Condiţii de călătorie

Kazahstan

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
30 decembrie 2016


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români care doresc să călătorească în Republica Kazahstan, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice, nu mai au nevoie de viză de scurtă ședere, începând cu 1 ianuarie 2017.

Cetățenii români, titulari de pașapoarte simple, care intenționează să efectueze deplasări mai mari de 30 de zile calendaristice pot obține vizele aferente de la Ambasada Republicii Kazahstan în România, Bucureşti, str. Crângului nr. 13, sector 1, telefon: (0040-21) 230 08 65; (0040-31) 107 10 83, fax: (0040-21) 230 08 66, e-mail: bucharest@mfa.kz, www.kazembro.kz.

Cetăţenii români care doresc să călătorească în Republica Kârgâză au nevoie de viză de intrare, în acest sens fiind necesar să prezinte formularul de viză completat, fotografie şi paşaportul valabil. Viza se poate acorda şi pe aeroportul internaţional din Bishkek. Totodată, cetăţenii români care se deplasează în Republica Kârgâză pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, au obligativitatea de a se înregistra la Registrul Evidenţei de Stat.

Vizele pentru Tadjikistan se obţin numai pe aeroporturile internaţionale ale ţării, existând o procedură simplă în acest sens. În cazul deplasării cu autoturismul, vizele pot fi obţinute din ţările vecine Tadjikistanului, prin intermediul ambasadelor tadjice.

MAE local a informat misiunile diplomatice ale statelor membre UE despre decizia autorităţilor locale privind introducerea, în mod unilateral, a unor facilităţi în acordarea de vize de intrare cetăţenilor din 45 de state, între care şi România.

Astfel, viza se acordă în curs de 1-3 zile, se elimină necesitatea prezentării unei invitaţii, a unui extras de cont, a biletelor de transport dus-întors, nu se mai impune prezenţa posesorului paşaportului, iar în cazul unor urgente nu se va proceda la o taxare suplimentară.

Atenţie! Cetăţenii români care călătoresc în Republica Kazahstan au obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data trecerii frontierei de stat, să se înregistreze la serviciul Poliţiei de Migraţie din cadrul MAI local, dacă intrarea în Republica Kazahstan nu s-a realizat prin cele 12 aeroporturi internaţionale. Persoanele care posedă viza de afaceri pot rămâne pe teritoriul acestei ţări fără a mai fi necesară înregistrarea.

Pentru persoanele care stau mai mult de 30 zile în Kazahstan, Poliţia de Migraţie (OVIR - Office of Visas and Registration) poate solicita şi prezentarea unor certificate de test HIV, nu mai vechi de o lună.

Atenţie! Călătoria cetăţenilor străini în unele zone din apropierea frontierei cu China necesită obţinerea unui permis special de la autorităţi.

De asemenea, din anul 2001, Guvernul Republicii Kazahstan a declarat “închise pentru accesul cetăţenilor străini”, până la sfârşitul anului 2015, următoarele localităţi din proximitatea unor obiective militare:

 • Oraşul Gvardeiskii;
 • Oraşul Baikonur şi raionul Karmakshy (Kazaly) în regiunea Kzylorda;
 • Metebulak (Roslavli) în regiunea Alma Ata;
 • Linia de cale ferată Kulzhabas din regiunea Djambul.Doriţi să munciţi în Kazahstan?

În concordanţă cu legea kazahă, cetăţenii străini sau apatrizii pot munci în Republica Kazahstan în temeiul permiselor acordate de către autoritatea desemnată.

Permisele de muncă se acordă pentru următoarele categorii:

 • directori executivi, cu studii superioare şi cel puțin 5 ani de serviciu în funcții de conducere în sectorul lor;
 • manageri şi specialişti, care îndeplinesc cerinţele de calificare stabilite în Indicatorul de calificare în funcţie;
 • muncitori calificaţi;
 • lucrătorii implicaţi în activităţi agricole sezoniere conform acordurilor internaţionale privind cooperarea şi protecţia socială în domeniul migraţiei forţei de muncă.

Documente ce trebuieprezentate în vederea obţinerii permisului de lucru:

 • informaţii cu privire la lucrătorul străin cu indicarea numelui complet (inclusiv în litere latine), data naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului, data şi agenţia de emitere a paşaportului (documente de identificare), ţara de reşedinţă permanentă, ţara de plecare, educaţie, specialitatea şi calificările (poziţiile), în conformitate cu nomenclatorul de evaluare al managerilor, specialiştilor şi directorilor;
 • documente ale cetăţenilor străini care să confirme calificările: traduceri legalizate ale documentelor de studii, în conformitate cu procedura stabilită de statul kazah (sau copii in cazul în care documentul original este în limba rusă), cu excepţia cazurilor stipulate de contractele internaţionale ratificate şi de R. Kazahstan;
 • informaţii cu privire la activitatea profesională prin prezentarea unei adeverinţe de la fostul loc de muncă ori alte documente recunoscute de statul kazah;
 • concluziile Agenţiei Executive Centrale a R. Kazahstan cu privire la nivelul de încadrare profesională în care poate fi angajat un apatrid în istituţii şi organizaţii dedicate învăţământului superior şi ştiinţei;
 • cazier judiciar;
 • certificat medical prin care să se ateste capacitatea muncitorului de a lucra în condiţiile cerute de contractul de muncă;
 • asigurare medicală.

De asemenea, legea kazahă stabilește categoriile de cetățeni străini care pot fi angajați fără permis special de muncă:

 • directori executivi de filiale sau birouri ale corporațiilor străine;
 • persoane detașate în cadrul unor societăți kazahe, sucursale și birouri ale unor corporații străine în baza unui contract ce depășește 60 de zile;
 • directori executivi de companii străine cu contracte de investiții mai mari de 50 milioane dolari și directori executivi de companii kazahe care investesc în sectoarele prioritare;
 • personalul misiunilor diplomatice, consulatelor și instituțiilor internaționale  acreditate în Kazahstan;
 • membrii echipajelor navelor fluviale, aeriene, feroviare sau de transport auto, deținute de entități străine;
 • artiști, regizori, dirijori, coregrafi, pictori, antrenori și sportivi;
 • persoanele fizice care au reședința permanentă în Kazahstan;
 • persoanele care au obținut statutul de refugiat sau azil politic;
 • persoanele care studiază și își desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor de învățământ Kazahkstan;
 • persoanele care predau în instituții de învățământ în cadrul acordurilor internaționale de cooperare pe proiecte educaționale, dar care să nu depășească 25% din personalul autohton.

În fiecare an, Guvernul Republicii Kazahstan stabileşte cote cu privire la lucrătorii străini care urmează a fi angajaţi. Pentru anul 2014 cota a fost de 27.860 persoane.Ameninţări teroriste

În regiunea Asiei Centrale acţionează o serie de grupări extremiste.

În urma atetentatelor ce au avut loc în trecut în diverse regiuni, în special în vestul şi sudul Kazahstanului, organele de securitate întreprind permanent măsuri de prevenire a unor asemenea acte, în prezent situaţia fiind sub control.

Vă recomandăm să consultaţi periodic informaţiile prezentate de autorităţile locale şi să accesaţi pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).Siguranţă şi criminalitate

Deşi Republica Kazahstan este o ţară cu un nivel general scăzut al criminalităţii, uneori apar incidente între grupări criminale locale (atacuri armate, furturi la casele de schimb valutar).

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, bazaruri).

În marile oraşe au fost înregistrate şi incidente privind falsificarea instrumentelor de plată electronică şi efectuarea de retrageri frauduloase de numerar prin folosirea unor ATM-uri neomologate.

Recomandări generale:

 • Să evitate deplasările pe timpul nopţii, indiferent de regiunea în care se află, locurile aglomerate, demonstraţiile, precum şi deplasarea în zone izolate ale ţării.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, este recomandat ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să fie păstrată doar o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).
 • Poliţia kazahă practică frecvent legitimarea persoanelor străine pe stradă. S-au semnalat şi cazuri de „falşi poliţişti”. Este indicat să solicitaţi legitimarea organelor de poliţie daca vă aflaţi în această situaţie.
 • Să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul să păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.

S-au întâlnit cazuri când, invocând anumite reguli şi proceduri de ordine interioară, organele vamale şi ale politiei de frontieră din aeroporturile internaţionale au pretins sume cuprinse între 50-500 USD pentru a le permite străinilor să treacă frontiera.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor vă recomandăm contactarea Ambasadei României la Astana sau a celui mai apropiat birou al poliţiei locale.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea biroului local de poliţie şi AmbasadeiRomâniei.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 101 – Pompieri;
 • 102 – Poliţia;
 • 103 – Salvarea;
 • 104 – Ministerul pentru situaţii deosebite;
 • 112 – SOS.Sistemul medical

Sistemul medical în RepublicaKazahstan este limitat, sub standardele europene.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală, de călătorie şi de viaţă pentru întreaga durată a deplasării.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul local al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea/unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare, în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare.

Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Atenţie! La încheierea poliţelor de asigurare vă recomandăm verificarea condiţiilor de aplicare a poliţiei pe teritoriul Republicii Kazahstan.

Cetăţenilor români care intenţionează să rămână un timp mai îndelungat pe teritoriul Kazahstanului li se recomandă vaccinarea împotriva hepatitei A şi B, meningo-encefalitei transmise prin muşcătura de căpuşă (lunile mai-iulie), administrarea profilactică de iod, evitarea zonelor radio-active din Estul Kazahstanului.

Biroul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din Kazahstan (OMS) a comunicat faptul că acest stat a fost introdus în lista ţărilor în care a fost eradicată malaria.Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto:

Sistemul de circulaţie auto este similar celui european.

Străzile sunt slab iluminate, în special în oraşele de provincie, iar în afara localităţilor lipsesc de multe ori indicatoarele şi marcajele.

În general, conducătorii auto nu respectă regulile de trafic, ceea ce duce la accidente de circulaţie frecvente.

Se recomandă atenţie sporită, atât în calitate de conducători auto, cât şi în calitate de pietoni.

Sunt frecvente cazurile când, sub pretextul încălcării regulilor de circulaţie, poliţia rutieră opreşte autovehiculele cu număr galben (aparţinând companiilor străine), solicitând sume de bani.

Se recomandă respectarea regulilor de circulaţie şi limitarea de viteză.

 

 • Starea generală a drumurilor

Starea generală a drumurilor este necorespunzătoare cu excepţia oraşelor Alma-Ata şi Astana. Acestea nu sunt întreţinute corespunzător şi sunt nesemnalizate.

Pe timpul iernii drumurile pot fi închise din cauza ninsorilor abundente.

 

 • Limitele de viteză admise:
  • 60 km/h în localităţi
  • 90 km/h în afara localităţilor.
 • Parcarea:

În majoritatea zonelor urbane parcarea este cu plată.

 

 • Permisul de conducere:

Permisul de conducere internaţional (însoţit de cel naţional) este recunoscut pe perioada valabilităţii vizei. Dacă viza se prelungeşte, trebuie obţinut un permis de conducere local.Utilizarea cărţilor de credit

Sunt acceptate cărţi de credit internaţionale la unele magazine, majoritatea hotelurilor şi restaurantelor mari din Alma-Ata, Astana şi celelalte oraşe-centre regionale.Reglementări vamale

Este permisă introducerea sau scoaterea în/din Republica Kazahstan a maximum 2 litri de băuturi alcoolice şi a maximum 0,5 kg icre negre.

Obiectele de valoare şi aparatura electronică se declară la trecerea frontierei (atât la intrare cât şi la ieşire).

Există reguli stricte la exportul de antichităţi din R. Kazahstan.

Suma maximă permisă (nedeclarată) la ieşirea din R. Kazahstan este de 3000 USD. Sumele mai mari de bani se declară.

Persoanele care stau o perioadă scurtă de timp pe teritoriul Kazahstanului, pot scoate din această ţară o sumă echivalentă cu cea declarată la intrarea în ţară.

Declaraţia vamală se păstrează până la ieşirea din ţară.

 

Regimul medicamentelor

În Republica Kazahstan pot fi introduse numai medicamente pentru uz personal.

Pe plan local pot fi cumpărate medicamentefără prescripţie medicală(exceptând cele care au regim special).

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice