Centrul de presă

Concurs național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
10.10.2019

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român şi Uniunea Arhitecţilor din România anunță lansarea concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a  ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, concurs public de creație deschis participării autorilor individuali sau reuniți în grupuri, ori persoanelor juridice fără scop patrimonial (organizaţii neguvernamentale).

Proiectul care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, la secţiunea Participări Naţionale, se va realiza în două spaţii expoziţionale: Pavilionul României din Giardini della Biennale, denumit în continuare Pavilionul şi Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, denumită în continuare Galeria.

Ediția din 2020 a Bienalei de Arhitectură de la Veneția se va desfășura în perioada 23 mai – 29 noiembrie 2020, cu previzionare pentru specialiști și presă în zilele de 21 şi 22 mai 2020.

Tema celei de-a 17-a  ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, lansată de către curatorul acestei ediții, Hashim Sarkis – „How we will live together“ („Cum vom trăi împreună?“), aduce în discuție problema extinderii diviziunilor politice și accentuarea inegalităților economice la nivel global, lansând către arhitecți un apel de a concepe spații în care să putem trăi împreună.

Participanții la concurs au responsabilitatea de a urmări website-ul oficial al Bienaleiwww.labiennale.org și de a se informa asupra temei lansate pentru cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la biennale di Venezia: https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-live-together

Pentru a participa la concursul naţional, solicitantul trebuie să depună un proiect care să conțină documentația obligatorie prevăzută în Regulamentul de organizare a concursului, afișat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), Institutului Cultural Român (www.icr.ro) şi Uniunii Arhitecţilor din România (www.uniuneaarhitectilor.ro).

Concursul se va desfășura în două etape : prima etapă, cu un rol de definire a conceptului curatorial și a conținutului, va fi urmată de selectarea finaliștilor clasați pe primele trei locuri, în ordinea punctajelor obținute, care vor fi invitați să detalieze aspectele tehnice ale proiectului în etapa a doua de concurs.

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentațiilor la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, sau prin transmiterea acestora prin poştă sau curier la aceeaşi adresă, până la data de 25 noiembrie 2019, ora 14.00. Proiectele transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori și cele care vor ajunge la Uniunea Arhitecţilor din România la o dată ulterioară celei menționate, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

Uniunea Arhitecţilor din România va acorda următoarele premii, pentru primele trei proiecte clasate în Etapa a II-a a concursului:

 • Premiul I, pentru proiectul câştigător, în valoare de 6500 lei/net
 • Premiul II, în valoare de 4500 lei/net
 • Pemiul III, în valoare de 3500 lei/net

În vederea îndeplinirii scopului concursului, vor fi constituite o Comisie de selecţie și o Comisie de soluționare a contestațiilor, ce vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale. Nu pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajaţi ai instituţiilor organizatoare, membrii comisiei de selecţie şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau rude şi afini ai acestora, până la gradul al doilea inclusiv, respectiv asociaţii din firmele/ONG-urile în care membrii comisiei de selecţie, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor deţin funcţii de conducere. Membrii comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în concurs. 

Calendar concurs:

ETAPA I

 • Depunerea documentaţiilor: termen limită – 25 noiembrie 2019, ora 14:00;
 • Jurizarea: 26-27 noiembrie 2019;
 • Anunțarea rezultatelor ETAPEI I: 27 noiembrie 2019;
 • Depunerea contestaţiilor:  28 noiembrie – 2 decembrie 2019, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor Etapei I: 3 – 5 decembrie 2019, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Întâlnire cu reprezentanții celor trei echipe câștigătoare ale Etapei I: 6 decembrie 2019.

 

ETAPA a II-a

 • Depunerea documentaţiilor: termen limită – 13 ianuarie 2020, ora 14:00;
 • Jurizarea: 14 ianuarie 2020;
 • Anunțarea rezultatelor ETAPEI II: 14 ianuarie 2020;
 • Depunerea contestaţiilor: 15-17 ianuarie 2020, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Soluţionarea contestaţiilor: 20-22 ianuarie 2020, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Anunţarea publică a proiectului câştigător: 22 ianuarie 2020.

 

Componența Comisiei de selecţie

Specialiștii care au fost nominalizați prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 3054/2019 ca membri ai Comisiei de selecţie a proiectului care va reprezenta România la Expoziţia Internaţională de Arhitectură – La Biennale di Venezia 2020 sunt următorii:

 • Arh. Attila Kim, comisarul participării României la cea de-a XVII-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Monica Morariu, reprezentantul comun al Institutului Cultural Român și Ministerului Afacerilor Externe;
 • Arh. Loredana Stasisin;
 • Arh. Vlad Sebastian Rusu;
 • Arh. Marius Miclăuș;
 • Arh. Grégoire Zündel;
 • Arh. Cristoph Grafe.

 

Rezultatele etapei I a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia

În zilele de 26 şi 27 noiembrie 2019, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România a avut loc, conform Regulamentului de organizare a concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, procedura de selecție a proiectelor finaliste (Etapa I).

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii şi Identității Naționale nr. 3064/2019, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

1. domnul arh. Attila Kim, comisarul participării României la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;

2. doamna Monica Morariu, reprezentantul comun al Institutului Cultural Român și Ministerului Afacerilor Externe;

3. doamna arh. Loredana Stasisin;

4. domnul arh. Vlad Sebastian Rusu;

5. domnul arh. Marius Miclăuș;

6. domnul arh. Grégoire Zündel;

7. domnul arh. Cristoph Grafe.

Conform Regulamentului de organizare şi funcționare a Comisiei de selecţie, la prima intâlnire a membrilor Comisiei, aceştia au ales prin vot secret preşedintele Comisiei, în persoana domnului arh. Attila Kim.

În cadrul ședinței, Comisia a primit spre evaluare un număr de 19 proiecte și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în art. 6 din Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura – la Biennale di Venezia, publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român şi Uniunii Arhitecţilor din România.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei, au fost desemnate următoarele proiecte finaliste, în ordinea alfabetică a titlurilor:

 •                  PRAEY
 •                  FADING BORDERS
 •                  TOGETHER AT THE TABLE/ÎMPREUNĂ LA MASĂ

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului, Comisia de selecţie, reprezentată prin cel puţin 3 membri printre care comisarul şi preşedintele Comisiei de selecţie, va invita, în data de 6 decembrie, reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe de autori finalişti (maxim trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere) la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților în scris și verbal temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea întocmirii documentației care se va preda pentru Etapa a II-a de jurizare. Comisia de selecţie nu poate solicita schimbarea conceptului prezentat în Etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial şi/sau expoziţional.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii, privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a concursului, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, Strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, in perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2019 (până la ora 14.00). Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Ordin al Ministrului Culturii.

 

Proiectele înscrise în Etapa I

 •  CANAVA / LOOM
 • #DIEZ
 • E FFECT A
 • EIDELON, 60%-71%
 • EXPAT
 • FROM_MY_WINDOW_TO_YOURS
 • HOME 3020
 • IN BALANCE / IN ECHILIBRU
 • MASA
 • MEET. ME. IN. THE MIDDLE
 • POST
 • PRAEY
 • TAMBA
 • TELELEU AWAY
 • TOGETHER AT THE TABLE/ÎMPREUNĂ LA MASĂ
 • THE SECRET LIFE OF EVERYDAY OBJECTS
 • TO GET THERE
 • VOX//A SEAT AT THE TABLE
 • YOU COUNT

 

Soluționarea contestațiilor depuse ca urmare a Etapei I a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

În data de 04 decembrie 2019, la sediul Uniunii Arhitecților din România, s-a reunit Comisia de soluționare a contestațiilor depuse ca urmare a Etapei I a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia.

Conform art. 8 al Regulamentului de organizare a Concursului, participanții la Concurs au putut depune contestații privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat Regulamentul de organizare.  

În cadrul ședinței, Comisia a examinat și soluționat contestațiile înregistrate cu numerele 819/UAR/08.12.2019, 822/UAR/08.12.2019, 823/UAR/08.12.2019.

În urma evaluării documentațiilor, verificării respectării prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și a Regulamentului de organizare și funcționare a Concursului, precum și analizării fișelor de vot ale Comisiei de selecție, Comisia de soluționare a contestațiilor a decis respingerea contestațiilor.

Decizia motivată a Comisiei va fi comunicată contestatorilor conform calendarului desfășurării Concursului.

 

Informaţii suplimentare la:

bav2020@uniuneaarhitectilor.ro

 

Actualizare 15.01.2020

Rezultatele Etapei a II-a a Concursului Naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

 

La data de 14 ianuarie 2020, la sediul Uniunii Arhitecților din România a avut loc cea de-a doua etapă a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia.

Comisia de selecție a evaluat cele trei proiecte calificate în etapa a II-a, acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în Regulamentul de organizare a Concursuluirespectiv:

 • unitatea conceptului pentru ambele spații;
 • fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare şi transport) şi încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate şi rezultatele așteptate; relevanța/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului);
 • strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia.

 

Cele trei proiecte selectate abordează tema ediţiei a XVII-a a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, How we will live together in the future, în trei chei distincte. Fiecare proiect propune o viziune aprofundată proprie, tratând problematici și aspecte actuale ale contextelor social, arhitectural și urban românești. Toate proiectele s-au remarcat printr-un răspuns matur și original, fundamentat teoretic, într-o manieră structurată, ce transmite în mod clar conceptul curatorial propus. Totodată, cele trei proiecte au răspuns cerințelor legate de fezabilitatea transpunerii în realitate a conceptelor propuse, în acord cu cerințele tehnice și bugetare definite de organizatori.

În urma centralizării punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei, a fost desemnat câștigător, cu un punctaj de 85,28, proiectul FADING BORDERS, autori Irina Meliță,  Ștefan Simion, Cristian-Andrei Bădescu, Ștefania Hîrleață, Radu Tîrcă.

O calitate definitorie a proiectului desemnat câștigător este aducerea laolaltă a două proiecte complementare, ce îmbină, pe de-o parte, aspecte antropologice cu o puternică amprentă emoțională și, pe de o alta, fundamentează statistic și morfologic deveniri și mutații urbanistice contemporane.

Propunerea, ce ridică problema consecinței migrației temporare sau permanente a mai mult de 3.4 milioane de români, documentează această realitate din perspectiva prezenței românilor alături de alți cetățeni din estul Europei în diversele medii urbane din occident și prin prisma efectelor migrației în masă asupra orașelor și satelor afectate de alterarea relațiilor interumane.

Prin cercetarea aprofundată realizată, propunerea stabilește conexiuni între cele două realități și, de asemenea, atrage atenția asupra narațiunilor personale ale celor care călătoresc între est și vest, dar și ale celor care rămân acasă. Tema se extinde complex și în Noua Galerie a IRCCU (Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică) de la Veneția prin istorii personale, particulare, ale celor plecați și influența lor în spațiile ce-i găzduiesc. Ambele instalații examinează aspecte esențiale ale vieții contemporane în Comunitatea Europeană cu ecou în legăturile interumane, punând în prim plan tema Bienalei din 2020.

 

Locul al doilea a revenit proiectului TOGETHER AT THE TABLE / ÎMPREUNĂ LA MASĂ, autori Iulia Stătică, Tao DuFour, Adrian Catu, Nicolas Azel, care a obținut un punctaj de 75,28.

Propunerea abordează Parcul Natural Văcărești prin două dimensiuni distincte: arhitectura relevantă - Mănăstirea Văcărești - și natura care-i ia locul. Prima este una dintre cele mai mari mănăstiri din estul Europei, transformată inițial în închisoare și ulterior demolată sub regimul comunist. Proiectul neterminat al regimului s-a transformat într-unul din cele mai largi ecosisteme  de mlaștini aflat în mediul urban, oficial protejat ca exemplu de regenerare a naturii. În același timp, în zonă s-au dezvoltat peste 90 de specii de păsări și animale, iar amplasamentul a devenit o curiozitate turistică naturală într-un spațiu reprimat.

Propunerea pentru Pavilionul național al României în cadrul Bienalei vizează îmbinarea mai multor straturi ale acestei povești, printre care se numără cea a memoriei colective împletită cu  istoria urbană specifică, printr-o concepție multidisciplinară în care sunt implicați cercetători din mediul academic din România, Italia, Marea Britanie, S.U.A.

 

Locul al treilea a revenit proiectului PRAEY, autori Alexandru Fleșeriu, Péter Eszter, Antal Banhegyesy, Andrei Costea, Simina Stan, Alexandru Vladovici, Leonard Vartic, cu un punctaj de 69,28.

Propunerea pornește de la observația că, în unele țări din Europa de Est, tradițiile religioase s-au repoziționat după căderea regimului comunist. Această revenire a religiei în cotidian, care pare să contracareze procesul de secularizare în majoritatea țărilor europene, este prezentă și în România, unde multe lăcașuri de cult au fost edificate în ultimii 30 de ani, în timp ce monumente religioase importante sunt neglijate.

Juriul a remarcat această temă pentru că lăcașurile de cult au devenit nu numai semne ale unei creșteri a interesului pentru religie ci și pentru că acestea reprezintă elemente identitare în cadrul orașelor, întrunind și calitatea de surogat al spațiului public / întâlnirii inexistente sau neamenajate pentru comunități.

Juriul a apreciat, totodată, multitudinea de straturi și chei de lecturare a problematicii ce oferă calități curatoriale atât din punct de vedere spațial, cât și din perspectiva dezbaterii.

 

Uniunea Arhitecţilor din România va acorda următoarele premii:

 • Premiul I, pentru proiectul câştigător, în valoare de 6500 lei/net;
 • Premiul II, pentru proiectul situat pe locul II, în valoare de 4500 lei/net;
 • Premiul III, pentru proiectul situat pe locul III, în valoare de 3500 lei/net.

 

Punctajele obținute de toți participanții, pe parcursul celor două etape ale Concursului, pot fi consultate în Anexă.

Punctaje Etapa I;

Participanţii la etapa a II-a a Concursului pot depune contestații privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului, la sediul Uniunii Arhitecților din România din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, 020038 București, până la data de 17 ianuarie 2020, ora 14.00. Acestea vor fi analizate şi soluţionate până la data de 22 ianuarie 2020 de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor. Anunțarea câștigătorului va avea loc în urma soluționării contestațiilor, în data de 22 ianuarie 2020.


Actualizare 20.01.2020


​Soluționarea contestațiilor depuse ca urmare a Etapei a II-a a Concursului național pentru selectarea proiectului, care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

La 21 ianuarie 2020, la sediul Uniunii Arhitecților din România s-a reunit Comisia de soluționare a contestației depuse ca urmare a Etapei a II-a a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia.

Conform art. 8 al Regulamentului de organizare a Concursului, participanții la Concurs au putut depune contestații privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat Regulamentul de organizare.  

În urma evaluării contestației înregistrate cu numărul 32 din 17.01.2020, a verificării respectării prevederilor Regulamentului de organizare a Concursului, Comisia de soluționare a contestațiilor a decis respingerea sa. În aceste condiții, proiectul câștigător al Concursului de selecție rămâne cel anunțat în urma Etapei a II-a, și anume FADING BORDERS, autori Irina Meliță, Ștefan Simion, Cristian-Andrei Bădescu, Ștefania Hîrleață, Radu Tîrcă.