Condiţii de călătorie

Grecia

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
11 mai 2015

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Elenă.

Intrarea în Republica Elenă este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia elenă, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile greceşti:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Republica Elenă?

Toți cetățenii români beneficiază în Republica Elenă de condiții egale la căutarea unui loc de muncă, la angajare și la exercitarea drepturilor și obligațiilor de lucrători, ca și cetățenii de naționalitate greacă.

Atenţie!:Ministerul Afacerilor Externe atenţionează cetăţenii români care se deplasează în Republica Elenă pe baza unor promisiuni de obţinere a unui loc de muncă, este imperativ necesar să verifice toate detaliile ofertei de muncă înaintea efectuării deplasării (bonitatea angajatorului, actele necesare, cerinţe legate de calificările profesionale sau cunoaşterea limbii, condiţii de muncă, salarizare etc.) având în vedere faptul că în ultima perioadă, la nivelul Ambasadei României de la Atena au fost înregistrate numeroase cazuri de cetăţeni români, victime ale traficului de persoane, sosite în Republica Elenă şi rămase fără acte şi bani, ca urmare a refuzului patronilor sau intermediarilor de a plăti salariile pentru munca prestată. Majoritatea cetăţenilor români lucrau fără contracte de muncă, în agricultură sau prestări de servicii hoteliere.

Recomandăm atenţie din partea cetăţenilor români care intenţionează să muncească în Republica Elenă, să efectueze deplasarea numai după încheierea unui contract de muncă valabil, dar şi după o informare prealabilă cu privire la destinaţie, locul de muncă, salarizare şi condiţiile de muncă.

Începând cu data de 01.01.2009, Guvernul Republicii Elene a eliminat restricţiile pentru forţa de muncă provenită din România, astfel încât cetăţenii români pot să trăiască şi să muncească pe teritoriul acestui statca şi cetăţenii eleni sau ceilalţi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Informaţii suplimentare le puteţi obţine accesând:

 

Contractul de muncă

Legiferarea normelor aplicate în privința contractului de muncă în Grecia a fost făcută prin dispozițiile Decretului Prezidențial nr.156/1994. Acesta se aplică atât în ceea ce priveşte contractele de muncă pe durată nedeterminată, cât şi contractele de muncă pe perioadă determinată și a raporturilor de muncă cu o durată mai mare de o lună.

Din martie 2013 a fost activat sistemul electronic de depunere a formularelor pentru notificarea angajării.

Conform legii, contractul de muncă conține următoarele:

-              datele de identificare ale părților contractante (angajator şi angajat);

-              locul în care urmează să se desfăşoare activitatea/lucrările, sediul social al societății sau adresa de domiciliu a angajatorului;

-              descrierea postului angajatului sau specializarea pe care o presupune, gradul sau de categoria locului de muncă, precum şi obiectivele de atins;

-              data de începere a contractului de muncă; dacă este vorba de un contract pe durată determinată, durata acesteia;

-              durata concediului de odihnă cu plată la care salariatul are dreptul;

-              despăgubiri de plătit şi preavizul pe care angajatorul şi angajatul trebuie să le dea, în conformitate cu legislația în vigoare, în caz de reziliere a contractului;

-              câştigurile la care salariatul are dreptul;

-              durata zilnică şi săptămânală a programului de lucru al angajaților;

-              acordurile colective care sunt aplicabile.

Contractul cu toate aceste informații trebuie să fie pus la dispoziția angajatului într-un interval de timp cât mai scurt. Imposibilitatea de a oferi angajatului una dintre informațiile de mai sus nu invalidează contractul de muncă, dar riscă sancționarea angajatorului cu amendă.

 

Desfacerea contractului de muncă

Încheierea unui contract de muncă pe perioadă determinată poate fi făcută de către angajator înainte de îndeplinirea termenului pentru care acesta a fost semnat numai în baza unor „motive importante” (forță majoră), care pot fi: neexecutarea corespunzătoare a muncii, nepotrivirea profesională, absențe repetate ale lucrătorului etc.

Pentru încheierea unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, angajatorul sau o persoană autorizată legal trebuie să aducă la cunoştința lucrătorului această intenție cu cel puțin o lună şi maxiumum 24 de luni (depinzând de perioada totală de angajare a persoanei concediate), înainte de notificarea încheierii contractului de muncă.

Angajatorul poate rezilia un contract de muncă pe durată nedeterminată în mod liber, în orice moment, cu respectarea formalităților legale, printr-o notificare scrisă de reziliere şi cu plata de despăgubiri sau compensații.

Cu toate acestea, în cazul unui contract de muncă, pe durată determinată sau a contractului de muncă pe perioadă n nederminată, trebuie să existe un motiv important şi justificat de reziliere a respectivului contract de muncă (conform Articolului 672 din Codul Civil).

O persoană angajată poate rezilia un contract pe durată nedeterminată, în mod liber, în orice moment şi poate renunța în mod voluntar, la locul său de muncă, cu avizarea angajatorului referitor la încetarea relațiilor de muncă.

În cazul unui contract pe durată determinată, salariatul trebuie să poată oferi un motiv important şi justificat de încetare a relațiilor de muncă (Articol 672 din Codul Civil).

În fiecare din aceste cazuri, indiferent dacă respectivul contract de muncă este încheiat pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, angajatorul trebuie să anunțe încetarea relațiilor de muncă la biroul competent al OAED, în termen de opt zile.

Nu există obligația angajatorului de a acorda o indemnizație în cazul întreruperii contractului de către angajat.

 

Timpul de lucru

În Grecia, săptămâna legală de lucru este de 40 de ore. În conformitate cu legea muncii, Legea 3385/05, modificată prin 3850/2010, timpul zilnic maxim de lucru este stabilit la 10 ore, sistemul de ore suplimentare este fix şi remunerarea orelor suplimentare este foarte strict legiferată.

La întreprinderile în care se aplică săptămâna de lucru de 40 de ore, angajatul poate lucra cinci ore suplimentare, în decurs de o săptămână, conform solicitării angajatorului. Aceste ore sunt tratate ca ore suplimentare de muncă, cu o rată de plată cu 25% mai mare decât rata normală pe oră şi nu sunt considerate ca parte a orelor suplimentare admise.

Orele de muncă efectuate în afara celor 45 de ore pe saptămână sunt considerate ore suplimentare. Timpul minim de odihnă în orice interval de 24 de ore nu poate fi mai mic de douăsprezece ore continue.

Pentru timpul de lucru zilnic ce depăşeşte şase ore, trebuie acordată o pauză de cel puțin 15 minute, timp în care angajatul poate părăsi postul său de lucru.

Angajații au dreptul la o perioadă minimă neîntreruptă de odihnă de cel puțin 24 de ore pe săptămână.

 

Remunerarea

Se face pentru perioada lucrată, iar angajatorul deduce înainte de plata salarială contribuțiile angajatului la asigurările sociale și impozitul pe venit.

Salariul minim de bază pentru un lucrător peste 25 de ani este de 586 de euro.

Salariul minim pentru un lucrător cu vârsta mai mică de 25 de ani este de 510 euro.

Angajatorul plăteşte contribuțiile de asigurări sociale ale angajatului, împreună cu contribuția angajatorului. De asemenea, el plăteşte, la biroul fiscal, toate impozitele deduse pe câştigurile salariale. Angajatorul păstrează o înregistrare detaliată a plăților de salarizare.

Acorduri colective sunt negociate de către angajatori şi sindicate. Ministerul Muncii poate asista la negocieri.

Prin contractele colective de muncă se stabilesc, în fiecare an, salariile minime pentru majoritatea meseriilor/profesiilor.

Indemnizațiile pentru prestațiile familiale, vechime şi experiența în muncă, domeniile cu risc crescut pentru sănătate, precum şi alte indemnizații referitoare la cerințele specifice ale postului, sunt adăugate la salariul de bază şi sunt stabilite prin acordul colectiv de muncă.

Sistemul național elen de sănătate este operat de către Institutul de Asigurări Sociale (IKA). Odată cu începerea activității laborale poate fi obtinut un carnet de sănătate de la biroul local IKA și un număr de asigurare socială (Αριθµος Μητρωου Κοινωνικης Ασφαλισης  - ΑΜΚA).

Carnetul de sănătate va fi prezentat la toate vizitele la cabinetele medicale sau la spitale. Biroul IKA pune la dispoziția asiguraților o listă a medicilor care lucrează în cadrul sistemului național de sănătate. Toate îngrijire medicale sunt gratuite. Există totuși o taxare a prescripției medicale egală cu 25% din costul medicamentelor prescrise.

Și pentru cetățenii români care vizitează Grecia există un sistem de tratament de urgență gratuit, oferit pe baza Cardului European de Asigurări de Sănătate,card obținut înainte de călătorie de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS – respectiv filialele județene), instituția competentă în domeniul asigurărilor de sănătate.

În Grecia, angajații bugetari, respectiv funcționarii publici, angajații băncilor, comercianții şi a alte categorii profesionale cotizează la  alte sisteme de asigurări de sănătate.

Cotizanții IKA au dreptul la prestații în natură – medicale, farmaceutice, de îngrijire spitalicească şi dentară, de îngrijire suplimentară de sănătate şi medicină preventivă, precum şi prestații în numerar în formă de subvenție de maternitate, de sarcină şi a indemnizației de naştere, concedii plătite pentru accidente de muncă, pensii de invaliditate, de văduvie și de urmaș,  ajutoare de deces.

Analizele și examenele medicale efectuate de medici în cadrul centrelor medicale sau chirurgicale din cadrul IKA, sau de către medici IKA la domiciliu, sunt gratuite pentru persoanele asigurate şi membrii lor de familie, la fel ca și tratamentul stomatologic efectuat în centre IKA sau de către stomatologi cu contracte cu IKA, chiar și în cabinetele acestora private.

Chiar și o parte din taxa pentru vizita la un medic privat, fără contract cu IKA, şi o parte a costului medicamentelor în caz de urgență se rambursează pentru asigurați.

De asemenea costul protezelor şi a aparatelor vitale (stimulatoare cardiace, proteze auditive, scaune cu rotile, lentile de contact) este acoperit de IKA la primirea unui raport medical de la medicul specialist.

Asigurarea în cadrul Institutului de Asigurări Sociale este obligatorie şi se referă la persoanele angajate care lucrează și  în Grecia și în străinătate, în cazul în care sediul firmei angajatoare este în Grecia.

În afara numărului de urgență 112, în Grecia numărul de urgență pentru a solicita transport medical cu ambulanța este 166.

Pentru informații suplimentare legate de alte drepturi pe problematica muncii și a asigurărilor sociale, cetățenii români se pot adresa Biroului Atașatului MMFPSPV din cadrul Ambasadei României la Athena, doamnei Mihaela NICA:

prin poștă electronică la adresa atasat.munca@romaniaemb.gr, sau la numerele de telefon 0030 2106774035; 0030 2106710035 și fax 0030 2106728883.

 

Cadrul instituțional

În Grecia, relațiile laborale și sistemul asigurărilor sociale, cu toate domeniile conexe, se află în coordonarea  Ministerului Muncii şi Protecției Sociale.

Organizația pentru Ocuparea Forței de Muncă (OAED) joacă rolul principal în punerea în aplicare a politicii guvernamentale asupra ocupării forței de muncă.

OAED are centre pe întreg teritoriul Greciei, birouri unde şomerii se pot adresa pentru a găsi locuri de muncă şi pentru a primi consiliere de specialitate. OAED inițiază şi desfăşoară programe active de ocupare a forței de muncă şi de recalificare pentru şomeri.

Tot în cadrul OAED se regăsește și rețeaua EURES – Grecia (European Employment Services), rolul consilierilor rețelei fiind de a ajuta persoanele interesate în a găsi și ocupa un loc de muncă într-un alt stat al Uniunii Europene, acești consilieri funcționând ca intermediari reali între solicitanți şi angajatori.

De asemenea, în cazul în care nu se operează majorări salariale pentru plata alocațiilor familiale ale angajaților de către angajator, tot la nivelul OAED se asigură și plata acestui tip de alocații.

În afara instituției de stat OAED în Grecia există o serie de agenții de muncă din sectorul privat, autorizate de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale din Grecia care oferă îndrumare în găsirea unui loc de muncă mai ales pentru anumite profesii și calificări cum ar fi artiştii, lucrători în modeling, contabili şi experții fiscali,  ghizi turistici, asistente medicale personale, personal pentru a avea grijă de bătrâni, personalul de întreținere a propietăților rezidențiale, etc.

Obţinerea permiselor de şedere

În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii români care doresc să rămână în Republica Elenă mai mult de trei luni trebuie să se adreseze autorităţilor locale pentru obţinerea unui permis de rezidenţă/şedere.

Permisele de rezidenţă emise de autorităţile elene sunt următoarele:

 • Permis de şedere pentru studii;
 • Permis de şedere pentru muncă;
 • Permis de şedere pentru activităţi economice independente;
 • Permis de şedere pentru reunire de familie;
 • Permis de şedere pentru atleţi si antrenori;
 • Permis de şedere pentru directori, administratori şi personalul companiilor;
 • Permis de şedere pentru activităţi culturale, artistice, etc.;
 • Permis de şedere pentru alte motive

Documentele necesare pentru obţinerea permisului de şedere sunt :

 • Cererea pentru obţinerea permisului de şedere va fi depusă la poliţia locală, urmând a fi menţionate motivele care stau la baza solicitării;
 • copie paşaport/carte de identitate;
 • documente de la locul de muncă;
 • extrase de cont care dovedesc posibilitatea de întreţinere;
 • dovada existenţei unui spaţiu de locuit;
 • certificate de naştere;
 • certificate de căsătorie şi alte documente ajutătoare.


Procedură

În Republica Elenă, Ministerul Afacerilor Interne şi Reformării Administraţiei, Departamentul Poliţiei pentru Străini reprezintă autoritatea care gestionează problema migraţiei.


Taxe

Cererile pentru permisele de şedere prezentate de cetăţenii statelor Uniunii Europene sunt scutite de taxe adiţionale, plătindu-se numai taxa de emitere a permisului de şedere.


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Grecia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile elene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Grecia este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.
Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

Recomandări:

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor elene, apelaţi următoarele numere de urgenţă:

 • 100 serviciul de urgenţe poliţie
 • 112 politie, ambulanţă, pompieri (limbile de conversaţie sunt elenă, engleză şi franceză)

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Republica Elenă.
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.
Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.
Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.
În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Legea elena sancționează drastic conducătorii auto aflați sub influența băuturilor alcoolice.

Cetățenii români care au autoturisme înscrise în circulație în România pot circula în Republica Elenă cel mult 180 de zile, dacă sunt turiști și nu au o rezidență legală în această țară.

Cetățenii români care au rezidență legală sau domiciliul în Republica Elenă (carte de identitate pentru cetățeni europeni, asigurare medicală IKA sau număr fiscal AFM) sunt obligați ca, imediat dupa intrarea pe teritoriul elen, să se prezinte la primul birou vamal în vederea parcurgerii procedurilor de import a autovehicolulului.

Folosirea de către rezidenții români în Grecia a autovehicolelor cu numere de înmatriculare românești, fără înregistrarea imediată la autorități, este interzisă și atrage amenzi foarte mari precum și confiscarea autovehicolului.

Recomandăm tuturor cetățenilor români, rezidenți sau cu domiciliul în Grecia, să se informeze cu strictețe asupra prevederilor legii elene, înainte de a se deplasa cu un autoturism cu numere de înmatriculare românești în Grecia.

 • Starea drumurilor: Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este bună.
 • Folosirea telefonului mobil la volan este interzisă.
 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Utilizarea sau deţinerea sistemelor anti-radar sau de detectare a radarului de către conducătorii mijloacelor auto pe drumurile publice din Grecia este interzisă prin lege. Fapta constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de 2.000 euro (art. 103 din Codul Rutier elen prevede şi reţinerea pe loc a permisului de conducere pentru o perioadă de 30 zile, precum şi reţinerea actelor maşinii şi a plăcuţelor de înmatriculare auto pentru 60 zile).

 • Parcarea

Aveţi grijă unde parcaţi! Parcarea ilegală se pedepseşte cu o amendă cuprinsă între 40-150 euro, la care se adaugă reţinerea plăcuţelor de înmatriculare pentru o perioadă de 20 de zile, precum şi plata taxei de parcare pentru acest interval de timp.

 • Limitele de vitezã admise:

Depăşirea vitezei legale cu peste 20 km/h se pedepseşte cu amendă de 100 euro, iar cu peste 30 km/h cu amendă de 350 euro (în acest ultim caz se reţine şi permisul de conducere pentru 60 zile ) – articolul 20 din actul normativ menţionat.

Atenţie! Poliţia elenă aplică amenzi mari şi poate reţine permisul de conducere, certificatul şi numerele de înmatriculare pentru cei care:

 • Folosesc telefonul mobil în trafic,
 • Circulă pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun,
 • Depăşesc pe linie dublă, trec pe culoarea roşie a semaforului, nu respectă semnalele agentului de circulaţie, opresc în locuri neamenajate sau şofează înapoi pe autostradă, etc.
 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Republica elenă. După obţinerea permisului de şedere, cetăţenii români vor solicita Direcţiei de Transport Local preschimbarea permisului de conducere român, cu unul elen.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident de circulaţie, chiar şi de mică importanţă, constatarea poliţiei este obligatorie.
Completaţi, împreună cu cealaltă parte, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, conducătorul auto poate fi reţinut şi prezentat tribunalului, care va stabili partea sa de responsabilitate. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din Grecia, care figurează pe Cartea verde.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.


Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).
Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.
Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.
Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.
Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice