Despre NATO

Misiunile şi principiile fundamentale ale Alianţei

 

a. Apărarea colectivă

Ţările membre NATO îşi vor asigura întotdeauna asistenţă în mod reciproc în cazul unui atac îndreptat împotriva lor, conform prevederilor Articolului 5 al Tratatului de la Washington. Acest angajament rămâne ferm. NATO va descuraja orice ameninţare cu forţa şi va asigura apărarea membrilor săi, inclusiv împotriva oricăror provocări de securitate emergente, atunci când acestea pun în pericol securitatea fundamentală a oricărui Aliat în mod individual sau a Alianţei ca întreg.

 

b. Gestionarea crizelor

NATO deţine un set solid şi unic de capabilităţi politice şi militare pentru a aborda întregul spectru al crizelor – înainte de producerea, pe timpul desfăşurării şi după încheierea acestora. NATO va întrebuinţa în mod activ un mix corespunzător de instrumente politice şi militare pentru a putea: să gestioneze crizele care afectează securitatea Alianţei, înainte ca acestea să escaladeze şi să devină conflicte; să pună capăt conflictelor în curs de desfăşurare atunci când acestea afectează securitatea Alianţei; să consolideze stabilitatea în perioada post-conflict.

 

c. Securitatea prin cooperare

NATO se va preocupa în mod activ pentru întărirea securităţii mondiale prin: intermediul parteneriatelor cu alte ţări şi organizaţii internaţionale relevante; asigurarea unei contribuţii active în domeniul controlului armamentelor, neproliferării şi dezarmării; menţinerea deschiderii sale în privinţa aderării la NATO a tuturor democraţiilor europene care îndeplinesc standardele Alianţei.