ONU instituţii şi structură

Alte instituţii specializate

 

 Principalele Programe şi Fonduri de dezvoltare ale ONU

 

A fost creată în anul 1964 şi are ca obiectiv integrarea ţărilor în curs de dezvoltare în economia mondială pentru sprijinirea dezvoltării acestora. 

Este agenţia de cooperare tehnică comună a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare şi a Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

A fost creat în anul 1997 şi este un leader global în combaterea traficului cu droguri şi a criminalităţii internaţionale. 

Are ca obiectiv protejarea mediului înconjurător şi stimularea cooperării între state pentru realizarea acestui deziderat.

Are drept scop protejarea copiilor prin acţiuni specifice, inclusiv prin campanii de strângere de fonduri destinate ajutorării copiilor.

Este reţeaua globală a ONU în domeniul dezvoltării. Sprijină ţările în curs de dezvoltare în vederea atragerii şi utilizării corespunzătoare a asistenţei pentru dezvoltare. 

Este un organism internaţional care acţionează în favoarea dreptului la sănătate şi a egalităţii de şanse pentru fiecare femeie, bărbat şi copil.

Asigură asistenţa financiară şi tehnică pentru programe şi strategii destinate femeilor şi egalităţii de gen. 

Are ca mandat coordonarea acţiunilor internaţionale pentru protejarea refugiaţilor şi identificarea de soluţii la problemele cu care se confruntă refugiaţii.

Are ca obiectiv oferirea unui sprijin direct, precum şi prin programe de lucru acordate  refugiaţilor palestinieni.

Este organismul cu rol de punct focal pentru promovarea şi angajarea voluntarilor în acţiuni dedicate dezvoltării.