Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Cazuri de succes

A. Ca centru responsabil  (Lead)

 

  • SOLVIT RO a intervenit  pe lângă Casa Naţională de Pensii Publice pentru emiterea deciziei de pensie naţională, pentru o petentă, cetăţean român, stabilită în Italia. Aceasta a depus cererea de pensionare la autoritatea competentă din Italia, care a solicitat Casei de pensii din România stabilirea pensiei aferente perioadei de activitate din România. În ciuda unor solicitări repetate, atât din partea autorităţii italiene, cât şi a petentei, nu s-a primit niciun răspuns timp de aproximativ un an. În urma intervenţiei SOLVIT RO, situaţia dosarului a fost clarificată şi a fost emisă decizia de pensie.

 

  • SOLVIT RO a intervenit pentru eliberarea rapidă a certificatului de conformitate pentru un asistent medical generalist de cetăţenie română care urmărea să obţină recunoaşterea calificării sale profesionale în IT. În noiembrie 2011, petentul solicitase la Ministerul Sănătăţii din România eliberarea certificatului de conformitate de care avea nevoie pentru obţinerea dreptului de exercitare a profesiei în IT. Întrucât, la expirarea termenului de 30 de zile lucrătoare acesta nu fusese încă eliberat, petentul a apelat la SOLVIT şi, o lună mai târziu, documentul a fost eliberat, permiţându-i acestuia să finalizeze procedura de recunoaştere şi, respectiv, să dobândească dreptul de practică. (caz IT-RO, autoritatea competentă – MSP, timp de soluţionare – o lună)

 

B. Ca centru de origine  (Home)

  • Un cetăţean român care lucrează în Franţa de peste 5 ani şi a cărui familie, soţia şi cei trei copii, îşi au reşedinţa pe teritoriul României, a întâmpinat dificultăţi în obţinerea de alocaţii familiale, datorită unei gestionări defectuoase a dosarului depus în urmă cu un an la autoritatea competentă franceză. Deşi a depus toate documentele necesare traduse şi legalizate, a primit mai multe solicitări de a completa dosarul cu documente şi informaţii deja transmise.  În urma intervenţiei Centrului SOLVIT FR, instituţia a reevaluat dosarul şi nu a mai solicitat documente suplimentare. S-a emis o decizie de acordare a prestaţiilor familiale, acestea intrând în plată în aceeaşi lună, petentul confirmând primirea inclusiv a alocaţiilor calculate retroactiv.

 

  • SOLVIT RO a intervenit pentru a clarifica situaţia studenţilor români care efectuează stagii neremunerate în cadrul formării academice (universitare) în Anglia. Autorităţile britanice cereau studenţilor stagiari o autorizaţie de muncă, potrivit dispoziţiilor măsurilor tranzitorii din cadrul Tratatului de Aderare al României la Uniunea Europeană, deşi aceştia nu puteau fi încadraţi în categoria de lucrători. Ca urmare a intervenţiei SOLVIT, autorităţile britanice au acceptat faptul că studenţii ce efectuează stagii neremunerate nu sunt incluşi în categoria lucrătorilor şi astfel prevederile măsurilor tranzitorii din cadrul Tratatului de Aderare al României la UE nu se aplică. Pe cale de consecinţă, studenţilor nu li se va mai cere să obţină autorizaţie de muncă. (caz RO-UK, autoritatea competentă – UK Border Agency, timp de soluţionare – 11 zile)