Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Adeverinţe de calificare în diferite meserii în afara sistemului naţional de învăţământ

Prin calificare obţinută în România în afara sistemului naţional de învăţământ se înţelege:

  1. formarea profesională continuă efectuată în întreprinderi şi/sau în centre de formare ale ministerelor care eliberau şi certificatele de calificare, până în luna decembrie 1989;
  2. absolvirea programelor de formare profesională organizate de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar ulterior de către agenţiile de ocupare a forţei de muncă ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, fie prin centrele proprii, fie prin asistenţă metodologică, în intervalul 1990-decembrie 2003.
  3. absolvirea programelor de formare profesională organizate de furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii şi finalizate cu certificate de calificare/absolvire, începând cu luna ianuarie 2004;
  4. evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale în centre de evaluare a competenţelor, autorizate conform legii şi finalizate cu un certificat de competente profesionale.

În vederea apostilării, respectiv a supralegalizării,  în anul 2006, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a descentralizat procesul de avizare a certificatelor obţinute în afara sistemului naţional de învăţământ prin emiterea unei Note comune cu Ministerul Administraţiei şi Internelor.

În prezent verificarea autenticităţii certificatelor de calificare, de absolvire, precum şi a certificatelor de competenţe profesionale se realizează de către:

  1. Comisiile de autorizare prevăzute de OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul agenţiilor pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru certificatele de calificare şi absolvire emise începând cu luna ianuarie 2004. Acest demers se justifică prin faptul că registrele privind eliberarea certificatelor de calificare şi absolvire se află la comisiile de autorizare teritoriale, care au evidenţa furnizorilor de formare profesională şi a certificatelor de calificare şi absolvire eliberate,
  2. Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele de calificare şi absolvire emise înainte de 1989 şi între anii 1990-2003;
  3. Autoritatea Naţională pentru Calificări, pentru verificarea autenticităţii certificatelor de competenţe profesionale eliberate de centrele de evaluare autorizate de CNCFPA. Menţionăm faptul că ANC este o instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi a Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA), instituţii care s-au desfiinţat.