Centrul de presă

Reuniunea Comitetului de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
15.01.2020

La 15 ianuarie 2020 a avut loc, la sediul MAE, reuniunea Comitetului de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, prezidată de Iulia Matei, secretar de stat pentru afaceri europene. La reuniune a participat și consilierul prezidențial pentru afaceri europene, Leonard Orban.

Acest format de coordonare la nivel de secretar de stat cu ministerele și cu alte instituții de specialitate a fost reluat pentru prima dată după finalizarea Președinției României la Consiliul UE și ulterior procesului de reorganizare instituțională a Guvernului României, cu scopul de a permite discutarea și coordonarea participării României la procesul decizional european și a reprezentării în formatele de lucru de la nivel UE.

Discuțiile din cadrul reuniunii Comitetului de coordonare au avut un caracter programatic în raport cu agenda europeană din perioada următoare, cu evidențierea contextului determinat de începutul unui nou ciclu instituțional la nivel UE, precum și de revenirea României la conduita de formulare a pozițiilor naționale din postura de stat membru UE, ulterior exercitării cu succes a Președinției semestriale la Consiliul UE.

Secretarul de stat Iulia Matei a subliniat importanța unui proces eficient de coordonare interinstituțională, în vederea promovării corespunzătoare a intereselor României la nivel UE, îndeosebi în contextul noului ciclu instituțional european și al noilor propuneri legislative și non-legislative care sunt așteptate a deveni publice în perioada următoare, pe multiple politici europene. Totodată, secretarul de stat MAE a subliniat importanța fructificării pe deplin a experienței dobândite pe durata Președinției, de natură să permită o implicare mai activă a României în discutarea dosarelor cu miză la nivel european și în avansarea unor soluții eficiente și consensuale cu privire la acestea, care să reflecte, totodată, mizele naționale.

În discuții au fost prezentate, totodată, evoluțiile pe o serie de dosare complexe aflate pe agenda curentă, precum: schimbările climatice în contextul noului Pact Ecologic European, Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, pregătirea negocierilor pe tema relațiilor viitoare UE – Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, politica UE în materie de migrație și Conferința privind Viitorul Europei. S-a agreat menținerea prioritară în atenția Comitetului a acestor tematici și discutarea punctuală a aspectelor de interes pentru România pe propunerile concrete din aceste domenii.

 

Informații suplimentare

Comitetul de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene funcționează în baza HG nr.34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene.