Centrul de presă

Vizita Ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, la Berlin

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
08.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a efectuat în perioada 7-8 octombrie 2019 o vizită de lucru la Berlin, în cadrul căreia a avut întrevederi cu Uwe Corsepius, Consilier pentru afaceri europene al Cancelarului german, și cu Rüdiger Lentz, Președintele Institutului Aspen din Germania.

În cadrul întrevederii cu Uwe Corsepius, temele de discuții au vizat contextul european actual și principalele dosare aflate pe agenda europeană, printre care: Cadrul Financiar Multianual, solidaritatea statelor membre în privința gestionării crizei migranților sau protejarea mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice.

Ministrul a evocat perioada actuală de tranziție spre noul mandat instituțional al UE, context în care a apreciat buna cooperare cu Germania pentru avansarea agendei europene. A salutat prioritățile la nivel european prezentate de Președintele ales al viitoarei Comisii Europene, Ursula von der Leyen, pentru următorii cinci ani, acestea înscriindu-se în linia direcțiilor de acțiune agreate prin Agenda Strategică a UE pentru perioada 2019-2024, adoptată pe durata mandatului Președinției României a Consiliului UE. A reiterat sprijinul României pentru o cooperare consolidată cu Germania în perioada următoare, urmărind obiectivul de a construi unitatea și coeziunea proiectului european, pentru atingerea unor scopuri comune ambițioase și pentru reducerea decalajelor între statele membre UE.

Ministrul român a arătat că, date fiind provocările cu care Uniunea se confruntă pe multiple planuri – precum Brexit, migrație, schimbări climatice – este necesară intensificarea eforturilor statelor membre pentru punerea în aplicare, de o manieră incluzivă, a obiectivelor strategice convenite la nivelul Uniunii.

În ceea ce privește viitorul Cadru Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027, a susținut importanța adoptării unui buget multianual ambițios, cu alocare corespunzătoare ca procent din PIB-ul fiecărui stat membru, în linie cu propunerea Comisiei Europene. De asemenea, a susținut menținerea unor alocări substanțiale pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună care să ofere, în același timp, un răspuns adecvat noilor provocări la nivelul UE.

Ministrul delegat a reiterat interesul României pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii, în conformitate cu angajamentele asumate de UE față de statele candidate, și a susținut adoptarea la nivelul Consiliului UE, în luna octombrie, a unei decizii pozitive privind lansarea negocierilor de aderare cu Republica Macedonia de Nord și Albania, în linia calendarului agreat la Consiliul Afaceri Generale din iunie, pe durata Președinției României la Consiliul UE. În acest sens, a transmis că următorul Consiliu al Afacerilor Generale, programat pe data de 15 octombrie, va avea o mare importanță pentru decizia politică de începere a acestor negocieri.

Consilierul pentru afaceri europene al Cancelarului german, Uwe Corsepius, a salutat buna cooperare cu România și a exprimat apreciere pentru rezultatele foarte bune ale Președinției României la Consiliul UE. A reiterat angajamentul Germaniei de continuare a dialogului și cooperării consolidate în vederea avansării agendei europene.

Cei doi demnitari au trecut în revistă ultimele evoluții în privința Brexit, în special stadiul actual al negocierilor dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie. Ambele părți și-au exprimat susținerea față de poziția comună a UE27, exprimată și discutată de Michel Barnier, negociatorul-șef al Comisiei Europene pentru Brexit.

În contextul în care este prevăzută ieșirea Regatului Unit din Uniune la 31 octombrie 2019, oficialul român a reiterat obiectivul României privind asigurarea unei retrageri ordonate a Marii Britanii din UE și fundamentarea unui parteneriat viitor solid UE-UK, având la bază valorile și interesele comune ale celor două părți.

În cadrul întrevederii dintre George Ciamba și Președintele Institutului Aspen din Germania, Rüdiger Lentz, discuțiile s-au axat pe teme precum: multilateralismul, relația transatlantică, Inițiativa celor Trei Mări, noua arhitectură instituțională europeană, dar și consolidarea rolului UE ca actor global.

În acest context, oficialul român a declarat că Uniunea Europeană trebuie să își întărească rolul de actor credibil, cu o autonomie sporită în privința capacității sale de a se erija într-o putere globală. Uniunea este un proiect prin excelență multilateral, care se schimbă în permanență prin interacțiunea acestuia cu exteriorul și al cărui rol internațional trebuie să fie consolidat.

Ministrul pentru afaceri europene a subliniat potențialul Inițiativei celor Trei Mări de a facilita creșterea coeziunii Uniunii Europene, prin impulsionarea dezvoltării economice a regiunii circumscrise celor trei mări și a țărilor învecinate și, implicit, creșterea convergenței în cadrul UE. Creșterea inter-conectivității în domeniile infrastructurii, al energiei și digital, precum și conectarea comunităților de afaceri din regiune transformă acest format de cooperare într-un instrument extrem de util pentru impulsionarea creșterii economice pe termen mediu și lung.