Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

MAE salută proclamarea independenţei Republicii Sudanului de Sud

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
09.07.2011

Ministerul Afacerilor Externe al României salută proclamarea la 9 iulie 2011 a independenţei Republicii Sudanului de Sud.

 
Actul de independenţă survine ca urmare a punerii în aplicare a Acordului Cuprinzător de Pace din 2005,  care a pus capăt războiului civil dintre Nordul şi Sudul Sudanului. Acordul este rezultatul unui referendum care a fost recunoscut ca liber şi corect de Sudan, precum şi de către ansamblul comunităţii internaţionale. 
 
Crearea noului stat se realizează cu acordul Sudanului, reflectă consensul părţilor implicate şi este conformă cu normele dreptului internaţional. 
 
România recunoaşte Republica Sudanului de Sud ca stat suveran şi independent şi îşi exprimă intenţia de a dezvolta relaţii strânse de cooperare cu noul stat. 
 
Ministerul Afacerilor Externe felicită ambele părţi pentru asigurarea punerii în aplicare a procesului prevăzut de Acordul Cuprinzător de Pace, pentru determinarea statutului Sudanului de Sud. 
 
Ministerul Afacerilor Externe îşi exprimă, de asemenea, convingerea că cele două state, Sudanul şi Sudanul de Sud, vor întreţine relaţii de prietenie şi bună-vecinătate şi vor soluţiona prin dialog întregul spectru de aspecte din relaţia bilaterală.