Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Participarea ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, la reuniunea Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
17.05.2019

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a participat la 17 mai 2019, la Helsinki/Finlanda, la cea de-a 129-a reuniune ministerială a Consiliului Europei (CoE), sub mandatul Republicii Finlanda care deţine Preşedinţia în exerciţiu a Comitetului Miniştrilor din luna noiembrie 2018.

Reuniunea de la Helsinki a marcat și transferul Președinției Comitetului Miniștrilor, de la Republica Finlanda la Republica Franceză (mai – noiembrie 2019).

Miza principală a actualei reuniuni ministeriale a reprezentant-o identificarea unor soluții pentru depășirea dificultăților cu care se confruntă Organizația în prezent, pe fondul dificultăților financiare. Punctul de plecare în discuții l-a reprezentat Raportul Secretarului General intitulat Pregătiți pentru provocări viitoare – consolidarea Consiliului Europei. Printre propunerile prezentate în raport a fost subliniată necesitatea dezvoltării unui dialog susținut între Comitetul Miniştrilor și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Deciziile adoptate de miniştrii de externe au reflectat propunerile specifice ale Secretarului General privind viitorul Organizaţiei redate în Raportul său și au urmărit conturarea unor direcţii prioritare care să redefinească bazele juridice ale organizaţiei, precum şi să reconfigureze mecanismele existente pentru a răspunde noilor provocări cu care se confruntă Consiliul Europei. 

Cu ocazia sesiunii ministeriale, miniştrii de externe au adoptat o Declaraţie pentru marcarea a 70 ani de la înfiinţarea Consiliului Europei.

Agenda de discuţii a mai inclus: garantarea constantă a eficacității sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, cooperarea dintre Uniunea Europeană şi Consiliul Europei, politica de vecinătate a Consiliului Europei.

În intervenţia sa, ministrul afacerilor externe a transmis un mesaj general de susţinere pentru eforturile Secretarului General al Consiliului Europei, care îsi încheie mandatul în acest an, de a reajusta cadrul juridic şi mecanismele existente ale organizaţiei la noile provocări şi de a identifica soluţii pentru consolidarea rolului CoE în rezolvarea situațiilor conflictuale care afectează drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor securităţii democratice pe continent. În acest context, ministrul de externe Teodor Meleşcanu a subliniat importanţa cooperării dintre Consiliul Europei şi UE şi a reiterat importanţa consolidării drepturilor sociale, o prioritate a României pe durata PRES UE, în condiţiile în care dimensiunea socială s-a aflat printre valorile fundamentale iniţiale ale Consiliului Europei.

De asemenea, demnitarul român a subliniat necesitatea respectării, de către toate statele membre, a obligaţiilor asumate la momentul aderării. În acest sens, a menţionat sprijinul pentru identificarea unor soluţii constructive la provocările majore cu care se confruntă la acest moment Consiliul Europei şi societatea contemporană.

Ministrul afacerilor externe a reiterat necesitatea respectării stricte de către toate statele membre a angajamentelor (inclusiv financiare) ce decurg din statutul de membru al CoE. În context, a menţionat poziţia ţării noastre privind respectarea deplină a integrității teritoriale, unității, suveranității și independenței tuturor statelor membre ale Consiliului Europei.

În acelaşi context, demnitarul român a reiterat angajamentul ţării noastre față de sistemul Convenției Europene pentru Drepturile Omului, drept pilon de bază pentru protecţia şi garantarea drepturilor omului.

În marja sesiunii ministeriale, ministrul Teodor Meleşcanu a avut o întrevedere cu Președintele CEDO, domnul Linos-Alexandre Sicilianos. Ministrul afacerilor externe a reiterat angajamentul ferm al țării noastre pentru susținerea activității Curții și pentru identificarea celor mai bune soluții pentru respectarea hotărârile Curții și pentru a elimina problemele sistemice identificate la nivel național în materia condițiilor de detenție. I-a urat succes în exercitarea mandatului și l-a asigurat de întreaga disponibilitate a autorităților naționale de a continua o bună colaborare atât cu CEDO, cât și cu Serviciul pentru executarea hotărârilor CEDO.


Informații suplimentare:

Comitetul de Miniştri (CM) este format din câte un reprezentant al fiecăruia dintre cele 47 de state membre ale CoE. Președinția CM este deținută pentru o perioadă de 6 luni de fiecare stat membru al Consiliului Europei în ordine alfabetică. Din anul 2004 sesiunile ministeriale au loc o singură dată pe an.

România a fost invitată să adere la Consiliul Europei prin rezoluţia nr. 37/1993 a Comitetului de Miniştri (CM), adoptată la 4 octombrie 1993.

În perioada noiembrie 2005-mai 2006, România a deţinut Preşedinţia Comitetului Miniştrilor, promovând următoarele obiective prioritare: promovarea standardelor democratice şi ale bunei guvernări; întărirea protecţiei generale a drepturilor omului în Europa, inclusiv în zone în care sistemele existente nu sunt încă eficiente; dezvoltarea unor societăţi inclusive, prin promovarea diversităţii şi a dialogului între religii şi culturi; întărirea eficienţei şi a coerenţei arhitecturii instituţiilor europene.