Centrul de presă

Conferinţa de lansare a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
30.06.2011

Conferinţa de lansare a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, organizată în parteneriat de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în colaborare cu Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Consiliul Judeţean Tulcea şi Consiliul Oraşelor şi Regiunilor Dunării, a avut loc astăzi, 30 iunie 2011, la Tulcea.

Evenimentul marchează adoptarea acestui proiect macro-regional de către Consiliul European, la 24 iunie 2011 şi reprezintă trecerea la o nouă etapă - implementarea proiectelor şi iniţiativelor, care au angajat, atât din punct de vedere politic, cât  şi tehnic, ţările riverane.

Ministerele care asigură coordonarea naţională a SUERD şi coordonarea domeniilor prioritare alocate României au fost reprezentate de ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, ministrul Mediului si Pădurilor şi ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Mesajul ministrului Afacerilor Externe Teodor Baconschi, în calitate de preşedinte al Forumului Naţional pentru Strategia dunăreană, a fost transmis participanţilor la eveniment de către secretarul de stat Anton Niculescu. „Lansarea Strategiei Dunării ne oferă prilejul de a uni viziunea şi voinţa politică cu pragmatismul! Trebuie să dovedim că ne interesează, ca demnitari, ca politicieni, dar şi ca simpli cetăţeni români, creşterea vizibilă şi continuă a calităţii vieţii, în beneficiul imediat şi sensibil al oamenilor”.

Cu această ocazie a fost anunţată convocarea, în perioada următoare, a primei Reuniuni a Comitetului Director al Forumului Naţional. În cadrul acesteia urmează să se discute o serie de propuneri concrete, respectiv: stabilirea unui grup de lucru specializat pentru acordarea de asistenţă în domeniul finanţării proiectelor; organizarea unor întâlniri inaugurale ale grupurilor de acţiune pentru domeniile prioritare din Strategie la nivel naţional, până la începutul lunii octombrie şi organizarea a două forumuri economice, după modelul celui realizat la Alba Iulia, unul în zona de vest şi altul în zona de est a României, pentru ca întreg teritoriul României să beneficieze de oportunităţile oferite de Strategia UE pentru Regiunea Dunării. 

„Am realizat deja parteneriate solide cu actori importanţi din mediul privat şi academic şi pregătim alte asemenea parteneriate. Pe plan extern am reuşit să dezvoltăm parteneriate foarte strânse cu Austria, şi landul Baden-Württemberg, care ne vor ajuta la un transfer de cunoaştere spre regiunile noastre. Primul ministru al landului Baden-Württemberg va face o vizită în România în luna octombrie, împreună cu o delegaţie economică importantă. Totodată, sunt convins că astfel de parteneriate se dezvoltă şi între România şi Bulgaria în domeniul turismului şi culturii, precum şi între România şi Ungaria în domeniul mediului. De altfel, însăşi esenţa acestei Strategii macro-regionale este de a promova o cooperare consolidată între statele regiunii pe domeniile de interes comun”, a subliniat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi.

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, exponenţi ai societăţii civile, mediului de afaceri, mediului academic şi jurnalişti.

Conferinţa este parte a manifestărilor organizate, în perioada 30 iunie – 1 iulie 2011, la Tulcea şi Sulina, pentru a marca astfel Ziua Internaţională a Dunării (29 iunie). Programul de mâine al evenimentului va cuprinde şi o deplasare pe braţul Sulina şi participarea la Festivalul Gastronomic şi Eco-cultural D’ale Gurii Dunării, eveniment organizat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta.


Informaţii suplimentare

Strategia UE pentru Regiunea Dunării este o iniţiativă româno-austriacă, lansată în 2008, ce reprezintă un model inovativ de cooperare la nivel macro-regional, care implementează noul concept de coeziune teritorială inclus în Tratatul de la Lisabona.

În iunie 2009, Consiliul European a aprobat iniţiativa privind Strategia Dunării ca pe un proiect european şi a solicitat Comisiei Europene elaborarea unei Strategii până la sfârşitul anului 2010. În ianuarie 2010, Comisia Europeană a iniţiat un proces de consultare publică pe tema Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

Summit-ul la nivel înalt de la Bucureşti din 8 noiembrie 2010 a reprezentat momentul dezbaterii finale pe tema viitoarei Strategii dunărene. Reuniunea s-a finalizat cu adoptarea unei Declaraţii politice care reflecta angajamentul şi sprijinul politic al statelor riverane pentru viitoarea Strategie UE pentru Regiunea Dunării. Acesta a precedat adoptarea, la data de 8 decembrie 2010, a două documente cadru: Planul de Acţiune şi Comunicarea Comisiei Europene asupra Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

În data de 3 februarie 2011, comisarul european pentru politici regionale, Johannes Hahn, făcea anunţul oficial cu privire la repartizarea domeniilor prioritare din cadrul SUERD, fiecare dintre statele riverane primind responsabilitatea coordonării unor domenii prioritare. României i-au fost atribuite domeniile prioritare: transport (partea de navigabilitate - împreună cu Austria); promovarea culturii şi turismului (împreună cu Bulgaria); managementul riscurilor de mediu (împreună cu Ungaria).

Consiliul European a adoptat, în data de 24 iunie 2011, Strategia UE pentru Regiunea Dunării. Decizia Consiliului European este rezultatul unui amplu proces de consultări politice şi dezbateri publice.

Prin crearea la 30 martie 2011 a Forumului naţional pentru implementarea Strategiei Dunării, România a arătat că este pregătită să treacă la noua fază a acestui proiect, preşedinţia fiind asigurată de către ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi. Forumul include reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, mediului universitar şi academic, mediului privat, societăţii civile.

Detalii privind privind implicarea României în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, regăsiţi la secţiunea special concepută de pe site-ul MAE: http://www.mae.ro/strategia-dunarii, dar şi pe site-ul Comisiei Europene, respectiv: http://ec.europa.eu/romania/news/coordonatori_strategie_dunare_ro.htm.