Centrul de presă

Eliminarea obligativităţii deţinerii vizei de intrare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene pentru resortisanţii taiwanezi

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
11.01.2011

Ministerul Afacerilor Externe informează că, la 22 decembrie 2010, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul (UE) nr. 1211 / 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539 / 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale, se aplică direct în toate statele membre ale UE, în conformitate cu Tratatele şi intră în vigoare la 11 ianuarie 2011.

Intrarea în vigoare a acestui Regulament asigură extinderea la 90 de zile de la data intrării a dreptului de şedere fără viză în Taiwan pentru cetăţenii statelor membre Schengen precum şi pentru  cetăţenii din România, Bulgaria şi Cipru ca urmare a unei decizii unilaterale adoptată la Taipei.

Începând cu aceeaşi dată, resortisanţii din Taiwan, titulari ai unor paşapoarte care includ numărul unui card de identitate, sunt exoneraţi de la obligativitatea obţinerii vizelor de scurtă şedere pentru intrarea şi şederea pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice