Conferinţe, declaraţii, briefinguri

Declarații de presă comune susținute de către ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, ministrul muncii și justiției sociale, Marius-Constantin Budăi, și reprezentantul UNICEF România

Tip: 
Declarație de presă
Data: 
21.05.2019
Locaţia: 
București, Centrul InfoEuropa

Așa cum știți, România este ferm angajată în promovarea și protejarea drepturilor copiilor și trebuie să recunoaștem că, în ultimii ani, s-au făcut progrese serioase în acest domeniu. Legislația românească, dar și politicile Guvernului privind drepturile copiilor, sunt în conformitate cu angajamentele pe care România și le-a asumat pe plan internațional, în primul rând cu prevederile Convenției Națiunilor Unite privind drepturile copilului (de la adoptarea căreia celebrăm astăzi 30 de ani în 2019), precum și cu standardele Uniunii Europene și ale Consiliului Europei.

In acest context, vreau să subliniez excelenta cooperare dintre Guvern și UNICEF, care a demarat în iunie 1991 și continuă pe multiple planuri și în prezent. UNICEF a avut o contribuție semnificativă la progresele obținute de România în domeniul drepturilor copilului.

 Reamintesc că în martie 2017 Guvernul României a aprobat Memorandum-ul privind aprobarea prelungirii programelor derulate de Reprezentanța UNICEF în România pentru perioada 2018-2022, o inițiativă comună a Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Planul de Acțiune, pe care l-am semnat astăzi, nu face altceva decât să detalieze strategia de parteneriat dintre UNICEF și Guvernul României, prin ministerele relevante, inclusiv pe baza angajamentelor asumate de cele două părți.

De asemenea,  Planul de Acţiune al Programului de Ţară  a avut în vedere priorităţile naţionale relevante, care au fost incluse în Programul de Guvernare 2017-2020, Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020, Strategiile naționale privind incluziunea socială, educația, sănătatea, incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, tineretul, persoanele cu dizabilități, precum și Strategia României pentru Europa 2020.

Atât Programul de țară, cât și Planul de acțiune, pe care l-am semnat astăzi, includ trei direcții de acțiune: 

Prima, o noutate, împărtășirea experienței României în vederea promovării drepturilor copilului dincolo de granițele țării (element de noutate față de planurile de acțiune anterioare);

A doua direcție, îmbunătățirea incluziunii sociale a tuturor copiilor, în special a celor din mediul rural, din cadrul familiilor de etnie romă și comunităților sărace, precum și a copiilor cu dizabilități;

Al treilea element, îmbunătățirea capacității autorităților de la nivel central de a elabora, aplica și evalua politici care favorizează realizarea drepturilor copilului, inclusiv întărirea unor parteneriate-cheie menite să conducă la creșterea angajamentului național față de copii și față de reformele sociale.

Aprobarea prelungirii programelor derulate de Reprezentanța UNICEF în România și semnarea actualului Plan de acțiune astăzi sunt o dovadă în plus, dacă mai era necesar, a sprijinului ferm pe care Guvernul României îl acordă proiectelor pe care UNICEF le desfășoară în tara noastră, mai ales în ceea ce privește creșterea calității educației copiilor, reducerea discrepanțelor sociale și facilitarea accesului copiilor din familiile vulnerabile la servicii sociale de calitate.

In același timp,  este de amintit faptul că una dintre prioritățile Președinției României a Consiliului Uniunii Europene o reprezintă copiii, adolescenții și tinerii. Astfel, Programul Președinției noastre are ca temă centrală Educația care conectează, urmărind trei dimensiuni majore – mobilitate, incluziune și excelență.  Prin aceste elemente - cheie dorim să contribuim la consolidarea identității europene prin educație și cultură, la promovarea unei educații de înaltă calitate, favorabile incluziunii – toate reprezentând priorități comune ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și ale UNICEF.

De altfel,  UNICEF este un partener important în realizarea tuturor proiectelor dedicate copiilor și adolescenților,  în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Doresc să menționez două proiecte derulate prin cooperarea dintre UNICEF România și Ministerul Afacerilor Externe și care reprezintă o premieră în istoria Președințiilor rotative ale Consiliului UE. Primul dintre ele, programul Ambasador Junior la Uniunea Europeană, care are ca scop, prin cei patru reprezentanți români desemnați în februarie - două fete și doi băieți - să ofere copiilor și adolescenților oportunitatea de a afla mai multe despre valorile și principiile Uniunii Europene, dar și posibilitatea de a-și promova propriile obiective.  

Ambasadorii Juniori la UE, împreună cu zeci de copii și tineri din statele-membre UE, au participat la conferința organizată la București, cu tema Participarea Copiilor la procesele de luare a deciziilor și de elaborare a politicilor la nivelul Uniunii Europene, între 6 și 7 mai, de către UNICEF România și Ministerul Muncii și Justiției Sociale; cred că cei doi cosemnatari  și organizatori vă vor oferi mai multe detalii despre acest important eveniment.

Al doilea proiect-premieră pentru președințiile Consiliului UE îl constituie includerea în website-ul Președinției române a unei secțiuni speciale, intitulată Europa Copiilor, care conține informații dedicate copiilor și adolescenților.

Doresc să închei prin a-mi exprima convingerea că UNICEF va rămâne un partener de încredere al României, ca și noi, în parteneriatul cu dumneavoastră, și vom reuși să derulăm proiectele împreună și să diversificăm domeniile de acțiune.

Vă mulțumesc pentru atenție.