Condiţii de călătorie

Cehia

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
28 septembrie 2015


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Cehia.

Intrarea în Republica Cehă este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională din Republica Cehă, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile cehe:

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, Ministerul de Interne a preluat răspunderea pentru gestionarea permiselor de lungă şedere.

Cetăţenii străini pot fi angajaţi pe o poziţie care necesită înaltă calificare, numai după ce solicită aşa-numita carte albastră.

Persoanele care intenţionează să desfăşoare o activitate lucrativă in mod independent, ca persoană fizică, cât şi cele care vor desfăşura activităţi sub forma participării într-o societate comercială şi care doresc să schimbe scopul şederii, trebuie să se afle pe teritoriul Republicii Cehe de cel puţin 2 ani.

La 1 ianuarie 2014 au intrat în vigoare în Republica Cehă noile prevederi legislative referitoare la condiţiile de căsătorie pentru cetăţenii cehi. Conform noilor reglementări de drept internaţional privat este interzisă încheierea căsătoriei între un cetăţean ceh şi un cetăţean străin la o misiunea diplomatică acreditată pe teritoriul Republicii Cehe. În cazul în care se încheie o astfel de căsătorie, aceasta nu este considerată valabilă şi nu va fi recunoscută de către autorităţile cehe. Legea permite cetăţenilor cehi aflaţi în străinătate să încheie căsătoria la misiunile diplomatice străine acreditate în ţara de reşedinţă, această căsătorie fiind considerată valabilă şi recunoscută de către autorităţile cehe. Căsătoriile încheiate de către cetăţenii străini la misiunile diplomatice acreditate pe teritoriul Republicii Cehe sunt valabile.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Cehia?

Accesul pe piața muncii

 • Aspecte generale privind dreptul la muncă:

De regulă, locurile de muncă vacante sunt publicate pe pagina de internet a Inspectoratului General pentru Muncă al Republicii Cehe, e-mail:praha@oip.cz, situat în Praga 6, str. Kladenska, nr. 103/105, cod poştal 16000.
 

 • Cadrul instituțional:

În vederea ocupării unui loc de muncă, este necesară întocmirea unui Curriculum Vitae - CV şi a unei scrisori de intenţie (este preferabil ca aceste documente să fie elaborate în limba cehă sau o limbă de circulaţie internaţională) care vor fi înaintate angajatorului în cauză. În acest sens, poate fi folosit modelul de CV Europass, disponibil în limba engleză şi care poate fi descărcat accesând site-ul: http://europass.cedefop.europa.eu/.
 

 • Obținerea autorizației de muncă:

Procesul de selecţie constă în etapele enunţate de angajator.

Contractul individual de muncă se încheie printr-un acord scris între salariat şi angajator în baza consimţământului părţilor. În contractul individual de muncă angajatorul este obligat să-i precizeze salariatului natura muncii, condiţiile de la locul de muncă şi ziua din care este angajat. În cazul în care contractul individual de muncă nu conţine informaţii privind drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, angajatorul este obligat să-l informeze pe angajat cu privire la aceste elemente cel târziu în termen de o lună de la semnarea contractului.
 

 • Viza de angajare: NU este cazul.


Recunoașterea calificărilor profesionale:

Diplomele, calificările şi perioadele de studii ale cetăţenilor români sunt recunoscute de facto şi de jure în Republica Cehă, conform prevederilor legale comunitare.


Soluționarea litigiilor de muncă:

Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi inspectoratele regionale de muncă sunt abilitate prin lege:

 • să controleze dacă angajatorii respectă toate prevederile legale în domeniu;
 • să solicite intrarea în legalitate, acolo unde au fost constatate probleme;
 • să aplice amenzile prevăzute de lege pentru neregulile constatate.
 • Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi inspectoratele regionale de muncă nu sunt abilitate:
 • să soluţioneze petiţiile privind drepturile individuale ale angajatului faţă de angajator (de exemplu obţinerea salariului, obţinerea cărţii de muncă, litigiile privind nulitatea actelor legale precum rezilierea contractului, ne-recunoaşterea accidentului de muncă etc.);
 • să emită puncte de vedere şi interpretări privind prevederile dispoziţiilor legislaţiei muncii.


Sistemul național de sănătate:

Daca vă mutaţi în Republica Cehă pe toată durata detaşării, în baza formularului A1 solicitaţi Casei de Asigurări de Sănătate din ţara de origine să vă elibereze un formular S1 (fostul formular E 106). Acesta vă va da, dumneavoastră şi membrilor de familie, dreptul la asistenţă medicală gratuită pe durata şederii. Odată ajuns la destinaţie, depuneţi formularul S1 la sediul casei de asigurări de sănătate din această ţara.


