Legalizări documente

Procedura de supralegalizare

Actele pot fi prezentate, în vederea supralegalizării, personal şi prin mandatar, după cum urmează:

  1. prin procură notarială, întocmită în faţa unui notar public român;
  2. procură întocmită la o misiune diplomatică sau oficiu consular al României în străinătate;
  3. procură întocmită la un notar public străin, cu condiţia ca aceasta să fie, ulterior, apostilată sau supralegalizată;
  4. împuternicire avocaţială;
  5. contract prestări servicii, dacă se apelează la o persoană juridică ce are ca obiect de activitate prestări servicii.

În cazul persoanelor juridice, societăti comerciale, persoana care se va prezenta pentru supralegalizarea documentelor va trebui să prezinte delegatie din partea firmei, respectiv, contract de prestări servicii.


ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA SUPRALEGALIZĂRII

  1. Cerere de supralegalizare a unor acte oficiale – persoane fizice ;
  2. Cerere de supralegalizare a unor acte oficiale – persoane juridice ;
  3. actele care urmează a fi legalizate/supralegalizate însoţite de copii xerox;
  4. carte de identitate/paşaport/carte rezidenţă pentru membrii familiei/permis de şedere, în original şi copie xerox;
  5. Procedura de supralegalizare a actelor oficiale de către Ministerul Afacerilor Externe român se prestează cu titlu gratuit.

 

DATE DE CONTACT:

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
DEPARTAMENTUL CONSULAR
BIROUL LEGALIZĂRI DOCUMENTE

Adresa: Aleea Alexandru nr.24, sector 1, Bucureşti
Telefon 021.431 1635
E-mail: legalizari@mae.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI             10.00-12.00 și 13.00-15.00

MARȚI          10.00-12.00 și 13.00-15.00

MIERCURI   10.00-12.00 și 14.00-17.00

JOI                10.00-12.00 și 13.00-15.00

VINERI         10.00-12.00 și 13.00-15.00

Supralegalizarea se efectuează în ziua depunerii cererii.