Prima Pagina

Cadrul legislativ privind organizarea secțiilor de votare din străinătate

Art. 10 din Legea 370/2004 – Operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Extras din art. 23 din Legea 208/2015 –
(1) În statele unde îşi au sediile misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează, de regulă, în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, secţiilor consulare, dacă acestea funcţionează în sedii diferite şi institutelor culturale, una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care votează în străinătate.

(2) Cu acordul autorităţilor din ţara respectivă pot fi organizate secţii de votare şi în alte locuri decât cele prevăzute de alin. (1).

(3) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi organizate, cu acordul autorităţilor din ţara respectivă, secţii de votare pentru localităţile sau grupurile de localităţi în care au optat să voteze cel puţin 100 de alegători cu domiciliul sau reședința în străinătate, înscriși în Registrul electoral cu adresa din străinătate.

(4) Autoritatea Electorală Permanentă comunică Ministerului Afacerilor Externe localităţile din străinătate în care trebuie să fie înfiinţate secţii de votare potrivit alin. (3), precum şi numărul acestora.

(5) Începând cu 15 zile de la data începerii perioadei electorale până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea primei zile a votării,  Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale Permanente, în mod eșalonat, propunerile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate prevăzute la alin. (1) - (4), de îndată ce acestea sunt finalizate..

 (6) Lista prevăzută la alin. (5) va fi însoţită de următoarele documente:

a) sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare;

b) sinteza consultărilor cu persoane care reprezintă cetăţeni români aflaţi în străinătate şi criteriile utilizate pentru selecţia acestora;

c) notă justificativă privind cazurile în care nu vor mai fi organizate secţii de votare organizate la alegeri anterioare, dacă este cazul;

d) notă logistică privind fiecare local de vot, conform modelului stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă;

e) informaţiile furnizate de autorităţile străine competente privind numărul cetăţenilor români cu domiciliul, reşedinţa sau alte forme de înregistrare în străinătate, defalcat pe state.

(7) În termen de cel mult 3 zile de la data fiecărei comunicări prevăzute la alin. (5), Autoritatea Electorală Permanentă aprobă, prin hotărâre, propunerile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate. În cel mult 3 zile de la data ultimei comunicări, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștință publică lista finală a sediilor secțiilor de votare din străinătate.

(8) Activităţile de coordonare a pregătirii şi organizării procesului de votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe.