Condiţii de călătorie

Belarus

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
27 ianuarie 2017


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Prin Decretul prezidenţial nr. 8 din 9 ianuarie 2017, începând cu data de 12 februarie 2017, cetăţenii români pot intra fără viză în Belarus pentru o perioadă de cel mult 5 zile de la trecerea prin punctul de control de la Aeroportul Naţional Minsk. Măsura se aplică doar călătoriilor cu avionul. Procedura de călătorie fără viză nu se aplică în cazul persoanelor care sosesc în Belarus cu zboruri din Rusia, şi care intenţionează să zboare către aeroporturile din Rusia (zborurile sunt considerate interne şi asupra acestora nu sunt efectuate controale de frontieră).

Pentru intrarea în Belarus în regim fără viză cetăţenii români trebuie să aibă asupra lor paşaport valabil sau alt document similar pentru trecerea frontierei, mijloace băneşti (pentru fiecare zi de şedere, suma în valută sau în ruble belaruse, echivalentă cu cel puţin 25 euro), o poliţă de asigurare medicală pentru o sumă de minim 10 mii euro, valabilă în Belarus.

Pentru cetăţenii români posesori de paşapoarte simple care doresc să călătorească  în Belarus cu alte mijloace de transport (autoturism, tren) şi pentru o perioadă mai mare de 5 (cinci) zile, este necesară obţinerea vizei de intrare. Termenul de şedere în Belarus nu poate să depăşească 90 de zile într-un an calendaristic, începând din data intrării pe teritoriul acestui stat. Dacă cetăţeanul este nevoit să rămână în Belarus (caz de forţă majoră)  mai mult decât termenul indicat de viză, el este obligat să îndeplinească formalităţile necesare pentru prelungirea dreptului de şedere temporară la Oficiul pentru Imigrări din localitatea în care se află. Aceste formalităţi se aprobă de Autoritatea pentru Străini din cadrul Ministerului de Interne belarus (Tel: +375 17 231 3809). Termenul în care sunt soluţionate astfel de cereri este de 3-6 zile lucrătoare.

Având în vedere faptul că, în ultima perioadă, cetăţenii unor state membre ale Uniunii Europene au întâmpinat dificultăţi la trecerea punctelor de frontieră comune dintre Republica Belarus şi Federaţia Rusă, recomandăm cetăţenilor români care doresc să călătorească spre Federaţia Rusă, să evite folosirea punctelor de trecere de la graniţa comună cu Belarus şi să folosească rute alternative.

Reprezentanțele diplomatice și consulare ale Republicii Belarus, precum și Biroul Direcției Consulare din cadrul MAE local la „Aeroportul Naţional Minsk” sunt singurele autorități emitente de vize de intrare în Republica Belarus.

Legea privind regimul străinilor stipulează şi „Carta de Migraţie”, un document care trebuie completat de către toţi cetăţenii străini la intrarea în R. Belarus, cu excepţia posesorilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu. Acesta conţine informaţii despre persoană, este pus la dispoziţie gratuit de către autorităţile de frontieră, trebuie păstrat pe toată perioada şederii şi predat la ieşirea din această ţară autorităţilor belaruse de frontieră. În baza acestui document se realizează înregistrarea cetăţenilor străini la Ministerul de Interne.

Cetăţeanul străin este obligat ca în termen de 5 zile de la intrarea pe teritoriul Republicii Belarus, cu excepţia zilelor de odihnă, a sărbătorilor legale şi a zilelor declarate nelucrătoare de către preşedintele Republicii Belarus, să se înregistreze la autorităţile Ministerului de Interne. Pentru străinii cazaţi la unităţi hoteliere, înregistrarea se efectuează automat de către acestea.

Având în vedere funcţionarea Spaţiului Economic Unic - Rusia-Belarus-Kazahstan şi a Statului Unional Rusia-Belarus, se poate intra în R. Belarus, dinspre Rusia, fără control de frontieră. La ieşirea din R. Belarus, însă, către Ucraina, Polonia, Letonia sau Lituania, cetăţeanul român trebuie să prezinte viza corespunzătoare emisă de autorităţile belaruse. Misiunea diplomatică nu poate interveni pe lângă autorităţile belaruse de frontieră pentru a permite intrarea sau ieşirea din această ţară a cetăţenilor români care nu posedă documentele conforme legii belaruse. Recomandarea este valabilă şi pentru cetăţenii români care pot intra din Republica Belarus în Rusia fără un control de frontieră, poate chiar accidental. Aceştia, însă, vor fi declaraţi ca ilegali în Rusia, dacă nu au în paşaport aplicată viza rusă. Ambasada României nu vă poate acorda asistenţă în astfel de cazuri (pentru obţinerea unei vize), chiar dacă cetăţenii români sunt returnaţi în Republica Belarus de către autorităţile ruse.

