Condiţii de călătorie

China

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
11 mai 2015

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Pentru cetăţenii români care călătoresc în China este necesară obţinerea vizei de intrare.
Autorităţile chineze nu eliberează vize la frontieră.

Vizele se pot obţine numai de la ambasadele Chinei din străinătate. În România, vizele pot fi obţinute de la Ambasada Republicii Populare Chineze din Bucureşti sau de la Consulatul General al Republicii Populare Chineze din Constanţa. Pentru informaţii suplimentare despre regimul vizelor şi despre condiţiile de intrare în China, recomandăm consultarea informaţiilor prezentate de autorităţile chineze:

Posesorii unei vize de scurtă şedere pot solicita prelungirea acesteia cu minim 7 zile înaintea datei de expirare. Cererea se va depune la biroul de imigrări local şi trebuie susţinută de documente care să justifice extinderea valabilităţii.

Străinii care depăşesc termenul legal de şedere pot primi o amendă maximă de 10.000 RMB (cca. 1.200 euro) sau pot fi încarceraţi pe o perioadă de maximum 15 zile.

O dată ajunşi în China, este necesar să vă înregistraţi prezenţa la Poliţia locală în termen de 24 de ore de la sosire. Dacă sunteţi cazaţi la hotel, procedura de înregistrare la poliţie nu este necesară, deoarece aceasta va fi îndeplinită de unitatea hotelieră, care eliberează o dovadă cu adresa şi ştampila hotelului (Registration form of temporary residence).


Călătoria în Hong Kong și Macao

Pentru provinciile administrative speciale Hong Kong și Macao nu este necesară viza pentru o perioadă de maxim 90 de zile. Persoanele care doresc ulterior să călătorească în partea continentală a Chinei, trebuie să fie în posesia unei vize adecvate.

Începând cu 1 ianuarie 2013, cetăţenii români aflaţi în tranzit sunt scutiţi de obligativitatea deţinerii unei vize pentru 72 de ore, în următoarele condiţii: sunt posesori ai unui document de călătorie valabil; prezintă bilet de avion confirmat pentru continuarea deplasării, în termen de maxim 72 de ore; întrunesc condiţiile de intrare cerute de statul către care se îndreaptă, inclusiv în ceea ce priveşte deţinerea unei vize, dacă este cazul.

Tranzitul se realizează obligatoriu prin următoarele puncte de trecere a frontierei:

 • Aeroportul Internaţional din Beijing
 • Aeroportul Internaţional din Shuangliu din Chengdu
 • Aeroportul Internaţional Baiyun din Guangzhou
 • Aeroportul Internaţional Jiangbei din Chongqing
 • Aeroportul Internațional Zhoushuizhi din Dalian
 • Aeroporturile Internaţionale Pudong şi Hongqiao din Shanghai
 • Aeroportul Internațional Taoxian din Shenyang.

Important!

 • Scutirea de viză se aplică doar celor care călătoresc cu avionul şi exclusiv prin cele 5 puncte de frontieră indicate.
 • Pe perioada tranzitului, cetăţenii români nu pot părăsi zona administrativă a capitalei Beijing, respectiv a orașelor menționate și a provinciei Guangdong (în cazul tranzitului prin Guangzhou).
 • Intrarea şi ieşirea de pe teritoriul chinez se vor face prin acelaşi punct de frontieră.
 • Scutirea de viză se aplică celor care tranzitează China către un alt stat (diferit de România). Cetăţenii români care călătoresc strict pe traseul România – China – România, vor avea nevoie de viză de intrare eliberată de Ambasada R. P. Chineze la Bucureşti.

Mai multe informaţii se pot obţine de pe site-ul www.mps.gov.cn, de la reprezentanţii companiilor aeriene sau de la birourile poliţiei de frontieră, aflate în aeroporturi, special înfiinţate pentru orientarea turiştilor aflaţi în tranzit.

Neîndeplinirea acestor condiţii este considerată ca fiind şedere ilegală pe teritoriul Chinei şi este sancţionată în conformitate cu legislaţia chineză în vigoare. Totodată, autorităţile locale îşi rezervă dreptul de a refuza o solicitare de viză ulterioară din partea celor care nu au respectat condiţiile de şedere. În eventualitatea în care, din cauze obiective, este necesar ca o persoană să staţioneze pe teritoriul Chinei o perioadă mai mare de 72 de ore sau să călătorească într-o altă localitate este obligatorie obţinerea unei vize în acord cu noul scop.

Călătoria în Tibet

Atenţie! Nu sunt permise călătoriile pe cont propriu indiferent de tipul paşaportului deţinut (simplu, de serviciu sau diplomatic).

O călătorie în Tibet trebuie pregătită din timp şi cu mai multă atenţie decât o excursie obişnuită, date fiind condiţiile de călătorie, clima şi relieful aparte.

Cetăţenii români care doresc să călătorească în Tibet trebuie să deţină un permis special de călătorie eliberat de Biroul de Turism din Tibet. Permisul se eliberează la cererea agenţiei de turism care organizează excursia în Tibet, de regulă, cu aproximativ 2 săptămâni înainte de călătorie. Costul obţinerii acestui permis este de circa 200 RMB, are o singură intrare, este valabil pe toată perioada vizei, dar nu mai mult de trei luni, şi poate include mai multe destinaţii permise. Acesta este uşor de procurat dacă rezervaţi un tur organizat, care nu trebuie neapărat să fie o excursie de grup, ci poate fi şi un tur individual personalizat, care include închirierea unei maşini de teren cu şofer şi ghid. Timpul necesar agenţiei pentru procurarea permisului variază de la o săptămâna la o lună, în funcţie de turul ales. Pentru ca agenţia de turism să poată solicita permisul de călătorie în numele dvs. trebuie să le furnizaţi copii ale paşaportului valabil şi ale vizei de intrare în China şi câteva date personale (naţionalitate, vârstă, sex, ocupaţie).

Cei care călătoresc cu avionul trebuie să obţină în prealabil permisul de călătorie. În cazul în care călătoriţi în grup, se va elibera un permis de grup care trebuie prezentat înainte de îmbarcare. Pentru vizitarea anumitor zone din interiorul Regiunii Autonome Tibet, Biroul local de Securitate Publică din Lhasa eliberează un alt Permis de călătorie pentru cetăţenii străini (bianfangzheng). Astfel, pentru vizitarea zonelor Gyantse, Sakya, Valea Yarlung, Everest şi vestul Tibetului este necesar a se obţine şi acest Permis. Vizitarea oraşului Lhasa, capitala provinciei şi a împrejurimilor acesteia, precum şi a zonelor Shigatse şi Tsetang, circulaţia pe Autostrada Prieteniei Lhasa – Kathmandu, nu necesită obţinerea unui asemenea Permis.

Recomandări speciale:

 • verificarea recomandărilor de călătorie ale Biroului de Turism din Tibet, www.xzta.gov.cn;
 • efectuarea unui control medical amănunţit înainte de plecarea în călătorie;
 • pregătirea unei truse medicale complete, inclusiv cu butelii de oxigen;
 • pregătirea temeinică a bagajelor (haine groase, ochelari de soare, protecţie solară, alimente hipercalorice şi o cantitate suficientă de apă);
 • pentru siguranţă, efectuarea călătoriei însoţit de un ghid sau de un reprezentant al unei agenţii specializate.

 

Doriţi să munciţi în Republica Populară Chineză?

Înainte de plecarea în străinătate

Misiunile diplomatice şi consulare ale României din Republica Populară Chineză (RPC) recomandă celor interesaţi să lucreze în acest stat să se intereseze asupra condiţiilor legale de angajare, să aibă referinţe solide despre angajator şi să pregătească din timp documentaţia pentru obţinerea vizei de muncă şi a rezidenţei (supralegalizarea şi traducerea în limba chineză a actelor de studii, a atestatelor profesionale şi a certificatului de cazier juridiciar – pentru angajat, supralegalizarea şi traducerea în limba chineză a actelor de stare civilă – pentru menbrii de familie însoţitori).

Obţinerea vizei de muncă

Viza de muncă, de tip Z, este singurul tip de viză care permite angajarea în condiţii legale în RPC şi este eliberată de către misiunile diplomatice şi consulare ale RPC în România.

