Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Maria Magdalena Grigore, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe participanți la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
08.07.2019

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, Maria Magdalena Grigore, a participat astăzi, 8 iulie 2019, la Sarajevo, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe participanți la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), organizată de către Bosnia și Herțegovina, în calitate de Președinție-în–exercițiu (PiE) a SEECP.

Reuniunea a prilejuit un schimb de opinii pe marginea evoluțiilor recente din regiunea sud-est europeană, evaluarea stadiului proceselor de integrare europeană și euro-atlantică derulate de candidații și aspiranții din regiune, precum și o trecere în revistă a proiectelor și inițiativelor de conectivitate derulate în regiune.

În intervenția sa, secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a transmis aprecieri Bosniei și Herțegovinei pentru mandatul de PiE, exercitat cu succes pe parcursul ultimului an. A reiterat sprijinul ferm al României pentru continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene în regiunea sud-est europeană, dosar prioritar pe agenda fostei Președinții române a Consiliului UE. Demnitarul român a reconfirmat susținerea către statele din regiune pentru continuarea proceselor naționale de reforme pentru aderarea la UE, inclusiv în domeniul  combaterii corupției și a crimei organizate: „Întreprinse în mod corespunzător, eforturile de combatere a corupției și de dezmembrare a rețelelor de crimă organizată servesc nu numai obiectivului de avansare pe calea aderării la UE, dar aduc o contribuție concretă la securitatea populației.”

Referitor la conectivitate, secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a subliniat că dezvoltarea acesteia va conduce la creșterea schimburilor între regiune și UE. A precizat că subiectul conectivității s-a aflat și pe agenda Președinției române a Consiliului UE și că reprezintă o prioritate centrală a Președinției române a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

Demnitarul român a manifestat satisfacția pentru soluționarea crizei politice din Republica Moldova și instalarea noului guvern de la Chișinău, pe care l-a asigurat de întregul sprijin al României. În același timp, a subliniat îngrijorarea în raport cu provocările de securitate la care este supusă Ucraina și care reprezintă în continuare o amenințare pentru securitatea regională, subliniind importanța pe care România o acordă respectării dreptului internațional, precum și principiilor suveranității și integrității teritoriale.

Secretarul de stat român a recunoscut importanța pe care fenomenele migrației și terorismului le reprezintă pentru regiune și a pledat pentru consolidarea cooperării în domeniu, subliniind contribuția României ca stat membru UE în combaterea acestor fenomene.

Totodată, în cadrul reuniunii, s-a dezbătut și s-a andosat proiectul Declarației Summit-ului SEECP de la Sarajevo.