Condiţii de călătorie

Cuba

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
11 octombrie 2016

 

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Pentru cetăţenii români care călătoresc în Cuba este necesară obţinerea vizei de intrare. Viza se poate obţine de la ambasadele sau consulatele Cubei în străinătate. Vizele se emit pentru o perioada de 30 zile. Pentru intrarea în Cuba în scop turistic, există următoarele posibilităţi:

 • Obţinerea vizei la ambasadele sau consulatele Cubei în străinătate;
 • Obţinerea tichetului de turist, „Tarjeta de turista”, echivalent cu viza în scop turistic aplicată în paşaport;
  • De la misiunile Cubei în străinătate;
  • De la Agenţiile de turism sau agenţiile de voiaj de la care s-a achiziţionat pachetul turistic sau biletul de călătorie;
  • La sosirea pe aeroport în Cuba, dacă compania aeriană vă acceptă îmbarcarea fără viză prealabilă.

Prelungirea vizei se poate face numai în Cuba, în urma aprobării de către autorităţile competente. Legislaţia cubaneză este foarte strictă în ceea ce priveşte respectarea activităţilor stabilite de tipul de viză acordat.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională cubaneză şi necesitatea obţinerii vizei, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile cubaneze:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cuba (www.cubaminrex.cu)
 • Ambasada Republicii Cuba din Bucureşti (Str. Nicolae Caramfil nr.73, Intr. Ghe. Simionescu, et. 4, Sector 1, Bucureşti, Telefon: 021-211-8739; 211-8795; Tel/Fax:021-211-8916; E-mail: embajada@embacuba.ro). Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

 

Doriţi să munciţi în Cuba?

Accesul pe piaţa muncii

 1. Aspecte generale privind dreptul la muncă

Dreptul la muncă în Cuba se bazează pe relaţiile de producţie specifice unui Stat socialist al lucrătorilor, în care elementul esenţial îl reprezintă munca şi se aplică în conformitate cu fundaméntele politice, sociale şi economice prevăzute de Constituţia Republicii” (Articolul 1, Legea Nr. 116 – Codul Muncii).

 1. Cadrul instituţional

Cadrul instituţional este dat de Legea Nr.116 - Codul Muncii, publicată la 17 iunie 2014, la aceeaşi dată cu Decretul Consiliului de Miniştri Nr. 326, Rezoluţiile Ministerului Culturii Nr. 44 şi Nr. 45,  Rezoluţia Ministerului Educaţiei Nr. 160,  Rezoluţia Ministerului Educaţiei Superioare Nr. 66, Rezoluţia Ministerului de Finanţe şi Preţuri Nr. 278, Rezoluţia Ministerului de Interne Nr. 9,  Rezoluţiile Ministerului Sănătăţii Publice Nr. 282, Nr. 283 şi Nr. 284 şi Rezoluţia Ministerului Muncii şi Securităţii Sociale Nr. 29.        

Străinul angajat să lucreze în Cuba, fie de o societate sau autoritate locală, fie de o societate mixtă sau o sucursală a unei societăţi străine înregistrată în Cuba, trebuie să obţină permisul de muncă eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social – MTSS).

Permisele de muncă se acordă acelor lucrători străini care fie sunt angajaţi de companii străine cu sediul în Cuba, fie de către societăți mixte cubano-străine, fie de instituții sau entităţi cubaneze care vor efectua activităţi lucrative în Cuba; aceştia sunt incluşi în categoría de imigrant, cu statut de rezident temporar în Cuba.

Odată ce lucrătorul străin are permisul de muncă, familia sa (soţ/soție și copii) pot accesa fără dificultate permisul de ședere temporară. Trebuie să intre în țară cu viză de însoţitor familial (Viza D 7-1 pentru soţ/soție și Viza D 7-2 pentru copii), pe baza cărora autorităţile împuternicite procedează la acordarea rezidenţei temporare pe baza permisului de muncă al lucrătorului străin.

 1. Obţinerea autorizaţiei de muncă şi viza de angajare

Autoritatea competentă pentru acordarea autorizaţiei de muncă şi eliberarea permiselor  de muncă în Cuba este MTSS. Coordonatele MTSS sunt: Calle 23 y "O", La Rampa, Vedado, Havana, tel. (537) 838.00.34 și 838.00.36.

Străinii, care doresc să lucreze în Cuba, vor prezenta cererea pentru Permisul de Muncă (Permiso de Trabajo) împreună cu documentaţia necesară aprobării şi, odată vizată de Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale (Ministerio de Trabajo y Securidad Social – MTSS), vor solicita viza corespunzătoare la Direcţia de Imigrare şi Străinătate a Ministerului de Interne. După efectuarea acestor demersuri, Oficiul pentru Permise de Muncă va elibera Permisul de Muncă în momentul intrării titularului pe teritoriul naţional.

Odată obţinut Permisul de Muncă, autoritatea împuternicită (Biroul de Imigraţie teritorial) solicită Direcției de Imigrare și Străinătate a Ministerului de Interne să fie acordată categoria de imigrare pentru rezidenţă temporară şi cartea de identitate corespunzătoare categoriei de imigrare.

Durata maximă a permisului de muncă este de un an de la data emiterii. După acest termen, dacă nu se solicită reînnoirea, se consideră că a expirat.

Când autoritățile împuternicite consideră că permisul de muncă trebuie să fie reînnoit, acestea depun o cerere la Oficiul pentru Permise de Muncă cu  cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării.

Pentru oamenii de afaceri străini, care călătoresc în mod regulat în Cuba din motive comerciale, nu este necesară obținerea permisului de muncă, ci doar obţinerea vizei comerciale de la un Consulat cubanez. Această viză este acordată doar acelor antreprenori care au deja relații comerciale cu Cuba.

În cazul inexistenţei unor relații de afaceri anterioare, pentru a călători în Cuba, în scopuri comerciale, este necesară obţinerea unei vize de explorare (A-7). A nu se călători în Cuba cu viză de turist, dacă se intenţionează realizarea de activități exploratorii sau comerciale.

Recunoaşterea calificărilor profesionale

Codul Muncii nu are astfel de prevederi.

Soluţionarea litigiilor de muncă

 1. Desfacerea contractului de muncă

Se realizează cu acordul părţilor. În caz de litigiu, acesta poate fi supus procedurii arbitrajului Oficiului Naţional de Inspecţie a Muncii. Angajatorul are obligaţia de a anunţa MTTS şi Ministerul de Interne,  în termen de 10 zile, referitor la desfacerea contractului de muncă a angajatului străin, în vederea anulării permisului de muncă.

 1. Cheltuielile de repatriere ale angajaţilor

Sunt acoperite în situaţia în care străinul a încheiat un contract de asigurare medicală, în care a inclus această opţiune. Nu există alte prevederi stabilite prin lege.

 

Ameninţări teroriste

Nu este cazul.

 

Siguranţă şi criminalitate

În Cuba, cele mai frecvente infracţiuni cu incidenţă asupra turiştilor sunt furturile (uneori cu violenţă), înşelăciunea, consumul şi traficul de droguri. Cetăţenilor români care vizitează Cuba li se recomandă să nu circule noaptea cu sume mari de bani sau obiecte de valoare, să nu schimbe valuta în alte locuri decât la casele de schimb, să nu se încreadă în promisiunile sau ofertele făcute de localnici, întrucât aceştia sunt supravegheaţi de poliţie şi există riscul implicării în operaţiuni de trafic de valută.

Este recomandabil ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie şi banii sau cărţile de credit să fie păstrate în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra persoanei sau în maşini.

Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, este recomandabil ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să se păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea biroului local de poliţie şi a secţiei consulare a Ambasadei României la Havana, la numărul de telefon de urgenţă +53 52 86 83 86.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor cubaneze, trebuie apelat la  numărul de urgenţă 106 (Poliţia Naţională Revoluţionară).

Pentru situaţiile de urgenţă în care se rămâne fără bani, societatea ASISTUR avansează sume de bani cash, în baza unui depozit bancar efectuat în exterior de rude sau apropiaţi. Date de contact ASISTUR: tel. (53 7) 866 8339 şi (53 7) 866 8920 sau e-mail asisten@asistur.cu .

 


​Sistemul medical

Sistemul medical este bine dezvoltat, ocupând locul 37 în lume şi locul 3 în Americi, după Canada şi Chile. Cuba ocupă un loc important în lume în domeniul imunologiei.

Rata mortalităţii infantile este de 5.13 la mie, iar media de viaţă este de 78,3 ani.

Înainte de plecarea în Cuba, se recomandă consultarea medicului şi contractarea unei poliţe de asigurare care să acopere cheltuielile sanitare şi repatrierea sanitară.

Nici un vaccin nu este obligatoriu pentru a intra în Cuba.

Boli specifice yonei tropicale:

 • Dengue – transmisă prin înţepături de ţânţar. Se recomandă măsuri obişnuite de protecţie: haine lungi, repelente de ţânţari (spraz marcat cu “tropical”). Afecţiunea poate lua o formă gravă. Aspirina este contraindicată la această boală.
 • Chikungunya – cazurile de îmbolnăvire cu acest virus transmis de ţânţari s-au înmulțit și au luat, la începutul lunii octombrie 2014, proporțiile unei epidemii. Se recomandă aceleaşi măsuri de protecţie ca şi în cazul prevenirii de dengue.
 • Zika – boală transmisă de asemenea de ţânţar, care s-a constatat în Cuba la începutul anului 2016.

SIDA – nu există informaţii oficiale disponibile.

Spitale şi telefoane utile:

 • Spitalul Cira García: 7204 28 11 /12 /13 / 14
 • Spitalul CIMEQ: 72 71 50 22, 72 71 60 44, 72 73 64 97
 • Spitalul Hermanos Ameijeiras: 78 76 10 00, 78 77 60 77
 • Ambulanţa SIUM: 838 12 98
 • Poliţia Havana: 106
 • Pompieri Havana: 105

Sistemul Naţional de Sănătate este coordonat de Ministerul Sănătăţii Publice.

Cetăţenii cubanezi beneficiază de asistenţă medicală gratuită.

Pentru a beneficia de asistenţă medicală un cetăţean străin are următoarele două variante:

 • Să plătească serviciul medical pe care îl solicită (de exemplu, taxa pentru un consult la un medic generalist este de 30 CUC);
 • Să încheie un contract de asigurare medicală cu societatea de asigurări “SEGUROS INTERNACIONALES DE CUBA S. A. (ESICUBA). Valoarea contractului este în funcţie de serviciile pentru care s-a optat. Valoarea totală a servicilor asigurate nu poate depăşi suma de 100.000 CUC.

Asigurarea medicală de călătorie

Se recomandă cetăţenilor români care călătoresc în Cuba să încheie o poliţă de asigurare medicală şi de călătorie. Nu sunt recunoscute decât asigurările medicale incluse în pachetul turistic. Tarifele practicate la clinicile care acceptă pacienţi străini sunt la nivelul celor din ţările dezvoltate. Nu se cer vaccinuri speciale.

 

Condiţii privind traficul auto

 • Infrastructura rutieră este în general acceptabilă şi include autostrăzi care străbat o mare parte a insulei. Circulaţia auto se face pe partea dreaptă a drumului. Prioritatea este de dreapta. În intersecţiile cu sens giratoriu se acordă prioritate autovehiculelor care vin din partea stângă. Este obligatorie folosirea centurii de siguranţă. În cazul unui accident de circulaţie trebuie anunţată poliţia şi aşteptată sosirea acesteia.
   
 • Informaţii pentru cazuri de accidente de circulaţie

În cazul unui accident de circulaţie trebuie anunţată poliţia şi aşteptată sosirea acesteia. Trebuie, de asemenea, să se contacteze agenţia ASSISTUR - singurul organism care reprezintă societăţile de asistenta şi asigurare străine (Tel: 866-4123; 862-8624; 862-8794; 862-8798).

 

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere naţional sau internaţional este recunoscut dacă este emis cu cel puţin un an înainte de intrarea în Cuba. Posesorul permisului trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani.
 

 • Transportul în comun

Pentru transportul urban, turiştii folosesc taxiurile şi tricicletele electrice sau acţionate de om.

Transportul interurban se efectuează cu mijloace auto. Transportul pe căile ferate este foarte deficitar.
 

Sistemul monetar şi schimbul valutar

Există două două tipuri de monedă, respectiv peso (CUP) şi peso convertibil (CUC). Raportul este de 1 CUC = 24 CUP. În circuitul turistic, moneda utilizată este CUC. La casa de schimb valutar, 1 CUC are aproximativ aceeaşi valoare cu 1 USD. Pe lândă comisionul care se aplică tuturor valutelor la schimbul valutar în CUC, dolarul american se penalizează cu 10%, fără ca această operaţiune să fie înscrisă in foaia de schimb valutar.

 

Utilizarea cărţilor de credit

În Cuba utilizarea cărţilor de credit este relativ redusă. Nu se acceptă cărţi de credit emise de instituţii sau bănci din SUA (American Express, Visa sau Master Card emise de bănci americane) sau bănci din alte ţări care au convenţii cu bănci din Statele Unite. Se acceptă Visa sau Master Card emise de bănci străine care nu sunt afíliate cu bănci nord americane. În unele cazuri, pentru plata unor servicii prin card se percepe o taxa de 10 % din valoarea sumei cheltuite.

 

Reglementări vamale

Se acceptă introducerea efectelor personale şi a medicamentelor pentru uz personal în cantităţi rezonabile. Se consideră efecte personale aparatul de fotografiat sau camera de filmat, aparatul de ras electric, uscătorul de păr, telefonul celular, laptopul. Toate acestea trebuie însă scoase din ţară la plecare.

Pentru alte obiecte introduse în Cuba (dar a căror valoare nu trebuie să depăşească 250 euro) se plăteşte o taxă vamală de 100 %.

Sumele mai mari de 5.000 de euro trebuie declarate. Pot fi scoase din ţară sumele de peste 5.000 de euro numai dacă au fost declarate la intrare.

Este interzis importul următoarelor articole: droguri, substanţe psihotrope, produse hemoderivate; cărţi, reviste; vehicule cu motor sau componente ale acestora; aparate de aer condiţionat, cuptoare cu microunde, aparate de încălzit apa, maşini de călcat electrice, orice aparat de uz casnic; sisteme audio, televizoare, video; calculatoare.

Pot fi introduse cu aprobare specială a Ministerului Comunicaţiilor următoarele articole: aparate radio şi TV, faxuri, aparate telefonice GPS, antene de satelit, aparatură de comunicaţii prin satelit. În cazul în care nu există aprobare prealabilă, aparatele respective sunt reţinute în vamă 30 zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 zile în vederea obţinerii aprobării.

Obiecte care pot fi scoase din ţară de către persoane nerezidente în Cuba: efecte personale; bunuri introduse legal în Cuba sau achiziţionate pe plan local (în valoare de maxim 1000 dolari SUA); 23 de ţigări de foi fără obligativitatea prezentării facturii de cumpărare (dacă numărul de ţigări este mai mare de 23, trebuie prezentate originalul şi o copie a facturii); obiecte de artă care nu fac parte din patrimoniul cultural cubanez, cu aprobarea prealabilă a Registrului Naţional de Bunuri Culturale din Cuba; maximum 4 sticle de băuturi alcoolice.

Pentru evitarea dispariţiei unor obiecte personale din bagajele de cală, se recomandă ca obiectele de valoare să fie plasate în bagajele de mână.

 


Regimul animalelor de companie

Pot fi introduse în Cuba, în baza unei autorizaţii speciale, animalele posesoare ale unui carnet de sănătate veterinar,  care face dovada vaccinului antirabic în curs de valabilitate.

 

Recomandări

Cuba, ca stat care face parte din regiunea Caraibelor, cunoaşte un sezon ciclonic care se extinde pe perioada mai-noiembrie. Trebuie avut în vedere că o perturbare climatică majoră poate cauza distrugeri severe ale infrastructurii, iar repararea drumurilor şi redeschiderea aeroporturilor poate dura mai multe zile.

În situaţia că turistul este surprins de un uragan pe timpul şederii în Cuba, se recomandă:

 • a se evita deplasările inutile;
 • a se menţine periodic în contact cu agenţia de turism prin care a realizat călătoria în Cuba, în vederea schimbării locurilor de cazare iniţial prográmate cu altele mai sigure, precum şi a zborurilor de întoarcere;
 • a se respecta recomandările făcute de Protecţia Civilă cubaneză, Urmărirea şi controlul situaţiilor de urgenţă corespunde exclusiv autorităţilor cubaneze;
 • a se informa prin radio, TV şi Internet (http://www.nhc.noaa.gov/) privind evoluţia ciclonului.

Recomandăm a se evita, în general, plimbările pe străzi cu edificii insalubre şi, în special, după ploi puternice, întrucât există riscul de prăbuşire a clădirilor. 

 

Informaţii turistice

În principalele hoteluri şi aeroporturi există puncte de informare turistică şi puncte de lucru ale agenţiilor de turism care oferă servicii specializate.

 

Link-uri utile

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cuba (www.cubaminrex.cu)

Ambasada Republicii Cuba din Bucureşti (Str. Nicolae Caramfil nr.73, Intr. Ghe. Simionescu, et. 4, Sector 1, Bucureşti, Telefon: 021-211-8739; 211-8795; Tel/Fax:021-211-8916; E-mail:embajada@embacuba.ro).

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice