Centrul de presă

Participarea secretarului de stat pentru afaceri europene, Melania-Gabriela Ciot, la reuniunea Grupului de lucru pentru Semestrul European

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
10.07.2019

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Melania-Gabriela Ciot, a participat miercuri, 10 iulie 2019, la reuniunea Grupului de Lucru pentru Semestrul European organizată la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Grupul de Lucru pentru Semestrul European este compus din reprezentanți la nivel de director sau expert ai instituțiilor din administrația publică centrală, cu atribuții în problematica Semestrului European și procesele subsumate acestuia.

Cu această ocazie, secretarul de stat a declarat că “scopul principal al reuniunii a fost acela de a discuta elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului Național de Reformă 2019 (PNR) și a Recomandărilor specifice de țară 2019 (RST) fiind pus accentul asupra conținutului recomandărilor specifice pentru România, emise în contextul Semestrului European. În acest sens, instituțiile din administrația publică centrală cu atribuții în gestionarea domeniilor vizate de acest proces trebuie să analizeze conținutul recomandărilor propuse de Comisia Europeană în luna iunie și aprobate de Consiliul Uniunii Europene în luna iulie, în vederea identificării măsurilor necesare pentru abordarea provocărilor semnalate. Aceste măsuri vor fi incluse în planul de acțiuni menționat anterior, care va fi înaintat guvernului spre aprobare în perioada următoare.”

Ministerul Afacerilor Externe, în calitatea sa de coordonator național privind Strategia Europa 2020, a demarat procesul de elaborare a Planului de acțiuni pentru implementarea PNR 2019 și a RST 2019 și a solicitat instituțiilor din administrația publică centrală să analizeze aspectele semnalate de Comisia Europeană în recomandarea specifică de țară 2019, în vederea identificării măsurilor adecvate de răspuns, în concordanță cu Programul de guvernare 2018-2020, Programul Național de Reformă 2019 și Programul de Convergență 2019-2022.


Informații suplimentare:

Semestrul European, introdus la nivelul Uniunii Europene în anul 2010, este mecanismul de coordonare și monitorizare a politicilor economice și bugetare ale statelor membre UE. Semestrul debutează toamna cu publicarea de către Comisia Europeană a Analizei Anuale a Creșterii care stabilește prioritățile menite să orienteze acțiunea UE în perioada următoare și se încheie cu aprobarea Recomandărilor Specifice de Țară, vara. Recomandările cuprind orientări de politică economică pentru fiecare stat membru UE pentru următoarele 12-18 luni.

Strategia Europa 2020, adoptată în anul 2010, reprezintă strategia de creștere economică a Uniunii Europene care își propune atingerea unor obiective de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Programul Național de Reformă reprezintă obligația fiecărui stat membru UE de a translata la nivel național obiectivele Europa 2020. Documentul strategic național se actualizează anual pentru a include măsuri care să abordeze orientările și provocările identificate în cadrul Semestrului European, în scopul îndeplinirii obiectivelor naționale și, implicit, a celor de la nivelul UE.

Grupul de Lucru pentru Semestrul European participă la procesul de elaborare a Programului Național de Reformă și a planurilor anuale de acțiune aferente, instrumente care servesc la monitorizarea implementării măsurilor de reformă asumate.