Centrul de presă

Eliminarea obligativităţii deţinerii vizei pentru cetăţenii români care călătoresc în Taiwan

Tip: 
Informaţie consulară
Data: 
11.11.2010

Între Uniunea Europeană şi autorităţile din Taiwan se desfăşoară un dialog vizând facilitarea circulaţiei persoanelor.

Într-un asemenea context, se află în proces de negociere trecerea Taiwan-ului de pe Anexa I (“lista negativă”) pe Anexa II (“lista pozitivă”), prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 539 / 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie.

Ca o măsură premergătoare, autorităţile taiwaneze au decis, de o manieră unilaterală, să elimine obligativitatea deţinerii vizei pentru cetăţenii statelor aparţinând Uniunii Europene ce se deplasează în Taiwan.

Această măsură devine operantă pentru cetăţenii români de astăzi, 11 noiembrie 2010 Durata şederii fără viză nu poate depăşi 30 de zile.

Ministerul român al Afacerilor Externe face un apel către cetăţenii români să respecte cu rigurozitate limitele de timp în cazul în care doresc să călătorească în Taiwan.

Liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii UE nu aduce atingere poziţiei oficiale a României privind recunoaşterea unei singure Chine, Taiwan-ul fiind considerat, în continuare, parte inseparabilă a teritoriului chinez.