Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Alexandru Victor Micula la conferința ”From wrongs to rights: ending severe labour exploitation”

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
25.06.2019

Secretarul de stat Alexandru Victor Micula a participat, la 25 iunie 2019, la Bruxelles, la conferința ”From wrongs to rights: ending severe labour exploitation” organizată de Agenția pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), sub auspiciile Președinției României la Consiliului Uniunii Europene și susținută prin fondurile norvegiene (EEA/Norway Grants).

Cu această ocazie, oficialul român a susținut o prezentare în care au fost subliniate acțiunile organizate de Președinția română a Consiliului în cadrul celui de-al patrulea pilon al priorităților - "Europa valorilor comune”.

Fenomenul exploatării forței de muncă are dimensiuni orizontale, intersectoriale și transnaționale. De aceea, a subliniat reprezentantul român, este imperios necesar să întărim capacitatea administrativă a agențiilor guvernamentale naționale şi locale, să eliminăm lacunele în materie în cazul persoanelor care nu sunt familiarizate cu fenomenul sclaviei moderne, dar și cu traficul de ființe umane, precum și să intensificăm colaborarea europeană și internațională pentru combaterea acestui fenomen. Creșterea colaborării și a coordonării este esențială pentru o abordare eficientă a combaterii sclaviei moderne.

În marja Conferinței, Alexandru Victor Micula a avut o întrevedere bilaterală cu Michael O’Flaherty, directorul FRA. Cu această ocazie, partea română a subliniat excelenta cooperare pe care România a avut-o cu FRA înainte și în timpul Președintei, FRA manifestându-se ca un partener puternic în sprijinirea activităților României privind pilonul "Europa valorilor comune" şi a evidenţiat interesul pentru continuarea acestei colaborări strânse şi pe viitor.

Oficialul român a avut o întâlnire bilaterală și cu Guro Angell Gimse, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale din Regatul Norvegiei, prilej cu care a trecut în revistă evenimentele organizate împreună cu Norvegia în timpul Președinției române a Consiliului UE și proiectele comune din perioada imediat următoare.


Informații suplimentare:

Obiectivul conferinței ”From wrongs to rights: ending severe labour exploitation” organizată de Agenția pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene, sub auspiciile Președinției României la Consiliului Uniunii Europene și susținută prin fondurile norvegiene (EEA/Norway Grants) pornește de la faptul că, deși exploatarea prin muncă este o infracțiune incriminată la nivel UE și, în general, există garanții juridice în toate statele europene pentru combaterea ei, caracterul transfrontalier al acestei fapte implică necesitatea unei cooperări strânse continue la nivelul întregului spațiu al Uniunii Europene și justifică pe deplin operaționalizarea Autorității Europene a Muncii.

Evenimentul a reprezentat un bun prilej de a analiza ultimul raport al FRA ”Severe labour exploitation in the EU – exploited migrant workers’ perspectives”, raport ce şi-a propus să ofere o imagine cât mai clară a dimensiunilor fenomenului muncii forțate, precum și a aspectelor relevante în combaterea acestuia: cadrul juridic la nivelul statelor membre, diferențele între victime cetățeni UE și victime cetățeni din state terțe, modalități de a facilita accesul la justiție pentru toate victimele acestui fenomen.