Alte informații utile:

 • Autorități locale cu competențe în domeniul muncii și securității sociale:

Informaţiile pot fi găsite pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Inspecţia Muncii: www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organuinspekce-prace/.

Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii a emis materialele informative referitoare la anumite domenii reglementate de Codul Muncii. Informaţiile pot fi găsite pe pagina de internet www.suip.cz/informacni-materialy/pracovnepravni-vztahy.

Alte informaţii privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Inspecţia Muncii în domeniul protecţiei relaţiilor de muncă şi a respectării condiţiilor legale de muncă, al controlului prevăzut de lege privind situaţia de pe piaţa muncii şi în domeniul securităţii muncii şi al protecţiei sănătăţii în muncă pot fi găsite pe pagina de internet www.suip.cz sau la inspectoratele regionale de muncă, ale căror adrese sunt prezentate pe pagina de internet sus menţionată.

 • Alte link-uri utile:

Adresa de e-mail a Ambasadei României la Praga este: e-mail:office@rouemb.cz și cea a secției consulare: e-mail:consular.section@rouemb.cz.


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Cehia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Cehia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Cetăţenilor români care călătoresc în Cehia li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile cehe şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Cehia este o ţară sigură din punctul de vedere al criminalităţii.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Autovehiculele trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraş, este obligatoriu să aveţi, în permanenţă, la dumneavoastră actele de identitate în original (paşaport, permis de şedere).
 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român - Secţia Consulară a Ambasadei României la Praga.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor cehe, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – servicii de urgenţă
 • 158 – poliţie

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!


Sistemul medical 

Asigurarea medicală este obligatorie în Cehia.

Încheierea poliţelor de asigurare trebuie făcută în România, neexistând posibilitatea încheierii lor în Cehia.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto:

În Cehia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.
Pe drumurile publice, atât în localităţi cât şi în afara acestora este obligatorie folosirea fazei de întâlnire.

Atenţie! La intrarea în Republica Cehă este obligatorie cumpărarea vinietei. Aceasta trebuie să fie aplicată pe parbriz, pentru a fi vizibilă cu uşurinţă, în caz contrar existând riscul de a fi amendat.
Taxele pentru autostrăzi se plătesc sub forma tichetelor de autostradă, care se pot cumpăra de la staţiile de benzină pentru o perioada minima de 10 zile.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este bună.

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie.

 • Parcarea

Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost, iar tichetele trebuie afişate la vedere în interiorul maşinii.

 • Limitele de viteză admise

Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor amenzi de până la 500 de euro şi suspendarea permisului de conducere. Amenzile de circulaţie pot fi achitate la Czech State Bank (CNB).

 • în localităţi – 50 km/oră
 • în afara localităţilor – 90 km/oră
 • autostrăzi – 130 km/oră.
 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului:

Pe teritoriul Republicii Cehe este interzisă utilizarea aparatelor antiradar. Utilizarea lor constituie contravenţie şi se penalizează cu amendă de 2000 coroane cehe, care reprezintă echivalentul a aproximativ 85 Euro.

 • Permisul de conducere:

Permisul de conducere românesc este valabil în Cehia.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie:

În caz de accident uşor, notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii de asigurări din Cehia.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.
Telefoane utile apelabile în caz de urgenţă:

 • 112 – Urgenţă
 • 158 – Poliţia


Utilizarea cărţilor de credit

În Cehia există un sistem bine dezvoltat şi o reţea puternică de ATM-uri.

Se acceptă plata cu cărţi de credit la cvasi-totalitatea magazinelor, restaurantelor, staţiilor de benzină.


Reglementări vamale 

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări - 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Este interzisă scoaterea din Cehia a obiectelor de artă şi cultură, fără a fi însoţite de un certificat de achiziţie şi un permis de export eliberat de Muzeul Naţional sau de Galeriile de Artă.

Este interzisă introducerea pe teritoriul Cehiei a substanţelor toxice şi psihotrope. Este permis importul şi exportul de valută sau titluri de valoare, fără declaraţie vamală, în limita a 10.000 euro.


Regimul medicamentelor 

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale. Antibioticele precum şi medicamentele pentru răceală şi gripă care conţin pseudoefedrină, nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice