Centrul de presă

Participarea secretarului de stat pentru afaceri europene, Iulia Matei, la Conferinţa aniversară şi ediţia a X-a a Premiilor de Excelenţă IER - „O nouă viziune pentru Uniunea Europeană”

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
05.12.2019

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Iulia Matei, a participat astăzi, 5 decembrie 2019, la Conferinţa aniversară şi ediţia a X-a a Premiilor de Excelenţă IER - „O nouă viziune pentru Uniunea Europeană”. Evenimentul a fost organizat de Institutul European din România, în contextul împlinirii a 20 de ani de activitate.

În debutul intervenției sale, secretarul de stat a felicitat Institutul European din România pentru întreaga activitate și pentru rolul esențial în analiza evoluțiilor la nivelul Uniunii Europene și  diseminarea informațiilor relevante în legătură cu acestea, precum și cu privire la statutul României de stat membru. 

Iulia Matei a arătat că anul 2019 are o semnificație aparte pentru România din perspectiva deținerii, în premieră, a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, apreciind în context că exercitarea cu succes a acestui mandat a confirmat maturitatea României în asumarea și gestionarea acestui rol precum și deplinătatea integrării sale europene. 

Oficialul român a precizat, deopotrivă, și o altă semnificație deosebită a anului 2019 la nivelul UE, anume aceea de tranziție instituțională și convenirea cadrului strategic de acțiune pentru perioada 2019-2024, reflectat în Agenda Strategică a Uniunii și Programul de lucru al noii Comisii Europene.

În acest sens, în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene, demnitarul român a subliniat necesitatea gestionării de către Uniune a unui amplu proces de adaptare la noile provocări, reprezentate de tranziția către noile tehnologii/inteligența artificială și urgența acțiunii în domeniul schimbărilor climatice, inclusiv prin identificarea instrumentelor care să faciliteze aceste procese, prin antrenarea unor costuri cât mai reduse. A evidențiat, în context, necesitatea asigurării unui proces de modernizare și adaptare a Pieței Interne la progresul tehnologic, precum și la noile cerințe în domeniul mediului și schimbărilor climatice, inclusiv din perspectiva viitorului Pact ecologic european, precum și la imperativul ca aceste măsuri să faciliteze, în continuare, procesul de convergență economică și socială la nivelul Uniunii Europene.

Totodată, oficialul român a reliefat necesitatea alocării prin viitorul Cadru Financiar Multianual de resurse la un nivel adecvat atingerii obiectivelor și a priorităților stabilite în cadrul noilor politici, dar și a politicilor tradiționale, de o manieră care să nu afecteze dezvoltarea coezivă și unitară a Uniunii. A subliniat necesitatea menținerii unor alocări semnificative pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună.

Secretarul de stat român a adăugat că, în același timp, Uniunea trebuie să continue să acționeze pentru avansarea proceselor în curs, precum gestionarea migrației, negocierile privind Brexit și viitoarele relații ale Uniunii cu Marea Britanie. Referindu-se la necesitatea unei vecinătăți stabile, sigure și prospere, Iulia Matei a exprimat susținerea României pentru continuarea procesului de extindere, cu îndeplinirea criteriilor de aderare de către candidați. A menționat importanța strategică a acestei politici pentru Uniune.

Iulia Matei a subliniat, în final, că, din perspectiva României, proiecția strategică viitoare a Uniunii trebuie să fie unitară, coerentă, echipată cu instrumentele adecvate și aptă să acomodeze contribuțiile și perspectivele tuturor statelor membre.