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 și va indica adresa de email a observatorului propus spre acreditare prin care se va realiza corespondența ulterioară. Scrisoarea va purta antetul original, semnătura preşedintelui organizaţiei, data şi ştampila.  Nu vor fi acceptate scrisori cu adresarea "TO WHOM IT MAY CONCERN".
 • Formular de acreditare completat, scanat şi în format word.
 • Copie a statutului organizației
 • Copie a hotărârii judecătorești/tribunal de înființare a organizației
 • Copie după legitimaţia de membru al organizaţiei internaţionale;
 • Copie după paşaport;
 • Fotografie tip paşaport, în format electronic, cu denumirea nume_prenume_organizaţie;

Documentele vor fi expediate doar la adresa de e-mail acreditare.obs@mae.ro.

Atenţie! Având în vedere că, potrivit legislaţiei, data limită până la care AEP poate primi de la MAE propuneri de acreditare este cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votului, pentru a putea fi procesate, solicitările însoţite de documentaţia completă pentru obţinerea acreditării trebuie trimise la MAE cel târziu până sâmbătă, 25 mai 2019,  ora 16.30, ora României.

 

NOTĂ: Acreditarea observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 pe lângă toate birourile electorale se efectuează de către AEP. Acreditările vor putea fi transmise individual observatorilor acreditați la adresa de email indicată în formularul de înregistrare (punctul nr. 6 din formular).

Originalul documentului de acreditare se poate ridica de la sediul AEP (adresa: str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084; tel. (021)310.08.24 e-mail: comunicare@roaep.ro).

Copia acreditării are aceeași valoare juridică cu originalul.

Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acestuia.

Informatii suplimentare se pot obține accesând pagina de internet a MAE, rubrica Alegeri europarlamentare (http://www.mae.ro/node/48090) sau de la Direcţia Drepturile Omului, Protecţia Minorităţilor şi Consiliul Europei din cadrul MAE, la tel. tel. +40.21.431.13.16, +40.21.431.11.05, e-mail: acreditare.obs@mae.ro.

 

Informații utile:

Conform art.73 alin. (10) și (11) din Legea nr. 33/2007:

 • Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6.00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie.
 • Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi.
 • Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
 • La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.