Condiţii de călătorie

Hong Kong

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
27 aprilie 2015


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Regiunii Autonome Speciale Hong Kong fără vize de scurtă şedere, pentru călătorii în scop de turism, vizită, afaceri, activităţi sportive, pentru o perioadă de până la 90 de zile.

Autorităţile din Regiunea Autonomă Specială (R.A.S.) Hong Kong nu eliberează vize la frontieră.

Persoanele care intenţionează să stea o perioadă mai mare de 90 de zile, să desfăşoare activităţi lucrative sau să studieze în Regiunea Autonomă Specială Hong Kong, trebuie să obţină o viză de şedere corespunzătoare scopului călătoriei.

Alte condiţii ce trebuie îndeplinite în mod obligatoriu pentru a intra în R.A.S. Hong Kong:

 • deţinerea unui paşaport nedeteriorat, a cărui valabilitate să depăşească cu cel puțin o lună perioada șederii în Hong Kong.

Autoritățile pot solicita eventual următoarele:

 • deţinerea biletelor pentru întoarcere sau pentru continuarea călătoriei spre o altă destinaţie;
 • dovada existenţei fondurilor băneşti necesare subzistenţei pe perioada şederii.

Persoanele care nu îndeplinesc aceste condiţii, pot fi oprite la frontieră şi returnate pe propria cheltuială.
Cererile pentru vize se pot face la Ambasada Republicii Populare Chineze din Bucureşti/ Consulatul General chinez din Constanţa, sau, dacă vă aflaţi în străinătate, la cea mai apropiată misiune diplomatică sau consulară a Republicii Populare Chineze.

Există şi posibilitatea depunerii cererii pentru viză, chiar și prin intermediul unui reprezentant din R.A.S. Hong Kong, direct la Departamentul Imigraţie al R.A.S. Hong Kong. Durata procesării cererilor variază între 6 şi 12 săptămâni. În cazul deţinerii unei astfel de vize, procedura prelungirii dreptului de şedere trebuie demarată cu minimum 4 săptămâni înainte de data expirării vizei.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare, cetăţenii români se pot adresa misiunilor diplomatice sau consulare chineze sau direct la Departamentul Imigraţie din R.A.S. Hong Kong. Durata procesării cererilor variază între 6 și 12 săptămâni. În cazul deținerii unei astfel de vize, procedura prelungirii dreptului de ședere trebuie demarată cu minimum 4 săptămâni înainte de data expirării vizei.

Pentru verificarea condițiilor particulare de intrare, cetățenii români se pot adresa misiunilor diplomatice sau consulare chineze sau direct la Departamentul Imigrație din R.A.S. Hong Kong (Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, R.A.S. Hong Kong, tel: 00-852-2824 6111; E-mail: enquiry@immd.gov.hk, www.immd.gov.hk). Depăşirea termenului de şedere sau încălcarea scopului declarat al călătoriei au drept consecinţă punerea sub acuzare a persoanei în cauză şi, de la caz la caz, executarea unei pedepse privative de libertate, urmată de expulzare şi aplicarea interdicţiei de a mai intra în R.A.S. Hong Kong.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români, care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat, să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Atentie! Cetăţenii români aflaţi pe teritoriul Republicii Populare Chineze, posesori ai unei vize cu o singură intrare şi care intenţionează să viziteze R.A.S. Hong Kong: intrarea în R.A.S. Hong Kong echivalează cu ieşirea de pe teritoriul R.P.Chineze. Ca atare, nu vor mai putea reintra în China decât dacă deţin o nouă viză. Odată intrată persoana în R.A.S. Hong Kong, această viză poate fi obţinută pe loc de la orice birou al agenţiei de turism China Travel situat, de regulă, pe lângă staţiile KCR (metroul de suprafaţă care uneşte R.A.S. Hong Kong de Shengzen).

 

Doriţi să munciţi în Hong Kong?

Viza de muncă se obţine doar pe baza unei oferte de muncă concrete din partea unei societăţi angajatoare din Hong Kong.

Categorii de solicitanţi de viză de muncă (Employment Visa):

 • studenți sau absolvenți (ai unui liceu sau facultăţi acreditate din Hong Kong), cetăţeni străini, pot solicita viză de muncă în Hong Kong sub categoria IANG (Immigration Arrangements for non-local graduates / Servicii de viză pentru absolvenți străini).
 • profesioniști (persoane care au studiat în alte ţări şi care posedă aptitudini speciale, experienţă sau cunoştinţe de valoare care nu sunt disponibile pe piaţa de lucru locală din Hong Kong)  pot solicita viză categoria GEP (General employment policy/Condiții generale de angajare).
 • dependenţi – viitorii angajaţi pot solicita viză pentru soţ/soţie sau copii sub 18 ani pe baza documentelor care certifică dependenţa familiala, dar şi în baza dovezii asigurării unui trai decent pentru membrii familiei aflaţi în întreţinere în Hong Kong.

Documente necesare:

 • certificat de cazier judiciar;
 • dovada studiilor;
 • dovada experienţei în domeniu;
 • dovada firmei angajatoare că postul este vacant;
 • contractul  de muncă (o confirmare a ofertei de lucru în conformitate cu experienţa /studii şi specializare);
 • confirmare de la angajator conform căruia postul vacant nu a putut fi ocupat de candidaţi pe plan local, oferta remuneraţiei inclusiv asigurări medicale, indemnizaţie cazare si orice alte beneficii aferente remuneraţiei;
 • dovadă de rezidenţă curentă în străinătate;
 • sponsorul/ angajatorul în Hong Kong trebuie să completeze formularul IF 990B (engleză sau chineză, semnate, în original). Formularul poate fi descărcat online de la www.immd.gov.hk;
 • candidatul  trebuie să completeze formularul  ID 990A  (engleză sau chineză, semnate, în original). Formularul poate fi descărcat online de la www.immd.gov.hk;
 • în cazul în care există și solicitare de viză pentru persoane dependente de candidatul principal (ex: soţie/soţ, copii minori) – persoana dependentă va trebui să completeze şi să semneze partea B a formularului ID 990A;
 • Pentru copii dependenţi sub vârsta de 16 ani formularul trebuie semnat de părinte sau de reprezentantul legal.

Depunerea cererii pentru viza de muncă se poate face la Ambasada R. P. Chineze din România sau prin poşta direct la Departamentul Imigrare Hong Kong (RECEIPT & DISPATCH SUB-UNIT, Hong Kong Immigration Department, 2/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong). Persoanele cu reşedinţa în altă ţară decât cea de domiciliu pot depune cererea şi la Ambasada R. P. Chineze din ţara de domiciliu sau la cea mai apropriată misiune diplomatică a R. P. Chineze.

Procesul durează circa  2 săptămâni pentru studenţi şi absolvenţi sau 4 săptămâni pentru profesionişti în condiţiile în care au fost depuse toate documentele necesare.

După obţinerea vizei de lucru, autorităţile din Hong Kong eliberează titularului o carte de identitate temporară, valabilă pe durata valabilităţii vizei de lucru (Hong Kong Identity Card).

Viza de lucru se poate prelungi pe baza documentelor corespunzătoare conform cerinţelor autorităţilor din Hong Kong. O cerere de prelungire trebuie depusă cu 4 săptămâni înaintea expirării valabilităţii vizei actuale.

După o perioadă continuă de muncă în Hong Kong de 7 ani, autorităţile oferă, la cererea titularului, dreptul de rezidență permanentă în Hong Kong. Cu aceasta ocazie, se eliberează cartea de identitate permanentă (Hong Kong Permanent Identity Card). Începând din acest moment, titularul nu mai are nevoie de viză sau permis de şedere, devenind cetăţean cu drept de reşedinţă permanentă în Hong Kong.

Pentru informaţii suplimentare:

Departamentul Imigrări/Hotline +85228246111 / fax +85228777711,

website: www.immd.gov.hk .

 

Ameninţări teroriste

R.A.S. Hong Kong nu a suferit atacuri teroriste pe teritoriul său.

Urmare a valurilor de atentate teroriste ce au avut loc în ultimii ani în mai multe zone din lume, autorităţile locale au întărit sistemul de supraveghere şi pază în scopul prevenirii unor astfel de evenimente.


Siguranţă şi criminalitate

R.A.S. Hong Kong este una dintre cele mai sigure zone din lume. Deşi nu există cazuri frecvente de furt sau tâlhărie, este recomandat ca turiştii să fie vigilenţi cu bunurile lor, în special în zonele aglomerate şi să nu poarte bunuri de valoare asupra lor atunci când efectueaza deplasări în zone turistice.

În cazul comiterii unei infracţiuni, a unui incident grav (accident) sau în cazul pierderii paşaportului, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei sau apelarea numărului de urgenţă 999.
Se recomandă, de asemenea, sesizarea Consulatului General al României, care poate acorda asistenţă consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Autorităţile locale oferă, la rândul lor, asistenţă victimelor unor infracţiuni pe teritoriul R.A.S. Hong Kong.

Informaţii privind aceste servicii pot fi obţinute de la Departamentul de Asigurări Sociale – Secţia Criminal and Law Enforcement Injuries Compensation (Room 703, 7/F, Wu Chung House, Queen’s Road East, Wanchai, R.A.S. Hong Kong Island;
Telefon: 00852 2892 52220;
Web: http://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_criminalan/; 
E-mail: grcleic@swd.gov.hk ).

Atenţie! Pe teritoriul Republicii Autonome Speciale Hong Kong, posesia oricărui tip de dispozitiv de imobilizare/ asomare (stunning devices) inclusiv în tranzit, este strict interzisă, aceste obiecte fiind considerate a fi arme.

Posesia acestor obiecte reprezintă o încălcare a legilor din Hong Kong şi se pedepseşte cu amendă de până la 100,000 HKD (echivalentul a 10,000 Euro) şi cu închisoarea de până la 14 ani.

Autorităţile sunt extrem de vigilente în identificarea acestor obiecte, inclusiv prin scanarea bagajelor de cală ale pasagerilor aflaţi în tranzit în aeroportul internaţional din Hong Kong.

 

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să vă încheiaţi asigurări de călătorie, medicală şi de viaţă în cazul în care vă deplasaţi în R.A.S. Hong Kong.
În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie contactat imediat agentul/partenerul local al societăţii de asigurări; acesta va indica unitatea/unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei respective. Serviciile medicale neacoperite de poliţa de asigurare vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Pentru urgenţe sau situaţii de necesitate se poate apela numărul de urgenţă 999 sau pot fi apelate următoarele spitale publice:

 • Queen Mary Hospital – 102 Pokfulam Road, Pokfulam; Tel. 2255-3838
 • Tang Shiu Kin Hospital – 282 Queen’s Road East, Wan Chai; Tel. 2291-2000
 • Queen Elizabeth Hospital – 30 Gascoigne Road, Jordan, Kowloon; Tel. 2958-8888
 • Prince of Wales Hospital – 30-32 Ngan Shing Street, Shatin, New Territories; Tel.2645-1222

În R.A.S. Hong Kong au fost semnalate cazuri de gripă aviară, autorităţile locale monitorizează permanent situaţia şi recomandă să se respecte regulile de igenă personală.

Pentru informaţii cu privire la tipurile de vaccinuri care trebuie efectuate, vă recomandăm să vă adresaţi Institutului Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Circulaţia se desfăşoară pe partea stângă a drumului.

În R.A.S. Hong Kong orice vehicul înmatriculat trebuie să dispună de o asigurare minimă obligatorie de răspundere civilă.
Utilizarea telefoanelor mobile sau a oricăror echipamente de telecomunicații sau a accesoriilor la telefoane în timpul condusului este strict interzisă (amenda este de 450 HKD, aprox. 60 USD).

 • Limitele de viteză admise
  • 50 km/h (în zona urbană)
  • 80 km/h (pe autostrăzi), cu excepţia zonelor cu alt regim indicat în mod expres
 • Centura de siguranţă

Utilizarea centurilor este obligatorie atât pentru ocupanţii locurilor din faţă cât şi pentru cei din spate.

 • Permisul de conducere

Cetățenii români pot obține un permis de conducere temporar, cu plata taxelor aferente, dacă susțin examenul de obținere a permisului de conducere în cel mult 3 luni de la data intrării în R.A.S. Hong Kong și dacă dețin un permis românesc de tip internațional cu o experiență de condus de cel puțin 5 ani.

Informaţii suplimentare în acest sens pot fi obţinute de la Departamentul Transporturi (http://www.info.gov.hk/td/eng/services; Tel: 00852 2804-2600; Hotline: 1823; E-mail: tdenq@td.gov.hk).

 • Informaţii pentru cazuri de accident de circulaţie

În caz de accident (chiar şi în cazul celor uşoare), şoferii trebuie să rămână la locul incidentului, să anunţe poliţia (telefon urgenţe 999) şi să efectueze testul de alcoolemie.

 • Transportul public

Sistemul mijloacelor de transport (public şi privat) în R.A.S. Hong Kong este foarte dezvoltat şi modern.
Transportul de la aeroport în R.A.S. Hong Kong se poate face cu trenul expres, autobuze sau taxiuri.
Toate mijloacele de transport folosesc, pe lângă sistemul de bilete, sistemul de plată a serviciilor prin card (Octopus Card). Cu acest tip de card se poate efectua şi plata parcărilor, a cumpărăturilor în supermarket-uri şi în alte tipuri de magazine. Cardul Octopus poate fi achiziţionat în orice staţie de metrou de la ghişeele Customer Service.

În R.A.S. Hong Kong există două tipuri de metrouri: MTR şi KCR (acesta din urma operează şi ca tren uşor, de viteză, ce leagă zona de centru de Noile Teritorii şi Shengzen – China).

Legătura cu celelalte insule sau cu China continentală este asigurată şi cu ferry-boat-urile.


Reglementări vamale

Autorităţile din R.A.S. Hong Kong au un regim foarte strict privind importul sau exportul temporar al unor bunuri cum ar fi: arme şi muniţii, medicamente, animale sau plante, unele alimente, textile, tehnologie de vârf sau obiecte din domeniul militar. Călătorii care aduc astfel de produse fără un permis special pot fi puşi sub acuzare iar bunurile sunt confiscate.

Posesia de droguri se pedepseşte cu închisoarea.

Nedeclararea introducerii sau scoaterii produselor de fildeș în/din Hong Kong este ilegală și se pedepsește conform legii (până la 7 ani închisoare).

În R.A.S. Hong Kong se poate intra cu:

 • 19 ţigări;
 • 1 trabuc sau echivalentul a 25 g de trabuc;
 • 25 g de tutun
 • 1 litru de alcool cu o concentraţie de maximum 30%.

Cantităţile care depăşesc aceste niveluri vor fi supuse taxării.
Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa introducă alcool si tutun in R.A.S. Hong Kong.
Informaţii suplimentare în domeniu pot fi găsite pe site-ul Departamentului Vămilor (www.info.gov.hk/customs).


Regimul animalelor de companie

Pentru a introduce în R.A.S. Hong Kong animale de companie este necesară obţinerea unui permis special de intrare.

Pentru a se evita ţinerea animalului în carantină (între 4 şi 6 luni), acesta trebuie să dispună de certificatele de sănătate eliberate de medicul veterinar din ţara de rezidenţă (ex. certificat veterinar de sănătate, certificat de rezidenţă, certificat de vaccinare antirabică etc.).

Recomandăm persoanelor interesate ca, înaintea efectuării deplasării în R.A.S. Hong Kong, să consulte un medic veterinar şi, pentru informaţii suplimentare, să contacteze Departamentul pentru Agricultură, Piscicultură şi Conservarea Mediului – Permit & Certification Unit (Counter No.10), Import & Export Division, 5th Floor, Agriculture, Fisheries and Conservation Department, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong, tel.: 00852 2708-8885 (http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine).

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice