Despre NATO

NATO - Informaţii generale

Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO) este o alianţă formată din 28 de state din Europa şi America de Nord care au aderat la Tratatul Nord-Atlantic.

Scopul esenţial al NATO este acela de a asigura libertatea şi securitatea tuturor membrilor săi prin mijloace politice şi militare, în conformitate cu Tratatul Nord-Atlantic şi cu principiile Cartei Naţiunilor Unite. Tratatul Nord-Atlantic a fost semnat la data de 4 aprilie 1949. Acesta reprezintă baza legală şi contractuală a Alianţei şi a fost stabilit în cadrul Articolului 51 al Cartei Naţiunilor Unite, care reafirmă dreptul inalienabil al statelor independente la apărarea individuală sau colectivă.

Încă de la începuturile sale, Alianţa a depus eforturi pentru stabilirea unei ordini juste şi durabile de pace în Europa, bazată pe valorile comune ale democraţiei,drepturilor omului şi statului de drept.

Principiul fundamental care stă la baza Alianţei este un angajament comun faţă de cooperarea mutuală între statele membre, axat pe indivizibilitatea securităţii acestora.

Solidaritatea şi coeziunea din cadrul Alianţei sunt principii care statuează implicarea tuturor Aliaţilor în cazul în care unul dintre statele membre se confruntă cu apariţia unor ameninţări pentru securitatea sa. Fără a priva statele membre de drepturile şi obligaţiile de a-şi asuma responsabilităţile suverane în domeniul apărării, NATO facilitează atingerea obiectivelor de securitate naţională, în urma unui efort colectiv.

Pe scurt, Alianţa este o asociere de state libere, unite în hotărârea lor de a-şi menţine securitatea prin garanţii comune şi prin relaţii stabile cu alte ţări.

În 2009, cu prilejul Summit-ului NATO de la Strasbourg-Kehl, au fost aniversaţi 60 de ani de la înfiinţarea Alianţei Nord-Atlantice.

Aniversarea a reprezentat pentru NATO şi un moment prielnic pentru definirea obiectivelor viitoare, ţinând cont de noile tipuri de ameninţări.

Cu prilejul Summit-ului de la Strasbourg-Kehl, din aprilie 2009, şefii de stat şi de guvern ai statelor membre NATO au dat Secretarului General sarcina de a crea şi a conduce un grup de experţi care, în consultare cu statele membre, să elaboreze recomandări vizând Noul Concept Strategic al NATO şi să facă propuneri în vederea implementării acestuia. 

La Summit-ul NATO de la Lisabona din noiembrie 2010, şefii de stat şi de guvern au adoptat Noul Concept Strategic al NATO, document vizionar, care oferă liniile prinicipale de acţiune ale Alianţei Nord-Atlantice în următorii 10 ani. Documentul defineşte trei sarcini fundamentale ale Alianţei:
 

  • apărarea colectivă

Ţările membre NATO îşi vor asigura întotdeauna asistenţă în mod reciproc în cazul unui atac îndreptat împotriva lor, conform prevederilor Articolului 5 al Tratatului de la Washington, considerând un atac împotriva unuia dintre ele drept un atac împotriva tuturor. Acest angajament rămâne ferm. NATO va descuraja orice ameninţare cu forţa şi va asigura apărarea membrilor săi, inclusiv împotriva oricăror provocări de securitate emergente, atunci când acestea pun în pericol securitatea fundamentală a oricărui Aliat în mod individual sau a Alianţei ca întreg.
 

  • gestionarea crizelor

NATO deţine un set solid şi unic de capabilităţi politice şi militare pentru a aborda întregul spectru al crizelor – înainte de producerea, pe timpul desfăşurării şi după încheierea acestora. NATO va întrebuinţa în mod activ un mix corespunzător de instrumente politice şi militare pentru a putea: să gestioneze crizele care afectează securitatea Alianţei, înainte ca acestea să escaladeze şi să devină conflicte; să pună capăt conflictelor în curs de desfăşurare, atunci când acestea afectează securitatea Alianţei; să consolideze stabilitatea în perioada post-conflict.

 

  • securitatea prin cooperare

NATO se va preocupa în mod activ pentru întărirea securităţii mondiale prin: intermediul parteneriatelor cu alte ţări şi organizaţii internaţionale relevante; asigurarea unei contribuţii active în domeniul controlului armamentelor, neproliferării şi dezarmării; menţinerea deschiderii în privinţa aderării la NATO a tuturor democraţiilor europene care îndeplinesc standardele Alianţei.

 

Mod de lucru

De la fondarea NATO în 1949 şi până în prezent au fost organizate 27 de Summit-uri ale Alianţei. Cel mai recent Summit a avut loc la Varșovia, în Polonia (8-9 iulie 2016). Următorul Summit (al XXVIII-lea) va avea loc în Belgia, la Bruxelles, în 2017 și va fi al 10-lea la care România va participa.

Structurile create în cadrul NATO permit ţărilor membre să-şi coordoneze politicile, în scopul îndeplinirii acestor sarcini fundamentale. Ele asigură o permanentă conlucrare şi cooperare în domeniul politic, economic, ca şi în alte domenii non-militare, precum şi formularea de planuri comune de apărare; stabilirea infrastructurii, a echipamentelor şi facilităţilor de bază, necesare operaţiunilor forţelor militare; şi aranjamentele pentru programe şi exerciţii comune de instrucţie.

La baza acestor activităţi se află o structură militară şi civilă complexă, care implică un personal administrativ şi de planificare, precum şi agenţii desemnate de către ţările membre ale Alianţei, în scopul de a coordona lucrul pe domenii de specialitate - de exemplu, sistemul de comunicaţii necesar în facilitarea consultării politice, comanda şi controlul forţelor militare şi suportul logistic în susţinerea acestora.