Viza de muncă se obţine pe baza Permisului de muncă pentru străini, eliberat la solicitarea angajatorului chinez de către Ministerul Muncii din RPC sau pe baza Licenţei de expert străin, eliberată de Biroul pentru Experţi Străini din RPC.

Un prim semn de îngrijorare trebuie să fie oferta unui angajator care susţine că poate facilita mai  întâi obţinerea unei vize de vizită (F), turistice (L), de afaceri (M) sau de studii (X) şi de abia mai târziu, după venirea angajatului în China, viza de muncă. Compania respectivă fie nu întruneşte condiţiile pentru a angaja străini, fie doreşte să angajeze de probă, urmând ca să decidă ulterior dacă oferă sau nu un contract de muncă pe o perioadă mai lungă. În cazul în care se ajunge la un acord, angajatul trebuie să revină în România pentru obţinerea vizei Z.

Contractele de muncă trebuie verificate atent pentru că pot apărea dispute ulterioare cu angajatorii şi este obligaţia angajatului de a se asigura că toate condiţiile convenite verbal sunt menţionate şi în contract. Sunt foarte importante păstrarea unei relaţii bune, deschise şi corecte cu angajatorul şi favorizarea dialogului ca mijloc de soluţionare a unor eventuale neînţelegeri.

Aspecte contractuale cărora trebuie acordată atenţie specială: salariul (modalitate şi frecvenţa plăţilor, componenţa salariului brut şi cuantumul taxelor, plata orelor suplimentare, compensaţii, indemnizaţiile de cazare, transport urban etc.), timpul de lucru (norma zilnică, zilele libere legal, concediile anuale), asigurarea medicală (componentele poliţei, modalitatea de plată a cheltuielilor medicale), transportul internaţional, valabilitatea contractului (inclusiv condiţiile de încheiere înainte de termen).

Trebuie subliniat faptul că acceptarea unor angajamente temporare în condiţiile deţinerii unei vize de orice alt tip decât Z atrage după sine riscul unor sancţiuni serioase: amendă de până la 500 CNY (echivalentul a 65 euro) pentru fiecare zi de violare a regimului vizei, amendă între 5.000 şi 20.000 CNY (echivalentul a 650 până la 2.600 euro) pentru muncă ilegală, sau, în cazurile grave, detenţie administrativă de până la 15 zile, expulzare şi interdicţia de a mai intra în RPC timp de 1 – 10 ani. Este exclusiv responsabilitatea angajatului de a cunoaşte, înţelege şi respecta legile locale.

Situaţii speciale

Cei interesaţi să lucreze ca profesori de limbi străine vor trebui să obţină mai întâi recunoaşterea calităţii de expert străin, pe baza diplomelor care atestă calificarea de a preda. În caz contrar, vor fi angajaţi ca profesori necalificaţi.

Studenţii înmatriculaţi la o universitate chineză care doresc o slujbă part-time sau un internship în afara campusului trebui să obţină acordul universităţii şi să se adreseze Biroului de Imigrări pentru înscrierea unei menţiuni speciale în certificatul de reşedinţă.

Liber-profesioniştii (freelancer-i, contractori independenţi etc.), având o relaţie profesională cu o companie chineză, trebuie să obţină viză de muncă, chiar dacă nu au un contract de muncă scris. Legislaţia chineză defineşte relaţie de muncă orice formă de activitate, cu sau fără contract, în baza căreia una din părţi prestează o muncă sau un serviciu pentru care cealaltă parte plăteşte o remuneraţie.

Angajaţii în companii străine, înregistrate în afara RPC, care lucrează pe teritoriul chinez pentru o perioadă care depăşeşte 3 luni trebuie să solicite permis de muncă şi să obţină o viză Z.

Reglementarea şederii şi alte aspecte de interes

În termen de 30 de zile de la intrarea în RPC, trebuie obţinut permisul de şedere. Adesea, angajatorul intermediază această formalitate, de cele mai multe ori fiind necesară completarea unor formulare în limba chineză.

Schimbarea angajatorului este posibilă, însă în realitate se poate dovedi un proces anevoios deoarece presupune schimbarea sponsorului şi reluarea procedurilor de obţinere a permisului de şedere, iar unii angajatori manifestă reticenţă în a permite angajatului să părăsească compania înainte de data de încheiere a contractului. În astfel de cazuri, este necesar ca vechiul angajator să îşi dea acordul pentru angajarea în altă companie.

Link-uri utile

Ambasada RPC la Bucureşti – http://www.chinaembassy.org.ro/rom/lsfw/t1166337.htm

 

Ameninţări teroriste

Riscul ameninţărilor teroriste în China este scăzut, însă cetăţenii români trebuie să aibă în vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în lume.

Recomandăm cetăţenilor români care călătoresc sau se află în China să consulte periodic informaţiile prezentate de autorităţile chineze şi să urmeze recomandările acestora. Recomandăm, de asemenea, consultarea periodică a paginii web a Ministerului român al Afacerilor externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

China este o ţară cu un nivel de criminalitate redusă.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate, care, se recomanda sa fie, pe cât posibil, evitate.

Recomandări generale:

 • Manifestați atenție sporită în locurile intens circulate și la obiectivele turistice.
 • Evitaţi circulaţia pe timp de noapte.
 • Păstraţi documentele, valorile personale, biletele de călătorie, banii şi cărţile de credit în locuri sigure şi nu le expuneţi în mod vizibil.
 • În cazul în care călătoriţi cu maşina personală, nu ţineţi bunuri de valoare la vedere, în autoturism;
 • Asiguraţi maşina cu sistem de alarmă şi încuiaţi uşile atunci când părăsiţi autoturismul;
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, vă sfătuim să păstraţi permanent atenţia asupra bagajelor
 • Vă recomandăm să aveţi în permanenţă paşaportul la dumneavoastră deoarece poliţia locală efectuează controale stradale. Pedeapsa în cazul în care nu puteţi face dovada identităţii dumneavoastră poate ajunge până la închisoare.
 • În Beijing nu se fumează în locurile publice.
 • Jocurile de noroc sunt interzise în China continentală. În Hong Kong sunt permise jocurile de noroc desfăşurate în cadrul Hong Kong Jockey Club.

În China, este interzisă participarea la orice tip de demonstraţie sau de distribuire de volante cu referinţe politice. Încălcarea unor astfel de norme poate fi sancţionată cu pedeapsa cu închisoarea.

Manifestarea în spaţiul public a stării de ebrietate nu este permisă.

Limbile de circulaţie internaţională sunt foarte puţin cunoscute de populaţia locală, limba engleză fiind puţin răspândită.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul în care aţi pierdut sau vi s-a furat paşaportul românesc, se recomandă sesizarea biroului local de imigrări în vederea obţinerii unui atestat privind data, locul şi circumstanţele producerii evenimentului. Această dovadă este valabilă 30 de zile, timp în care trebuie să vă adresaţi celei mai apropiate misiuni diplomatice pentru eliberarea unui titlu de călătorie, apoi biroului local de imigrări pentru obţinerea vizei de ieşire.

 


Sistemul medical

Urmare a apariţiei în R.P. Chineză a unor cazuri de îmbolnăviri cu virusul H7N9 Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă cetăţenilor străini care doresc să călătorească în ţări cu epidemie de gripă aviară să evite contactul direct cu păsări vii comercializate în ferme sau pieţe agro-alimentare şi/sau suprafeţe ce ar fi putut fi contaminate anterior, precum şi să respecte măsurile de siguranţă şi igienă alimentară. Cazuri recente de îmbolnăviri cu virusul H7N9 au apărut la începutul anului în provinciile Fujian, Guangdong, Zhejiang și municipiul Shanghai.

Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în China să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării. Recomandăm verificarea cu atenţie a modului şi condiţiilor în care funcţionează asigurarea în această ţară. Serviciile de îngrijire medicală primite în spitale şi medicamentele trebuie plătite pe loc, cu numerar sau carte de credit. În caz de îmbolnăvire, trebuie sa aveţi asupra dumneavoastră asigurarea medicală de călătorie şi paşaportul.

Deşi vaccinurile nu sunt obligatorii, se recomandă totuşi vaccinarea împotriva tetanosului şi poliomielitei. Se recomandă, de asemenea, vaccinarea împotriva difteriei, febrei tifoide, hepatitei A şi B. Vaccinarea împotriva febrei galbene este obligatorie pentru persoanele care au călătorit anterior într-o zona de endemie. Pentru informaţii cu privire la tipurile de vaccinuri care trebuie efectuate, vă recomandăm să vă adresaţi Institutului Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.

În cazul existenţei unor probleme de sănătate cronice, este necesar să vă luaţi măsuri suplimentare de precauţie.

Din cauza poluării din marile orașe și a umidității ridicate în lunile de vară, persoanele cu probleme respiratorii trebuie să manifeste o grijă deosebită şi să aibă la îndemână toate medicamentele necesare. Pentru a chema Salvarea, trebuie să formaţi numărul 120, precedat de prefixul localității, dacă nu sunaţi de la un număr de telefon local. De exemplu: 008610 – Beijing, 008621 – Shanghai.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Starea şoselelor şi a infrastructurii rutiere este satisfăcătoare.

 • Permisul de conducere

Este necesară obţinerea unui permis de conducere chinez.

 • Transportul public

Metroul este un mijloc de transport în comun accesibil şi sigur, care acoperă cele mai importante zone ale oraşului.

Taxiurile (chu zhu che, da di) pot fi găsite cu uşurinţă, fiind în general sigure. Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră o carte de vizită a hotelului sau adresa în limba chineză a locului unde doriţi să vă deplasaţi deoarece şoferii au cunoştinţe minime de limbă engleză sau altă limbă internaţională.

La aeroport, gară sau în zonele turistice, vă sfătuim să luaţi taxiurile din staţiile special amenajate. Taxiurile sunt prevăzute cu aparate de taxare, verificaţi ca şoferul să pornească aparatul. Se recomandă evitarea taxiurilor pirat sau a persoanelor care se oferă să vă transporte la adresa pe care o doriţi.

Puteţi închiria o maşină cu condiţia să deţineţi un permis de conducere chinez valabil.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie:

În cazul în care sunteţi implicat într-un accident rutier este indicat să rămâneţi lângă vehicul, până la sosirea echipajului de poliţie, după acordarea primului ajutor.

Puteţi, să apelaţi numerele de urgenţă 110 sau 122 (cu prefixul localității, dacă nu sunaţi de la un telefon local), iar apoi apăsaţi tasta 1, pentru serviciul în limba engleză.

Este bine să daţi dovadă de maximă cooperare cu forţele de poliţie locale.

Atenţie! În cazul în care sunteţi trebuie să semnaţi un document în limba chineză, este obligatoriu să faceți mențiunea clară, în limba română sau engleză, că nu cunoaşteţi limba chineză şi, în consecinţă, că nu înţelegeţi conţinutul procesului verbal.


Moneda

Plăţile se fac în moneda locală, renminbi (yuan).

Pentru a schimba bani în valută locală, vă puteţi adresa instituţiilor bancare sau caselor de schimbi, unde trebuie să aveţi paşaportul asupra dumneavoastră. Este foarte important să solicitaţi chitanţă (xiao piao/ fapiao), deoarece pe baza acesteia veţi putea reconverti în valută internaţională excedentul de monedă locală rămasă înainte de plecarea din China.

Este recomandat să nu acceptaţi bancnote utilizate care vă sunt înmânate în alte părţi decât în magazine, restaurante sau hoteluri.


Utilizarea cărţilor de credit

Cărţile de credit sunt acceptate pentru realizarea majorităţii plăţilor.

Retragerea de numerar se poate face numai de la acele ATM-uri care au afişată sigla cardului dumneavoastră (Maestro, Mastercard, Visa). De regulă, este o limită de 3.000 yuani (aproximativ 400 euro) pentru fiecare operaţiune, fiind permise, de regulă, retrageri succesive în limita sumei maxime admise de banca emitentă a cardului.


Regimul medicamentelor

Pentru medicamentele speciale este necesar să aveţi o reţetă din partea medicului, preferabil în limba engleză, şi o cantitate limitată la perioada pe care o veţi petrece în China.

Este recomandat să aveţi o cantitate suficientă de medicamente de uz curent în caz de nevoie.


Reglementări vamale

Atenţie! În cazul delictelor privind deţinerea, traficul sau consumul de droguri, în unele cazuri pedeapsa poate fi capitală.

