Centrul de presă

Co-prezidarea de către secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a celui de-al 44-lea Consiliu ministerial Africa, Caraibi, Pacific - Uniunea Europeană

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
24.05.2019

Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a co-prezidat, in perioada 23- 24 mai 2019, în calitate de Președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene, cel de-al 44-lea Consiliu Africa, Caraibi, Pacific - Uniunea Europeană (ACP-UE) alături de ministrul comerțului, industriilor, IMM din Namibia, Tjekero Tweya.

În cadrul reuniunii, reprezentanții statelor membre UE, ai țărilor din grupul ACP și ai Comisiei Europene, au avut un schimb de opinii referitor la modalitățile de consolidare a cooperării multilaterale, respectiv cu privire la schimbările climatice, inclusiv punerea în aplicare a Acordului de la Paris și la guvernanța oceanelor. Discuțiile au vizat inclusiv aspecte privind migrația, miniștrii abordând punerea în aplicare a Planului de Acțiune de la Valletta, Fondul fiduciar UE pentru situații de urgență pentru Africa și dialogul ACP-UE privind migrația.

În cea de-a doua zi, au fost discutate aspecte economice precum cooperarea pentru finanțarea dezvoltării, cooperarea comercială și dezvoltarea sectorului privat. De asemenea, miniștrii au avut un schimb informal privind relațiile dintre UE și țările ACP după 2020, având în vedere că Acordul de la Cotonou expiră la 29 februarie 2020. Totodată au fost abordate aspecte legate de implementarea inițiativei UE-ONU privind violența de gen "Spotlight Initiative" și stadiul actual al procesului Brexit.

Informații suplimentare:

Consiliul de Miniștri ACP-UE este forul decizional din cadrul parteneriatului ACP-UE (Acordul de la Cotonou). Acesta se reunește o dată pe an, alternativ, la Bruxelles și într-o țară ACP, și se compune din membri ai Consiliului UE, un membru al Comisiei Europene, respectiv un membru al guvernului din fiecare stat ACP.