Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Alexandru Victor Micula la reuniunea Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe al statelor membre ale Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
28.06.2019

Secretarul de stat Alexandru Victor Micula a condus, la 28 iunie 2019, delegația României la cea de-a 40-a reuniune a Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe (CMAE) al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), organizată la Sofia.

Consiliul Ministerial a reprezentat un moment de bilanț al proiectelor și inițiativelor lansate sub mandatul Președinției-în-Exercițiu a Bulgariei, în primul semestru al anului 2019. Dezbaterile din cadrul Consiliului s-au centrat asupra evoluțiilor subsumate cooperării economice interguvernamentale în regiunea Mării Negre, progreselor realizate în procesul de reformă al Organizației și inițiativelor care vizează implementarea orientărilor strategice subsumate Agendei Economice OCEMN (2012), precum şi asupra modalităților de creștere a profilului regional al OCEMN.

În intervenția sa, secretarul de stat Victor Micula a felicitat Președinția-în-Exercițiu a Bulgariei pentru progresele înregistrate în îndeplinirea priorităților sale de agendă, care au contribuit la dezvoltarea cooperării economice regionale. În acest sens, a subliniat contribuția susținută a României la activităţile sectoriale pe palierul OCEMN, în special în domeniile în care România deține mandatul de stat-coordonator, respectiv protecția mediului, reformă instituțională și bună guvernare, combaterea criminalității transfrontaliere, asistență în situații de urgență și sănătate.

Secretarul de stat Victor Micula a menționat angajamentul continuu și ferm al României pentru stimularea cooperării economice interguvernamentale, consecvent unei agende ambițioase în măsură să confere substanță pe dimensiunea dezvoltării relațiilor de bună vecinătate cu statele din regiunea extinsă a Mării Negre și să contribuie, pe termen lung, la asigurarea stabilității regionale prin cultivarea unui dialog autentic între statele membre OCEMN. Astfel, în contextul aniversării a 20 de ani de la intrarea în vigoare a Cartei OCEMN, a subliniat importanța reconfirmării atașamentului față de principiile și normele dreptului internațional de către toate statele membre OCEMN.

De asemenea, a reiterat importanța prioritară pe care România o acordă consolidării, de o manieră pragmatică şi flexibilă, a parteneriatului OCEMN-UE, care să contribuie și la dezvoltarea dimensiunii OCEMN-UE orientată spre implementarea de proiecte sectoriale regionale de interes comun, prin valorificarea instrumentelor financiare europene accesibile pentru zona Mării Negre. Cu acest prilej, demnitarul român a menționat progresele notabile înregistrate de Președinția română a Consiliului UE pe linia dezvoltării cooperării regionale la Marea Neagră, cu sprijinul activ al UE, menționând adoptarea Agendei Strategice de cercetare şi inovare la Marea Neagră (București, 8 mai 2019) și adoptarea Agendei maritime comune la Marea Neagră (București, 21 mai 2019), documente care au stabilit priorități concrete de cooperare pragmatică, pe baze voluntare, în domeniile economiei albastre. În acest sens, a amintit și concluziile primului Forum de Investiții la Marea Neagră (Constanța, 22 mai 2019), eveniment care a marcat un prim pas în procesul de implementare a celor două Agende.

La finalul Consiliului Ministerial a avut loc ceremonia simbolică de predare a Preşedinţiei-în-Exerciţiu a OCEMN către Grecia, care urmează să exercite mandatul în al doilea semestru al anului 2019.