Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Pentru cetăţeni de origine etnică română

În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în baza Hotârării Guvernului României nr. 689/1994, a Hotărârii Guvernului României nr. 844/2008 şi a Hotărârii Guvernului României privind aprobarea anuală a cifrei de şcolarizare, statul român acordă, pentru etnicii români din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Ucraina, Republica Ungară, precum şi pentru cetăţenii de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, burse de studii care urmează a fi atribuite, prin respectarea prioritară a criteriului calităţii.

Pentru a descărca condiţiile de înscriere, calendarul de concurs, precum şi repartizarea locurilor subvenţ ionate la studii preuniversitare, universitare şi postuniversitare pentru anul de învăţământ 2015-2016, vizitaţi site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale (http://www.edu.ro).

De asemenea, cetăţenii de origine română cu domiciliul în străinătate pot studia în România fără bursă, prin înscriere directă la universitatea dorită, susţinând examen de admitere (prin concurs de dosare sau examen scris). Studiile vor fi efectuate în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi cetăţeni români: fără taxă, dacă se califică, în urma examenului, pe locurile de la buget, sau cu taxă, la acelaşi cuantum ca şi cetăţenii români rezidenţi în România.