Centrul de presă

Participarea Ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50)

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat marți, 15 octombrie 2019, la Luxemburg, la o nouă reuniune a Consiliului Afaceri Generale art.50.

În cadrul acesteia, negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a prezentat cele mai recente evoluții înregistrate în procesul Brexit, precum și evaluarea sa cu privire la perspectivele de avansare a negocierilor către un acord care să permită o retragere ordonată și care să poată fi susținut de către liderii europeni.

Obiectivul UE rămâne finalizarea negocierilor și prezentarea unui text juridic consolidat în cadrul reuniunii Consiliului European art.50 din 17 octombrie 2019. În ciuda timpului scurt rămas pentru negocieri, este încă posibilă ajungerea la un acord care să permită retragerea ordonată a Marii Britanii din UE. În caz contrar, vor fi analizate în cadrul reuniunii Consiliului European art.50 opțiunile posibile cu privire la pașii viitori.

Oficialul european a precizat că propunerile părții britanice pentru a înlocui mecanismul backstop prezintă o serie de elemente problematice în ceea ce privește aspectele vamale și lipsa caracterului operațional imediat al soluțiilor pentru frontiera irlandeză. Michel Barnier a arătat că discuțiile s-au desfășurat într-o manieră constructivă, fiind înregistrate o serie de dezvoltări pozitive care ar putea eventual permite finalizarea textului juridic până la reuniunea Consiliului European art.50.

Ministrul George Ciamba a salutat eforturile depuse de negociatorul-șef și de echipa sa în vederea identificării unei soluții de compromis care să îndeplinească obiectivele mecanismului backstop. A exprimat preocupare față de timpul scurt pentru înregistrarea unor progrese substanțiale în direcția finalizării negocierilor, evidențiind în același timp necesitatea continuării discuțiilor la nivel tehnic și politic.

Totodată, demnitarul român a reiterat angajamentul ferm al Uniunii Europene, și implicit al României, de a asigura o retragere ordonată, în baza unui acord. Acesta va trebui să respecte principiile agreate la nivel UE, în special respectarea integrității Pieței interne a UE. În plus, a apreciat că riscul unui scenariu no deal se menține și a subliniat importanța continuării pregătirilor interne în acest sens.

În același timp, Ministrul Ciamba a evidențiat necesitatea menținerii unității UE27 și definirea unei abordări coerente și coordonate pentru a răspunde celor mai recente evoluții.

De asemenea, George Ciamba a subliniat importanța protejării drepturilor cetățenilor europeni și, implicit, a celor români din Regatul Unit. Este esențială asigurarea unui tratament reciproc și nediscriminatoriu pentru cetățenii UE27 care locuiesc în Marea Britanie, în oricare dintre scenariile posibile (retragere ordonată sau no deal). Ministrul pentru afaceri europene a adăugat că este importantă asigurarea unui nivel de protecție a drepturilor cetățenilor similar celui din proiectul Acordului de retragere din noiembrie 2018.


Informații suplimentare:

Până la finalul lunii septembrie a acestui an, 280.600 de cetățeni români s-au înregistrat deja pentru obținerea noului statut (pre-settled și settled status). Cifrele comunicate de partea britanică, raportate la estimările oficiale privind numărul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene care locuiesc, muncesc și studiază în Marea Britanie, arată că aproximativ 64% dintre cetățenii români au depus cereri de înregistrare prin schema EUSS, fiind a doua cea mai numeroasă comunitate de cetățeni europeni care a depus cereri de înregistrare.

Încă de la începutul procesului Brexit, prioritatea majoră asumată de Guvernul României a vizat protejarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor români care locuiesc, muncesc sau studiază în Marea Britanie. În acest sens, au fost obținute asigurări ferme din partea Guvernului britanic cu privire la necesitatea salvgardării statutului cetățenilor europeni din Marea Britanie în orice circumstanțe, inclusiv în cazul unei retrageri fără acord.

Guvernul României menține un dialog permanent atât cu autoritățile britanice, cât și cu instituțiile europene și statele membre, pentru a asigura o monitorizare cât mai cuprinzătoare a modului de implementare a angajamentelor asumate privind drepturile cetățenilor.

MAE încurajează toți cetățenii români care doresc să rămână în Marea Britanie și după data retragerii acestui stat din UE să se înregistreze cât mai curând posibil și să apeleze la sprijinul Ambasadei României la Londra și a Consulatelor Generale ale României de la Manchester și Edinburgh pentru asistență suplimentară.