Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Drept internaţional umanitar

Dreptul internaţional umanitar reprezintă un ansamblu de reguli care din considerente de ordin umanitar caută să limiteze efectele unui conflict armat. Dreptul internaţional umanitar protejează acele persoane care nu participă sau care nu mai participă la ostilităţi şi restricţionează mijloacele şi metodele de război. De-a lungul timpului, regulile referitoare la dreptul conflictelor armate s-au referit în mod special la aspecte privind protecţia victimelor conflictelor armate şi protecţia bunurilor culturale în caz de producere a unui conflict armat.

Dreptul internaţional umanitar este de asemenea cunoscut sub denumirea de dreptul războiului sau dreptul conflictelor armate. Precizăm că problematica războiului, a modului de purtare a conflictelor armate, a fost abordată încă din antichitate şi a continuat să se reflecte în lucrările de specialitate ale diferiţilor jurişti (Hugo Grotius, Dreptul războiului şi păcii), în documentele cu caracter internaţional (Declaraţia de la Petersburg din 1868, primul document internaţional care stabileşte anumite limite de folosire a unor tipuri de arme), Convenţiile de la Haga din 1899, respectiv 1907, Convenţiile de la Geneva din 1949, precum şi în eforturile întreprinse de state pe plan intern şi internaţional de gestionare a problemelor de drept internaţional umanitar şi de cooperare în acest domeniu. Acest din urmă aspect s-a concretizat în constituirea unor comisii naţionale de drept internaţional umanitar şi în cooperarea între aceste organisme şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii.

În ceea ce priveşte România, pe plan intern au fost întreprinse acţiuni menite să reflecte preocupările statutului român pentru promovarea, difuzarea normelor relevante de drept internaţional umanitar. În acest sens, menţionăm următoarele acţiuni, evenimente întreprinse pe plan intern:

Link-uri utile:  


Principalele tratate din domeniul Dreptului Internaţional Umanitar la care România este parte şi alte instrumente legale relevante

Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar