Centrul de presă

Primirea de către secretarul de stat pentru relații bilaterale și afaceri economice în spațiul global, Monica Gheorghiță, a Ministrului afacerilor externe din RDS Sri Lanka, Tilak Marapana

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
09.09.2019

Ministerul Afacerilor Externe a găzduit, la 9 septembrie, o nouă rundă de consultări politico-diplomatice, cu ocazia vizitei oficiale în România a Ministrului afacerilor externe din Republica Democratică Socialistă Sri Lanka, Tilak Marapana.

În cadrul întrevederii, au fost abordate prioritățile agendei bilaterale și teme de interes regional și internațional și a fost trecut în revistă cadrul juridic bilateral. Părțile au evidențiat cooperarea susținută dintre cele două țări în domeniul schimbului de forță de muncă și al educației. Totodată, au fost discutate proiecte de interes pentru cooperarea economică între cele două state, în sectoarele industriei feroviare, energiei, agriculturii, industriei agro-alimentare, domenii tradiționale de colaborare între România și Sri Lanka.

Partea sri-lankeză a arătat un interes deosebit pentru oferta educațională din România și a subliniat oportunitatea intensificării relațiilor de colaborare la nivelul învățământului superior din cele două state. Ministrul Tilak Marapana a abordat tema situației de securitate din Sri Lanka, în urma atentatelor teroriste din acest an, evidențiind eforturile întreprinse de autoritățile sri-lankeze pentru asigurarea securității naționale și a unui cadru propice dezvoltării economice, fiind acordată o atenție sporită promovării turismului și a investițiilor străine directe.