Cetăţenii români, care încheie căsătorii în R. Belarus, trebuie să se înregistreze la Oficiul pentru Străini din localitatea în care domiciliază cu soţul/soţia. În cazul căsătoriei, este recomandat a nu se depăşi dreptul de şedere conferit de viza, înainte de a se prezenta la Oficiul pentru Imigrări din localitatea în care se doreşte a se stabili domiciliul. De asemenea, soţul/soţia cetăţeanului român care a încheiat o căsătorie în R. Belarus poate intra în România numai în baza vizei româneşti. Documentele emise de statul român nu produc efecte şi nu sunt recunoscute în R. Belarus dacă nu sunt apostilate. Ambasada României la Minsk nu apostilează astfel de documente.

Legislaţia R. Belarus în materia străinilor este foarte strictă şi prevede sancţiuni administrative sau penale, urmate de expulzarea din ţară. Cetăţeanul străin poate fi expulzat în cazul în care autorităţile locale apreciază că acesta pune în pericol siguranţa naţională, ordinea de drept, bunele moravuri, sănătatea populaţiei, drepturile şi libertăţile cetăţenilor R.epublicii Belarus şi ale cetăţenilor altor state.

Atragem atenţia asupra faptului că, aducerea de critici, în mod deschis şi în public asupra realităţilor din R. Belarus sau participarea, chiar involuntară, la acţiuni sau demonstraţii de stradă ale opoziţiei a cetăţenilor străini pot atrage, după caz, refuzul acordării vizei sau al permisiunii de intrare, respectiv reţinerea, sancţionarea administrativă sau penală şi expulzarea din această ţară.

Recomandăm cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul R. Belarus să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în această ţară, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Belarus?

Cetăţenii care doresc să muncească în Republica Belarus trebuie sa detină un permis de muncă valabil. Aceştia vor depune la Departamentul pentru Cetăţenie şi Migraţie din cadrul Ministerului de Interne local, unul dintre următoarele documente:

 • permisul de muncă;
 • copia legalizată a contractului de muncă în Belarus sau a invitaţiei din partea firmei belaruse.

În acelaşi timp, cetăţenii români trebuie să deţină o asigurare de sănătate obligatorie pentru toată perioada în care vor munci în Republica Belarus şi să îşi înregistreze la Miliţie prezenţa în spaţiu.


Ameninţări teroriste

Riscul ameninţărilor teroriste în Belarus este scăzut, însă cetăţenii români trebuie să aibă în vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în lume.

Cetăţenilor români care călătoresc în Belarus li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile belaruse şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Republica Belarus este o ţară relativ sigură din punctul de vedere al criminalităţii.

Cele mai des întâlnite infracţiuni săvârşite asupra cetăţenilor străini sunt furturile de bunuri personale, precum şi furtul de autoturisme.

Recomandări generale:

 • Evitaţi zonele aglomerate, în care se desfăşoară mitinguri, manifestaţii publice deoarece exista riscul ca acestea să degenereze în demonstraţii violente.
 • Autovehiculele trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. Se recomandă folosirea locurilor de parcare cu pază.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraş, este obligatoriu să aveţi, în permanenţă, la dumneavoastră actele de identitate (paşaport, permis de şedere).
 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.

În cazul în care un cetăţean străin este victima unei infracţiuni, acesta este obligat să informeze de urgenţă autorităţile locale abilitate (Miliţia), precum şi persoana (fizică sau juridică) care l-a invitat în Belarus.

În cazul pierderii paşaportului sau a altor documente personale străinul este obligat să se adreseze, în scris, organelor Ministerului de Interne, la circumscripţia în raza căreia au fost pierdute. În situaţia în care acest loc nu poate fi stabilit, persoana se va adresa în scris organelor Ministerului de Interne, la circumscripţia în raza căreia are rezidenţa. În cazul în care documentele nu vor fi găsite, autorităţile vor elibera o adeverinţă cetăţeanului străin, pe baza căreia Ambasada României îi va putea întocmi actele necesare întoarcerii în ţară. Pe aceste documente i se va aplica de către autorităţi viza de ieşire.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a Ambasadei României.

Conform legilor belaruse, cetăţenilor străini le este interzisă intrarea şi şederea fără aprobare specială din partea autorităţilor belaruse în următoarele locuri şi obiective de pe teritoriul Belarus:

 • în zona de frontieră a Republicii Belarus (în punctele şi fâşia de frontieră)
 • zonele în care se execută operaţiuni speciale antiteroriste, obiectivele şi unităţile militare care aparţin Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Trupelor de Frontieră şi Comitetului Securităţii de Stat,
 • zona în care a fost dispusă evacuarea sau izolarea populaţiei.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor locale, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • Miliţia: 102
 • Pompierii: 101
 • Salvarea: 103

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Poliţa de asigurare eliberată de companiile de asigurări străine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să acţioneze în decursul perioadei de şedere a străinului în Belarus
 • să fie valabilă pe teritoriul Belarus
 • suma asigurată trebuie să fie mai mare de 50.000 USD
 • să cuprindă cazurile de asigurare prevăzute de legislaţia Belarus cu privire la asigurarea medicală obligatorie a cetăţenilor străini.

Poliţa de asigurare poate fi cumpărată şi pe teritoriul Belarus de la agenţiile de asigurare existente în punctele de trecere a frontierei. Pentru a vizita această ţară nu trebuie făcute vaccinuri speciale.

Cetăţenii români care vizitează Belarus sunt sfătuiţi să evite zonele cu nivel ridicat de radiaţii, care sunt situate în partea de sud a ţării.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Regulile de circulaţie sunt similare cu regulile din România. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

La data de 1 august 2013 în Republica Belarus a fost introdusă taxa de drum pentru toate tipurile de autovehicule, în funcţie de tonaj, excepţăe făcând doar cele cu o greutate mai mica de 3,5 tone şi înmatriculate în Belarus, Rusia sau Kazahstan.

Pentru a achita taxa de drum, conducătorii auto trebuie să se înregistreze în sistemul “BelToll” şi să închirieze un dispozitiv de bord la unul din punctele de deservire a clienţilor (adresele şi programul de lucru se pot găsi pe site-ul www.beltoll.by ).

Începând cu 12 august 2011, au intrat în vigoare noile prevederi la Codul rutier din R. Belarus, mai restrictive în privinţa consumului de alcool. Limita maximă admisă de alcool în sânge scade la 0,3 la mie. La prima abatere conducătorul auto riscă o amendă în cuantum de 100-240 USD, precum şi suspendarea dreptului de a mai conduce pe o perioadă de trei ani. În cazul recidivei, fapta este pedepsită cu amendă penală, muncă în slujba comunităţii sau închisoare până la 6 luni.

La trecerea frontierei de stat a Republicii Belarus, autovehiculele înmatriculate în alte state trebuie notificate oficiilor locale ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. Cuponul de evidenţă eliberat de acestea trebuie păstrat şi predat la părăsirea teritoriului R. Belarus.

Conducătorii mijloacelor de transport auto care nu sunt înmatriculate în R. Belarus şi se află temporar (până la trei luni) pe teritoriul acestei ţări, au obligaţia de a avea asupra lor certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport, cartea verde şi permisul de conducere, în conformitate cu Convenţia privind circulaţia rutieră, semnată la Viena la 8 noiembrie 1968, sau permis de conducere al statului de cetăţenie însoţit de traducerea legalizată oficial, în limba belarusă sau în limba rusă. Ei sunt obligaţi să afişeze pe mijlocul de transport numerele de înmatriculare şi semnul distinctiv ale statului în care este înmatriculat mijlocul de transport respectiv. Prevederea rezidă în faptul că, localnicii pot circula fără numere de înmatriculare, 2 săptămâni, de când maşina a fost cumpărata de noul proprietar, până la înscrierea ei în circulaţie, prevedere care nu se aplică în cazul străinilor.

Cetăţenii străini, posesori ai unui autoturism înmatriculat într-un alt stat decât cel al Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan (UVRBK), pot introduce temporar acest autoturism pe teritoriul R. Belarus numai dacă constituie o garanţie ce poate ajunge până la 10.000 Euro (în cazul autoturismelor de teren).

Există indicii conform cărora, la ieşirea de pe teritoriul R. Belarus depozitul constituit în valută va fi returnat în monedă locală, la cursul Băncii Naţionale, cunoscut fiind faptul că acest curs este mai mic cu circa 30% decât cel practicat de băncile comerciale.
 

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor este bună.
 

 • Limitele de viteză admise
  • 60 km/oră în localităţi; pe timp de iarnă, pe alocuri, viteza de deplasare a mijloacelor auto în oraşe se restricţionează la 40 km/h;
  • 90 km/oră în afara localităţilor
  • 110 km/h pe anumite drumuri europene, cum este cel de la Minsk la Brest (pentru autovehicule cu o greutate mai mică de 3,5t);
  • 70 km/oră pentru autovehicule cu o greutate mai mare de 3,5t;
  • 110 km/oră sau 130 km/oră pe anumite autostrăzi (pentru autovehiculele cu o greutate mai mică de 3,5t)
  • 90 km/oră pe autostrăzi (pentru autovehicule cu o greutate mai mare de 3,5t).
    
 • Centura de siguranţă

În Belarus este obligatorie folosirea centurii de siguranţă.
 

 • Permisul de conducere

Pe teritoriul Republicii Belarus sunt recunoscute permisele de conducere internaţionale, numai pentru şedere temporară.

 
Utilizarea cărţilor de credit

Sunt acceptate principalele tipuri de cărţi de credit folosite în mod curent pe plan internaţional, acolo unde sunt afişate însemnele cardurilor respective. Cărţile de credit pot fi utilizate la orice bancomat (ATM) care va elibera bancnote naţionale.

 
Reglementări vamale

Cetăţenii străini pot scoate din Belarus o sumă în valută de pană la 3.000$, fără a fi nevoie să fie declarată.

Sumele cuprinse între 3.000$ şi 10.000$ trebuie declarate la frontieră fără justificarea sursei de provenienţă.
Este interzisă scoaterea cash din ţară a sumelor în valută mai mari de 10.000$.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt:

 • ţigări 40 bucăţi (două pachete);
 • 1 litru băuturi alcoolice spirtoase sau echivalentul a 3 litri de bere ori vin;
 • parfumuri, până la 150 ml.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice