Condiţii de călătorie

Tadjikistan

  • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
04 mai 2015

 

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români, care doresc să călătorească în Republica Tadjikistan, au nevoie de viză de intrare în acest stat.

Vizele pentru Republica Tadjikistan se obţin numai pe aeroporturile internaţionale ale ţării, existând o procedură simplă în acest sens. În cazul deplasării cu autoturismul, vizele pot fi obţinute din ţările vecine Tadjikistanului, prin intermediul ambasadelor tadjice.

Pentru a vizita Regiunea Autonomă Gorno-Badakhshan, indiferent dacă persoana este straină sau rezidentă în Tadjikistan, este nevoie de un permis special, obţinut cu cel puţin 2 săptămâni înainte de vizitarea regiunii, după caz, de la Ministerul Afacerilor de Externe sau de la Ministerul de Interne. Acest permis se poate elibera şi de către misiunile diplomatice ale Tadjikistanului.

Pentru situaţii de criză în Tadjikistan, se pot contacta:

- Ambasada Germaniei - Adresă: Duşanbe, 734064, str. Somoni 59/1, telefon: +992-37-221-21-89, +992-37-221-21-98, fax: +(992-37) 224 03 90, site internet: www.duschanbe.diplo.de;

- Delegaţia Uniunii Europene - Adresă: Duşanbe, 734013, str. Adhamov 74, telefon +992 37 221 74 07, 289 118, fax +992 37 221 43 21.

Ambasada Germaniei din Tadjikistan a fost desemnată să coordoneze acţiunile statelor membre UE în situaţii de criză în Tadjikistan şi, prin urmare, este recomandat ca cetăţenii români aflaţi în zonă, să se înregistreze în lista întocmită de misiunea diplomatică germană din Duşanbe, pentru a fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

 

Doriţi să munciţi în Tadjikistan?

În concordanţă cu legea tadjică, cetăţenii străini sau apatrizii pot munci în Republica Tajikistan în temeiul vizei şi a permisului de muncă acordat de către autoritatea desemnată.

Viza de muncă se acordă cetăţenilor străini care au obţinut drept de muncă în Tajikistan şi membrilor familiilor acestora. Pentru obţinerea acesteia este necesară prezentarea unei invitaţii din partea unei companii tadjice, însoţită de contractul de muncă

Documente/informaţii ce trebuie prezentate în vederea obţinerii permisului de lucru:

  • informaţii cu privire la lucrător, cu indicarea numelui complet, data naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului, data şi agenţia de emitere a paşaportului (documente de identificare), ţara de reşedinţă permanentă, ţara de plecare, educaţie, specialitatea şi calificările;
  • documente care să confirme calificările: traduceri legalizate ale documentelor de studii, în conformitate cu procedura stabilită de statul tadjic, cu excepţia cazurilor stipulate de contractele internaţionale ratificate şi de Republica Tajikistan;
  • informaţii cu privire la activitatea profesională prin prezentarea unei adeverinţe de la fostul loc de muncă ori alte documente recunoscute de statul tadjic;
  • cazier judiciar;
  • certificat medical prin care să se ateste capacitatea muncitorului de a lucra în condiţiile cerute de contractul de muncă;
  • asigurare medicală.

Cetăţenii străinii care deţin o viză valabilă trebuie să se înregistreze la Ministerul tadjik de Externe în termen de 72 de ore de la sosirea în Tajikistan. Nerespectarea acestui termen se pedepseşte cu amenzi consistente şi / sau interdicţia de a intra în ţară. Înregistrarea necesită prezentarea paşaportului în original şi copie, un document care să ateste adresa de reşedinţă şi plata unei taxe de înregistrare.

 

Ameninţări teroriste

În regiunea Asiei Centrale există, încă active, grupări teroriste ca: Mişcarea Islamică a Uzbekistanului, Uniunea Jihadului Islamic, Al-Qaida, Hizb ut–Tahrir, Mişcarea Islamică a Turkistanului de Est.

Afganistanul continuă să reprezinte principala problemă de securitate pentru Tadjikistan. Graniţa dintre Tadjikistan şi Afganistan, din cauza reliefului muntos (7000 m altitudine) nu este aproape deloc controlată. Traficul ilicit de opium şi heroină dinspre Afganistan spre Tadjikistan şi de acolo mai departe, spre Asia Centrală-Rusia, reprezintă cea mai serioasă ameninţare pe termen lung pentru stabilitatea şi dezvoltarea acestei ţări.

 

Siguranţă şi criminalitate

Tadjikistanul este caracterizat de o economie fragilă şi instabilă, cu rata şomajului ridicată. Persoanele care posedă bani, mai ales străinii, pot deveni ţinte uşoare pentru hoţii de buzunare. Rar, se sparg locuinţe sau se organizează jafuri armate. Puţine cazuri de acest gen sunt semnalate de către populaţia locală, deoarece este cunoscut, că o mare parte din organele de ordine, sunt uşor coruptibile şi uneori sunt chiar implicate în anumite ilegalităţi.

Prin tradiţie, tadjicii sunt gazde primitoare şi ştiu să-şi trateze oaspeţii cu respectul cuvenit. În principiu, nu există motive de îngrijorare pentru un cetăţean străin să viziteze acestă ţară, dacă respectă câteva reguli simple: să respecte legea, obiceiurile locale, să evite să se implice în relaţii cu persoane dubioase, să evite să frecventeze locuri puţin populate în special noaptea, să nu se implice în traficul de droguri, etc. Ca masură de siguranţă este indicat (ca de altfel în orice ţară străină) utilizarea copiei paşaportului pentru a putea fi identificat şi păstrarea documentului original la loc sigur.

 

Sistemul medical

Infrastructura sistemului medical este precară. Există deficienţe în aprovizionarea cu medicamente, instrumentar medical, anestezice, unele antibiotice. Se recomandă evitarea călătoriilor în aceste zone, pentru cei care suferă de boli cronice sau care necesită un tratament special.

 

Condiţii privind traficul auto

Permisul de conducere internaţional este valabil pe teritoriul Tadjikistanului. Regulile de circulaţie sunt corespunzătoare normelor internaţionale. În oraşe, în special în capitala Duşanbe, Poliţia Rutieră este extrem de vigilentă şi uşor coruptibilă.

Starea drumurilor, în special în provincie, este în general proastă, drumurile situându-se printre şi pe versanţii muntoşi. Este preferabil să se circule în timpul zilei vara, şi pe cât posibil, pe rute cunoscute. Atunci când o persoană străină este pentru prima dată în Tadjikistan, este recomandat să călătorească mai mult în preajma oraşelor şi dacă este posibil, însoţită de localnici.

În oraşe, traficul este destul de greoi şi se recomandă evitarea utilizării mijloacelor de transport în comun din cauza aglomeraţiei şi a lipsei de siguranţă.

 

Turism

Infrastructura turistică este slab dezvoltată. Firmele turistice care acţionează pe teritoriul Tadjikistanului trebuie să posede licenţă valabilă (în general se acordă pe o perioada de 3 ani). Turismul în Tadjikistan este orientat pe două direcţii: turismul cultural (nordul şi sudul Tadjikistanului, unde există site-uri arheologice) şi turismul montan. De regulă, turismul montan se adresează alpiniştilor şi poate fi praticat în Munţii Pamir -“acoperişul lumii”, locul unde se întalnesc cele mai înalte lanţuri muntoase din lume: Hindu Kush, Tien Shan, Karakorum şi Himalaya. Cel mai înalt vârf din Tadjikistan este Vârful Somoni (7495m).

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice