Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

I. Informații recente de interes

Informații de interes pentru cetățenii Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord şi pentru străinii, membri de familie ai cetăţenilor Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

Ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, în temeiul Acordului de retragere, cetățenii Regatului Unit şi străinii, membri de familie ai cetăţenilor Regatului Unit sunt informaţi că până la data de 31 decembrie 2020, nu vor exista modificări legate de dreptul la liberă circulație, inclusiv din perspectiva vizelor. Punem accent în special pe faptul că, până la 31 decembrie 2020, regimul de vize aplicabil străinilor, membri de familie ai cetăţenilor Regatului Unit, rămâne acelaşi precum în cazul străinilor, membri de familie ai oricăror alţi cetăţeni ai Uniunii Europene, continuând a fi puse în aplicare dispoziţiile Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 (detalii aici: http://www.mae.ro/node/48264).

 

Informații de interes pentru cetățenii din Republica Armenia, Bosnia și Herțegovina, Federația Rusă, Georgia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Republica Muntenegru, Republica Serbia, Ucraina, Republica Azerbaidjan și Republica Capului Verde

În conformitate cu dispozițiile acordurilor încheiate, pe perioadă nedeterminată, de Uniunea Europeană cu statele terțe menționate anterior, privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere, cetățenii din statele terțe-părți la acorduri, care și-au pierdut sau le-au fost furate documentele de călătorie valabile în timpul sejurului în România sau într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, pot ieși din România sau tranzita teritoriul României fără viză sau fără altă autorizație, doar în baza unui document de călătorie valabil eliberat de misiunea diplomatică a statului de origine, pentru întoarcerea în statele ai căror cetățeni sunt.

Pentru a deveni aplicabile dispozițiile favorabile din acorduri, cetățenii statelor terţe, care se află în situația prevăzută anterior, sunt supuşi doar următoarelor condiții:

  •  sunt în posesia unui document de călătorie valabil, recunoscut de statul al cărui teritoriul urmează sa-l tranziteze;
  •  ruta călătoriei se încadrează în mod firesc către statul lor de origine.

 

Informații de interes pentru cetățenii Sultanatului Oman posesori de pașapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu

Începând cu data de 13 aprilie 2019, a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Sultanatului Oman cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice, speciale și de serviciu, semnat la Muscat la 5 noiembrie 2018. În consecință, de la data de 13 aprilie 2019, cetățenii omanezi, posesori de pașapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu pot călători fără vize în România, pentru o perioadă de maximum 90 de zile în oricare 180 de zile.

În conformitate cu dispoziţiile art.2 din Acord, “cetăţenii statului fiecărei Părţi, titulari de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu valabile, pot intra, tranzita sau rămâne fără viză pe teritoriul statului celeilalte Părţi, pentru o perioadă care să nu depăşească (90) nouăzeci zile în oricare (180) o sută optzeci zile”. De aceleași facilități beneficiază și membrii de familie ai persoanelor menționate anterior, care locuiesc împreună cu aceștia, ei înşişi titulari de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu valabile, cu condiţia ca numirea lor să fie notificată în scris, pe canale diplomatice, celeilalte Părți, cu (30) treizeci zile înainte de începerea misiunii lor oficiale.

 

Informații de interes pentru cetățenii Republicii Arabe Egipt posesori de pașapoarte diplomatice şi de serviciu

Începând cu data de 18 ianuarie 2018, a intrat în vigoare Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deținerii vizei a titularilor de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la București, la 29 august 2017. În consecință, de la data de 18 ianuarie 2018, cetățenii egipteni, posesori de pașapoarte diplomatice şi de serviciu pot călători fără vize în România, pentru o perioadă de maximum 90 de zile în oricare 180 de zile.

În conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(2) din Memorandum, “cetățenii Republicii Arabe Egipt, membri ai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, ai birourilor comerciale și ai reprezentanțelor organizațiilor internaționale pe teritoriul României, titulari de paşapoarte diplomatice şi de serviciu valabile, și cetățenii români, membri ai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, ai birourilor comerciale și ai reprezentanțelor organizațiilor internaționale pe teritoriul Republicii Arabe Egipt, titulari de paşapoarte diplomatice şi de serviciu valabile pot intra și rămâne pe teritoriul celeilalte Părţi fără viză pe durata misiunii, cu notificarea prealabilă a numelor acestora”. De aceleași facilități beneficiază și membrii de familie ai persoanelor menționate anterior, care locuiesc împreună cu aceștia, ei înşişi titulari de paşapoarte diplomatice valabile.

 

Atenționare de călătorie – POLIO-VIRUSURI:

Pentru persoanele provenite din Afganistan, Indonezia, Nigeria, Pakistan, Papua Noua Guinee şi Somalia, care doresc să călătorească în România, inclusiv să obţină o viză de intrare în România, este obligatorie vaccinarea cu VPO (vaccin anti-polio oral) sau VPI (vaccin anti-polio injectabil). Cetăţenii statelor menționate nu au dreptul să părăsească teritoriile acelor state, indiferent de punctul de frontieră (rutier, naval, aerian), fără documente prin care se atestă vaccinarea antipolio, autoritățile de frontieră ale statelor în cauză având dreptul de a interzice părăsirea teritoriului.

Pentru evitarea acestor situații, persoanelor din categoriile susmenționate, care solicită vize de intrare în România, li se va solicita certificatul de vaccinări internaționale pe care este înscrisă vaccinarea antipolio. Pentru cetățenii proveniţi din statele menţionate, care nu au fost vaccinați antipolio în ultimele 12 luni, vaccinarea se va face cu 4 săptămâni înaintea călătoriei sau, în cazuri de urgență, chiar înaintea acesteia.

Nu mai este obligatorie dovada vaccinării anti-polio pentru cetăţenii din Siria şi Republica Democratică Congo.

Cu toate acestea, cetăţenilor care călătoresc din R.D. Congo, Kenya, Mozambic şi Niger le este recomandată vaccinarea, anterior solicitării unei vize de intrare în România.

 

Informaţii de interes pentru cetăţenii străini care desfăşoară activităţi sportive în România

Odată cu publicarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr.631/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă, în Monitorul Oficial nr.486 din 27 iunie 2017, a fost stabilită o nouă structură a contractului de activitate sportivă care se va încheia între sportivul de performanţă şi o structură sportivă, prin care se stipulează depturile băneşti aferente contraprestaţiei depuse de sportiv, modalităţile şi termenele de plată, precum şi alte drepturi şi obligaţii reciproce ale părţilor contractante. Structura contractului-cadru de activitate sportivă este stabilită în anexa Ordinului nr.631/2017, fiind necesară respectarea întocmai a modelului astfel stabilit, de către structurile sportive de la care emană aceste documente. 

Noile prevederi au impact asupra cetăţenilor străini care desfăşoară activităţi sportive de performanţă în cadrul cluburilor sportive din România, aceştia fiind supuşi obligativităţii de a prezenta un contract-cadru în conformitate cu actul normativ în cauză, la momentul solicitării vizei de lungă şedere pentru alte scopuri (identificată prin simbol D/AS).

 

Informații de interes pentru deţinătorii de documente de călătorie de tip „Laissez-passer” emise de ONU

Începând cu data de 7 noiembrie 2017, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr. 793/2017 privind exceptarea unilaterală a unei categorii de străini de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România, posesorii de documente de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), cu copertă roşie şi albastră (cu excepţia celor cu copertă albastră şi serie numerică precedată de litera A), sunt scutiţi de la obligativitatea deţinerii vizei române de scurtă şedere, pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României.

Intrarea fără viză, în România, a categoriei de străini menţionate va fi permisă doar în condiţiile prezentării, alături de documentul de călătorie, a unui certificat care atestă că titularul călătoreşte în scop oficial.

 


ATENŢIE! Sunt în continuare supuşi obligativităţii de a deţine viză română de scurtă şedere, posesorii de documente tip Laissez-Passer eliberate de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), cu coperta albastră şi serie numerică precedată de litera A.

 

 

Informații de interes pentru cetățenii din Republica Populară CHINEZĂ

Începând cu data de 15.09.2017, potrivit dispoziţiilor Ordinului Ministrului Afacerilor Externe nr.1626 din 6 septembrie 2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr.1743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României, cetăţenii Republicii Populare Chineze nu mai sunt supuşi obligativităţii de a obţine o invitaţie aprobată de către Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  în vederea solicitării de vize române de scurtă şedere pentru afaceri, turism şi vizite private.

 

Informații de interes pentru cetățenii din Ucraina

Începând cu data de 11 iunie 2017, se va aplica, va intra în vigoare Regulamentului (UE) 2017/850 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, potrivit dispoziţiilor Regulamentului titularii de paşapoarte biometrice eliberate de Ucraina în conformitate cu standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) pot călători fără vize, în UE şi implicit în România, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.

 

Informații de interes pentru cetățenii din Georgia

Începând cu data de 28 martie 2017, se va aplica, va intra în vigoare, Regulamentului (UE) 2017/372 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, potrivit dispoziţiilor Regulamentului titularii de paşapoarte biometrice eliberate de Georgia în conformitate cu standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) pot călători fără vize, în UE şi implicit în România, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.

 

Facilităţi acordate străinilor care desfăşoară activităţi pe instalaţii offshore

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial, la 22 decembrie 2016, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.970/2016 pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini care urmează să desfăşoare activităţi pe instalaţii offshore, care abrogă prevederile H.G. nr.530/2013.

H.G. nr.790/2016 se aplică străinilor care urmează să desfăşoare activităţi pe instalaţii offshore aflate într-o zonă maritimă de exploatare economică exclusivă a statului român, pentru persoane juridice române sau străine, ce desfăşoară activităţi de exploatare, dezvoltare, exploatare a resurselor naturale din marea teritorială, zona contiguă şi zona economică exclusivă a statului român. Cetăţenii străini care urmează să desfăşoare activităţile menţionate pe teritoriul României vor solicita vize de scurtă şedere cu intrări multiple în scop de afaceri, identificate prin simbolul C/A, în condiţiile definite de Hotărârea de Guvern.

În acest context, este de reţinut faptul că, potrivit dispoziţiilor actului normativ, persoanele juridice menţionate comunică Centrului Naţional de Vize, în 30 de zile, lista personalului străin care va solicita vize de scurtă şedere atât la începerea activităţii de exploarare, dezvoltare şi exploatare, cât şi cu ocazia schimbării personalului implicat în aceste activităţi.

 

Informații de interes pentru cetățenii din Ucraina

Începând cu data de 21 octombrie 2016, se vor aplica prevederile Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere, semnat la 6 mai 2016.

Conform prevederilor articolului 2 al Acordului bilateral, „Fiecare parte va elimina taxele consulare pentru eliberarea vizelor de lungă şedere în favoarea cetăţenilor statului celeilalte părţi”.

 

Informații de interes pentru cetățenii din Statele Federate ale Microneziei:

Începând cu data de 19 septembrie 2016, se va aplica, Acordului între Uniunea Europeană și Statele Federate ale Microneziei privind scutirea de vize de scurtă ședere referitor la exonerarea de la obligația de a deține viză de scurtă ședere. În consecință, de la data de 20 septembrie 2016, cetățenii din Statele Federate ale Microneziei, posesori de pașapoarte valabile simple, diplomatice, de serviciu, oficiale sau speciale pot călători fără vize, în UE şi implicit în România, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.

 

Informații de interes pentru cetățenii din Republica Azerbaidjan:

„Informații de interes pentru cetățenii Republicii Azerbaidjan posesori de pașapoarte de serviciu:

Începând cu data de 25 august 2016, a intrat în Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu, semnat la Baku, la 10 martie 2016. În consecință, de la data de 25 august 2016, cetățenii azeri, posesori de pașapoarte de serviciu pot călători fără vize în România, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.”


Informații de interes pentru cetățenii din Republica Peru:

Începând cu data de 15 martie 2016, se va aplica, cu titlu provizoriu, Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere. În consecință, de la data de 15 martie 2016, cetățenii din Republica Peru, posesori de pașapoarte valabile simple, diplomatice, de serviciu, oficiale sau speciale pot călători fără vize, în UE şi implicit în România, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.

 

Informații de interes pentru cetățenii Republicii Coreea:

La data de 13 martie 2016, va intra în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996.

Principala modificare se referă la scutirea de viză de lungă ședere (tip D), pentru anumite categorii de persoane și în anumite condiții.

Conform noilor prevederi ale Acordului, “cetățenilor fiecăreia dintre cele două țări, care sunt detașați pe lângă reprezentanțele companiilor care se află și desfășoară activități comerciale pe teritoriul celeilalte țări sau care au semnat contracte de muncă cu o companie care se află și desfășoară activități comerciale pe teritoriul celeilalte țări li se va permite intrarea, pe teritoriul celeilalte țări fără viză pentru o ședere care să nu depășească nouăzeci (90) de zile în orice perioadă de 180 de zile”.

Astfel, cetățenii R Coreea vor putea intra pe teritoriul României și vor putea solicita eliberarea unui permis de ședere în scop de muncă fără a fi posesori ai unei vize de lungă ședere D/AM sau D/DT, însă fără a fi instituită exceptarea angajatorului de a solicita avize de angajare/detașare pentru cetățenii coreeni în cauză.

 

Informații de interes pentru cetățenii Republicii Populare Chineze:

Începând cu data de 3 martie 2016, se va aplica cu titlu provizoriu Acordul dintre Uniunea Europeană și RP Chineză privind scutirea de viză pentru titularii de pașapoarte diplomatice.

Obiectul Acordului UE- RP Chineză îl reprezintă scutirea de la obligativitatea deținerii vizelor a cetățenilor UE, respectiv chinezi, titulari de pașapoarte diplomatice valabile sau laissez-passer UE, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.

Articolul 5 din Acord prevede o procedură specială pentru vizitele pe care le vor întreprinde oficialii la nivel înalt (începând cu rangul de vice-ministru în cadrul aparatului central de guvernământ sau general maior în cadrul forțelor armate) care vor trebui să notifice, anterior vizitei, autoritățile competente din statele membre UE, respectiv RP Chineză.

Suplimentar față de prevederile Acordului UE-RP Chineză, Acordul bilateral dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la scutirea de vize și de taxe de vize, semnat la Beijing la 25 aprilie 1981, așa cum a fost amendat, în anul 2010, prin Înțelegerea de modificare prin schimb de Note Verbale, va continua să se aplice în ceea ce privește următoarele aspecte:

  • Scutirea de la obligativitatea deținerii vizelor pentru titularii pașapoartelor de serviciu pentru o perioadă de 30 de zile;
  • Scutirea de la obligativitatea deținerii vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice și membrii lor de familie, care pot rămâne pe teritoriul celeilalte părți contractante pe toată durată misiunii lor.

 

Informații de interes pentru cetățenii Palau:

Începând cu data de 8 decembrie 2015, se va aplica, cu titlu provizoriu, Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere. În consecință, de la data de 8 decembrie 2015, cetățenii din Palau, posesori de pașapoarte valabile simple, diplomatice, de serviciu, oficiale sau speciale pot călători fără vize, în UE şi implicit în România, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.

 

Informații de interes pentru cetățenii Statului Qatar posesori de pașapoarte diplomatice și speciale:

Începând cu data de 11 decembrie 2015, va intra în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale, semnat la Doha, la 3 mai 2015. În consecință, de la data de 11 decembrie 2015, cetățenii qatarezi, posesori de pașapoarte diplomatice sau speciale pot călători fără vize în România, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.

 

Informații de interes pentru cetățenii Columbia:

Începând cu data de 3 decembrie 2015, se va aplica, cu titlu provizoriu, Acordul între UE și Republica Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere. În consecință, de la data de 3 decembrie 2015, cetățenii din Columbia, posesori de pașapoarte valabile simple, diplomatice, de serviciu, oficiale sau speciale pot călători fără vize, în UE şi implicit în România, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.

 

Informații de interes pentru cetățenii din Republica Tonga:

Începând cu data de 21 noiembrie 2015, se va aplica, cu titlu provizoriu, Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere. În consecință, de la data de 21 noiembrie 2015, cetățenii din Tonga, posesori de pașapoarte valabile simple, diplomatice, de serviciu, oficiale sau speciale pot călători fără vize, în UE şi implicit în România, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.

 

Informații de interes pentru cetățenii din Timorul de Est:

Începând cu data de 26 mai 2015 se va aplica, provizoriu,  Acordul dintre Uniunea Europeană şi  Republica Timorului de Est privind exonerarea,  de la obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere (pentru şederi de maximum 90 de zile în oricare 180 de zile). În consecinţă, de la data de 26 mai 2015, toţi cetăţenii din Timorul De Est, titulari de paşapoarte simple, diplomatice, de serviciu/oficiale sau speciale pot călători fără vize, în UE şi implicit în România, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.

 

Informații de interes pentru cetățenii din Dominica, Grenada, St. Lucia, St. Vincent şi Grenadine, Samoa, Trinidad şi Tobago, Vanuatu:

Începând cu data de 28 mai 2015 se va aplica, provizoriu,  Acordurile dintre Uniunea Europeană şi Dominica, Grenada, St. Lucia, St. Vincent şi Grenadine, Samoa, Trinidad şi Tobago, Vanuatu privind exonerarea,  de la obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere (pentru şederi de maximum 90 de zile în oricare 180 de zile). În consecinţă, de la data de 28 mai 2015, toţi cetăţenii statelor menţionate, titulari de paşapoarte simple, diplomatice, de serviciu/oficiale sau speciale pot călători fără vize, în UE şi implicit în România, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.

 

Informaţii de interes pentru cetăţenii Republicii Moldova:

Începând cu data de 28 aprilie 2014, cetăţenii moldoveni - posesori de paşapoarte simple biometrice sunt scutiţi de obligaţia de a deţine viza de scurtă şedere pe teritoriul statelor membre, Republica Moldova fiind transferată pe Anexa II a Regulamentului menţionat.

Potrivit acestui act normativ, cetăţenii moldoveni, posesori de paşapoarte biometrice, pot intra şi pot rămâne pe teritoriul statelor membre, inclusiv pe teritoriul României, fără obligativitatea deţinerii unei vize de scurtă şedere, pentru 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile anterioară zilei preconizate pentru deplasarea pe teritoriul statelor membre.

 

Calculul dreptului de şedere

Pentru a stabili dreptul de şedere de care beneficiaţi pe teritoriul României, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că data intrării este prima zi de şedere pe teritoriul României, iar data ieşirii este ultima zi de şedere pe teritoriul României. Perioadele de şedere autorizate în temeiul unui permis de şedere sau a unei vize naţionale de lungă şedere nu sunt luate în considerare la calcularea perioadei de şedere.

La calculul dreptului de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, se ia în calcul o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Beneficiaţi de posibilitatea de a vă calcula dreptul dumneavoastră de şedere, prin utilizarea sistemului de calcul pus la dispoziţie, in acest scop, de Comisia Europeană. http://ec.europa.eu

Aplicarea Deciziei nr. 565/2014 privind introducerea unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoaşterea unilaterală de către Bulgaria, Croaţia, Cipru şi România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naţionale ale acestora pentru tranzitul sau şederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile în decursul unei perioade de 180 de zile şi de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE şi 582/2008/CE ale Parlamentului European şi Consiliului:

Începând cu data de 11 iulie 2014, România recunoaşte ca fiind echivalente cu propriile vize naţionale, pentru tranzit şi şederi care nu depăşesc 90 de zile în orice interval de 180 de zile, atât vizele uniforme valabile pentru duble sau multiple intrări, vizele cu valabilitate teritorială limitată, vizele de lungă ședere, și permisele de ședere eliberate de statele membre Schengen, cât şi vizele de scurtă sau lungă ședere și permisele de ședere eliberate de Bulgaria, Cipru şi Croaţia.

O condiție esențială pentru echivalarea vizelor și permiselor de ședere în cauză este ca acestea să se afle în termenul de valabilitate, respectiv să nu fi fost epuizate numărul intrărilor, dreptul de ședere și perioada de valabilitate aferente.

În cazul cetăţenilor unor state terţe aflați în posesia unor vize uniforme Schengen, a unor vize cu valabilitate teritorială limitată eliberate de state Schengen sau a unor vize de scurtă ședere eliberate de Bulgaria, Cipru ori Croaţia, şederea pe teritoriul României nu poate depăși dreptul de ședere înscris în vizele respective.

 

Atenționare de călătorie – EBOLA:

În contextul creat în prima jumătate a anului 2014 prin răspândirea virusului febrei hemoragice de tip Ebola în Africa de Vest, cetăţenii străini originari din, sau care s-au aflat în această perioadă (în ultimele 21 de zile anterioare momentului solicitării unei vize române) în Guineea şi Sierra Leone, sunt rugaţi să depună cererile de vize de intrare în România, prin intermediul portalului eViza, disponibil la adresa http://evisa.mae.ro/. În cazul în care nu beneficiaţi de acces la internet, pentru a efectua această operaţiune, vă rugăm să contactaţi misiunea diplomatică/oficiul consular a/al României, care vă va comunica data la care solicitarea dumneavoastră de viză va putea fi depusă personal. Totodată, vă rugăm să aveţi în vedere că termenul de soluţionare a cererilor de vize poate fi prelungit, fiind necesară inclusiv prezentarea unei adeverinţe privind starea de sănătate.

 

Informații de interes pentru cetățenii din Republica Capului Verde:

La data de 1 decembrie 2014, a intrat în vigoare Acordul între Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere pentru cetățenii Republicii Capului Verde şi pentru cetățenii Uniunii Europene.

Scopul acordului este de a facilita, pe bază de reciprocitate, eliberarea vizelor atât pentru cetățenii Capului Verde, precum și pentru cetățenii Uniunii, pentru o ședere a cărei durată nu depășește 90 de zile, într-un interval de 180 de zile.

Potrivit art. 8 din Acord, cetățenii Capului Verde sau ai statelor membre UE, titulari de pașapoarte diplomatice sau de serviciu valabile, pot intra, ieși sau tranzita teritoriul statelor membre sau al Capului Verde fără viză, pentru o perioadă de cel mult 90 de zile, într-un interval de 180 de zile.

 

Informații de interes pentru cetățenii din Emiratele Arabe Unite: 

Începând cu data de 06 mai 2015 se va aplica, provizoriu,  Acordul dintre între Uniunea Europeană şi Emiratele Arabe Unite privind exonerarea, provizorie, de la obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere (pentru şederi de maximum 90 de zile în oricare 180 de zile). În consecinţă, de la data de 6 mai 2015, toţi cetăţenii Emiratelor Arabe Unite, titulari de paşapoarte simple, diplomatice, de serviciu/oficiale sau speciale pot călători fără vize, în UE şi implicit în România, pentru o perioadă de maxim 90 de zile în oricare 180 de zile.