La intrarea în China este interzisă introducerea în ţară a următoarelor articole: arme, muniţii, explozibili, staţii radio de emisie-recepţie, moneda locală RMB în numerar, materiale multimedia care pot aduce atingere Chinei, droguri, plante, alimente şi animale, cu excepţia animalelor de companie.

Autorităţile chineze au inclus khat-ul (ceai abisinian, ceai african, ceai somalez sau ceai arab) pe lista substanţelor interzise la deţinere şi introducere pe teritoriul R. P. Chineze.

Este permisă introducerea în ţară, pentru uzul personal, următoarele articole: maxim 1,5 litri alcool de peste 12°, maximum 400 de ţigarete sau maximum 100 de trabucuri sau maximum 500 gr. de tutun, aparatură electronică (1 aparat foto, 1 cameră de filmat, 1 computer), o cantitate rezonabilă de parfum, maxim 3 exemplare ale Bibliei.

Trebuie declarate sumele de peste 5.000 USD precum şi metale preţioase ce depăşesc 50 de gr.

Dacă la intrarea în China aţi dat o declaraţie vamală, trebuie păstrată o copie pentru a fi prezentată la ieşirea din ţară.

La ieşirea din China este interzisă scoaterea din ţară a următoarelor articole: arme, muniţii, explozibili, staţii radio de emisie-recepţie, moneda locală RMB în numerar şi în titluri de stat, materiale multimedia care pot aduce atingere Chinei, droguri, animale şi plante, alimente, metale preţioase, perle şi bijuterii, cu excepţia celor declarate la intrarea în ţară. Bijuteriile din metale preţioase care depăşesc cantitatea de 50 gr, achiziţionate din China, pot fi scoase din ţară după controlul vamal pe baza unor facturi speciale emise de Banca Populară a Chinei.

Este permisă scoaterea din ţară, pentru uz personal, a următoarelor articole: maxim 1,5 litri alcool de peste 12˚, maxim 400 de ţigarete.

Trebuie declarate sumele de peste 5.000 USD, pentru care veţi avea nevoie de autorizaţie de scoatere din ţară din partea unei bănci chinezeşti şi de avizul Administraţiei Naţionale Pentru Controlul Schimburilor Valutare.

Antichităţile şi operele de artă achiziţionate din China trebuie să aibă avizul de export al Departamentului de Cultură local.

Trebuie prezentate chitanţele primite la cumpărarea produselor de valoare pentru uz personal (bijuterii, obiecte de jad, picturi, lucrări de caligrafie, obiecte de artizanat).

Medicamentele şi plantele tradiţionale chinezeşti fac obiectul inspecţiei vamale şi se pot scoate din ţară doar în conformitate cu reglementările locale, în funcţie de tipul de medicament şi de substanţele din compoziţie. Valoarea maximă admisă a medicamentelor tradiţionale este de 300 RMB de persoană (circa 50 USD). Este interzisă scoaterea din ţară a următoarelor ingrediente din compoziţia medicamentelor tradiţionale: mosc, venin uscat de broască râioasă, os de tigru, corn de rinocer, calculus bovis, deoarece provin de la specii pe cale de dispariţie.


​Regimul animalelor de companie

Vă recomandăm să verificaţi reglementările locale privind introducerea şi scoaterea din ţară a animalelor de companie înainte de a călători cu acestea în China.

Este permisă intrarea în China a unui singur animal de companie, câine sau pisică, însoţit de proprietar. Animalul de companie trebuie declarat la vamă, în vederea verificării certificatelor de sănătate şi vaccinare antitetanos emise de statul de origine. Vaccinarea antitetanos trebuie făcută într-un interval de 1-12 luni înainte de sosirea în China. Începând cu data de 1 noiembrie 2012, se impune pentru toate animalele de companie o perioadă de carantină de 7 până la 30 de zile, în funcţie de incidenţa rabiei în statul de provenienţă.

La ieșirea din China cu un animal de companie, trebuie obținute: certificatul de vaccinări, inclusiv anti-rabie, efectuate în ultimele 12 luni și certificatul de sănătate, eliberat de un spital veterinar autorizat, cu maxim 7 zile înainte de plecare, permisul de ieșire emis de Biroul de Intrări-Ieșiri, Inspecție și Carantină, cu maxim 14 zile înainte de plecare, precum și orice alte certificate cerute de statul de destinație.

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice