Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Programul Naţional de Reformă

Pentru România, Programul Național de Reformă (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru definirea reformelor structurale și a priorităților de dezvoltare care ghidează evoluția României până în anul 2020, în concordanță cu traiectoria de atingere a obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Practic, PNR reprezintă obligația fiecărui stat membru UE de a translata la nivel național obiectivele Europa 2020.

În iulie 2010, Guvernul României a aprobat prin memorandum setul de valori finale ale țintelor naționale reflectate în PNR, în concordanță cu țintele europene stabilite odată cu adoptarea Strategiei Europa 2020, ținând cont de angajamentele financiare deja asumate și de specificul național.

În vederea implementării Strategiei Europa 2020 la nivel UE, România și-a asumat, la nivel național, următoarele ținte pentru anul 2020:

  1. rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 ani - 70%;
  2. nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare - 2% din PIB (1% surse publice și 1% surse private);
  3. atingerea obiectivului „20/20/20" în domeniul schimbărilor climatice și al energiei ­- 20/24/19;
  4. rata părăsirii timpurii a școlii – 11,3% și ponderea populației cu studii superioare și vârsta între 30 și 34 de ani – 26,7%;
  5. reducerea cu 580 de mii a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Pentru fiecare țintă națională, în cadrul PNR sunt stabilite măsuri/ direcții de acțiune pentru atingerea obiectivelor. PNR este elaborat pe baza contribuțiilor grupurilor de lucru constituite în acest scop.

PNR 2019 a fost realizat sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, cu aportul instituțiilor reprezentate în Grupul de lucru pentru Semestrul European, procesul urmând metodologia recomandată statelor membre de către Secretariatul General al Comisiei Europene.

În mod natural, PNR 2019 continuă o parte dintre reformele asumate prin programele anterioare - PNR 2018, PNR 2017PNR 2016PNR 2015, PNR 2014 și PNR 2011-2013 (Anexe PNR 2011-2013), în scopul îndeplinirii obiectivelor naționale asumate în cadrul Strategiei Europa 2020. Documentul strategic a fost elaborat ținând cont de documentele Comisiei Europene ce marchează jaloanele Semestrului european 2019, precum Analiza Anuală a CreșteriiRecomandările Specifice de Țară și Raportul de țară din 2019 privind România.  Sunt propuse și măsuri noi, conform Programului de Guvernare 2018-2020, în domenii precum politica fiscal-bugetară, administrația publică, mediul de afaceri și competitivitatea (inclusiv dezvoltarea infrastructurii de transport), mediul și energia, ocuparea forței de muncă, cercetarea și inovarea, educația, combaterea sărăciei și incluziunea socială.

Astfel, PNR 2019 vizează stimularea competitivității și productivității, consolidarea coeziunii sociale și teritoriale, crearea de noi locuri de muncă - toate acestea urmărind reducerea decalajelor față de celelalte state membre ale UE. Asumarea reformelor structurale-cheie pentru economia și administrația națională va permite concertarea eforturilor și resurselor naționale în direcția modernizării societății românești, fiind de natură să susțină convergența economică și socială.

Pentru o mai bună promovare și asumare a priorităților naționale, autoritățile publice responsabile cu implementarea reformelor structurale sunt implicate într-un dialog permanent cu toți factorii interesați, mobilizându-i să contribuie la atingerea obiectivelor naționale. În scopul consolidării dialogului cu părțile interesate relevante, proiectul PNR 2019 a fost transmis spre consultare în cursul lunii aprilie 2019.

PNR 2019 a fost validat din punct de vedere tehnic de către membrii Grupului de lucru pentru Semestrul European și a fost aprobat în ședința guvernului din 8 mai 2019.

Monitorizarea implementării acțiunilor incluse în PNR este asigurată pe baza Planului de acțiuni pentru implementarea PNR. Progresele înregistrate sunt examinate periodic, pe baza unor rapoarte de implementare, mecanismul de monitorizare a punerii în aplicare a PNR permițând focalizarea și armonizarea eforturilor naționale pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 și pentru punerea în aplicare a recomandărilor specifice de țară.

 

 

DSE, actualizat mai 2019