Condiţii de călătorie

Macedonia

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
16 martie 2015


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Republica Macedonia pentru călătorii de scurtă şedere, până la 90 de zile, într-un interval de 6 luni de la data primei intrări.
Intrarea fără viză pe teritoriul Republicii Macedonia a cetăţenilor români se face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil.

Puncte de trecere frontieră:

 • Serbia: Blace, Volkovo, Jazince, Pelince, Sopot si Tabanovce
 • Bulgaria: Deve Bair, Delcevo si Novo Selo
 • Grecia: Bogorodica, Gevgelija, Dojran si Medzitlija
 • Albania: Kafasan, Sveti Naum, Stenje si Blato
 • Aeroporturi: Skopje si Ohrid

Atragem atenţia cetăţenilor români asupra obligativităţii ca, în termen de 24 de ore de la intrarea în Macedonia, să se înregistreze la Poliţia pentru străini/Secţia de poliţie din localitatea respectivă. Acest lucru este valabil cu precădere în situaţia în care cetăţenii români locuiesc la persoane particulare.

În situaţia cazării la hotel această responsabilitate este preluată de recepţia unităţii hoteliere.
Legea privind regimul străinilor nu prevede explicit pedepse pentru cazurile de nerespectare a regimului înregistrării şederii cetăţenilor străini în Republica Macedonia. În practică se constată însă că, în cazul nerespectării acestui regim, persoanele vinovate sunt reţinute şi expulzate într-o perioada de 1 pana la 10 zile de la data reţinerii, la care se adaugă amenda contravenţională (circa 300 euro) şi interzicerea intrării pe teritoriul Republicii Macedonia între 6 şi 12 luni.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

 

Doriţi să munciţi în Macedonia?

1. Accesul pe piața muncii

a. Aspecte generale privind dreptul la muncă

Lucrătorii străini sunt angajați în Republica Macedonia în conformitate cu legislația macedoneană. Un cetăţean străin este considerat angajat în Macedonia dacă are stabilită o relaţie de muncă cu un angajator, în baza unui contract de muncă sau dacă străinul a dobândit statutul de lucrător independent.

b. Cadrul instituțional

Pe baza politicii de ocupare a forţei de muncă pentru străini, Guvernul Republicii Macedonia stabileşte, anual, nu mai tărziu de al patrulea trimestru al anului curent, o cotă a permiselor de muncă pentru anul următor. Această cotă nu va depăşi 5%  din numărul toatal al cetăţenilor macedoneni, care sunt angajaţi legal în Macedonia. Cota de 5% este divizată ulterior între permisele de muncă valabile, permisele de muncă emise în baza unor acorduri internaţionale, care acoperă deja cotele convenite şi noi permise de muncă.

Următoarele categorii de străini au prioritate în obţinerea unui nou permis de muncă: străinii cărora le-a fost emis permis de muncă indiferent de situaţia şi condiţiile de pe piaţa muncii, membrii de familie ai cetăţenilor macedoneni şi ai străinilor care posedă permis de şedere în R. Macedonia şi străinii care au absolvit învăţământul profesional în domenii în care sunt posturi vacante.

c. Obținerea autorizației de muncă

Cetăţeanul străini poate depune cererea pentru obţinerea autorizaţiei de muncă la misiunea diplomatică – consulară a Republicii Macedonia în străinătate, în ţara de cetăţenie a solicitantului sau în ţara în care petentul locuieşte, în baza permisului de şedere acordat de statul terţ.

Angajatorul este obligat să acopere cheltuielile cauzate de obţinerea autorizaţiei de muncă.

d.  Viza de angajare

După obţinerea autorizaţiei de muncă, cetăţeanul străin va aplica la misiunea diplomatică – consulară a R. Macedonia din ţara de reşedinţă, pentru obţinerea unei vize de tip D, de angajare. 

În baza deţinerii vizei de lungă şedere sau a deciziei de aprobare pentru eliberarea unui permis de rezidenţă temporar, cetăţeanul străin care se va deplasa în R. Macedonia are obligativitatea ca în termen de 5 zile de la data intrării să se înregistreze în evidenţele pentru cetăţeni străini ale ministerului de Interne macedonean.
 

2. Recunoașterea calificărilor profesionale

Cetățenii străini sunt angajați în Republica Macedonia, în conformitate cu acordurile internaționale, iar pentru recunoașterea calificărilor profesionale se pot adresa Ministerului Educației și Învățământului macedonean.
 

3. Soluționarea litigiilor de muncă

a. Desfacerea contractului de muncă

Contractul de muncă încheiat conform legii macedonene cuprinde o multitudine de informații și clauze în favoarea angajatului. Încetarea raporturilor de muncă se face cu un preaviz, care poate varia în funcție de postul ocupat şi/sau deperioada lucrată. Angajatorii sunt obligați să notifice în scris angajatului încetarea raporturilor de muncă și să specifice care este motivul rezilierii contractului.

b. Cine suporta cheltuielile de repatriere a angajatilor

În contractul de muncă încheiat între angajat și angajator, trebuie prevăzută ca o clauză esențială, obligația angajatorului de a suporta toate cheltuielile pentru o eventuală repatriere.
 

4. Sistemul Național de Sănătate

În Republica Macedonia, sănătatea şi securitatea în muncă fac parte din domeniul de activitate al Ministerului Muncii si Politicii  

Acesta cuprinde printre altele următoarele componente importante:

a.     Institutul de Sănătate Publică

b.     Fondul de Sănătate

c.     Fondul pentru asigurările de sanătate şi pensie

 

5. Alte informatii utile

a. Autorităţi locale cu competenţe în domeniul muncii şi securităţii sociale

 • Agenţia pentru Angajare;
 • Ministerul Muncii şi Politicii Sociale;
 • Ministerul Economiei;
 • Ministerul de Interne;

b. Alte link-uri utile

 • Ministerul Muncii şi Politicii Sociale                                http://www.mtsp.gov.mk/
 • Agenţia pentru Angăjări                                                     http://www.avrm.gov.mk/
 • Ministerul de Interne                                                          http://www.mvr.gov.mk/
 • Ministerul de Externe                                                         http://www.mfa.gov.mk/index.php/mk/
 • Ministerul Sănătăţii                                                            http://www.moh.gov.mk/
 • Fond de Sănătate                                                               http://www.fzo.org.mk/
 • Fond pentru asigurările de sanătate şi pensie            http://www.piom.com.mk/en/

 


Ameninţări teroriste  

Pe teritoriul Republicii Macedonia nu au fost semnalate activităţi ale unor organizaţii şi grupuri teroriste care să vizeze sistematic străinii aflaţi pe teritoriul acestei ţări. Cu toate acestea, cetăţenii români trebuie sa aibă în vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde in lume. 

 

Siguranţă şi criminalitate

În Macedonia rata criminalităţii este relativ redusă şi rareori criminalitatea sau alte fapte antisociale sunt îndreptate asupra turiştilor.

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. Parcarea se va face în locuri special amenajate.
 •  În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor şi lucrurilor personale pe întreaga durată a călătoriei.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 •  Politie: 192
 • Pompieri: 193
 • Salvare: 194
 • Tractări auto/ asistenţă rutieră AMSM: 196
 • Informaţii: 188

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea poliţiei locale şi a Ambasadei României la Skopje.

Pierderea/furtul banilor si documentelor se reclamă la Secţia de poliţie aflată în zona în care s-a produs evenimentul. După eliberarea documentului de călătorie de către Secţia consulară, cetăţeanul român trebuie să se prezinte la Secţia de poliţie care i-a eliberat dovada pierderii paşaportului pentru aplicarea vizei de ieşire.


Sistemul medical 

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.
Sistemul medical are două componente: de stat şi privat. În sistemul privat accesul este nelimitat, contra cost.
Pentru asistenţă medicală gratuită este necesară asigurarea medicală încheiată la firmele autorizate înainte de efectuarea călătoriei.


Condiţii privind traficul auto

La punctele de trecere a frontierei, autorităţile macedonene solicită pe lângă certificatul de înregistrare a maşinii, cartea verde a autoturismului valabilă pentru Macedonia (nu este suficient numai pentru Uniunea Europeana) şi asigurarea internaţională de sănătate.
Se percep taxe de autostradă, în numerar la puncte special amenajate pe parcursul drumului. Taxa se poate efectua şi într-o monedă de circulaţie internaţională, fapt pentru care recomandăm turiştilor să posede mărunt.
De evitat încheierea unor asigurări auto în sistem electronic, care nu sunt recunoscute în Republica Macedonia.
Contravenţiile la regimul de circulaţie pe drumurile publice sunt între 150 – 300 euro (de regulă se aplica 300 euro), redusă la jumătate dacă se plăteşte in 24 de ore. Atenţie: se reţine documentul de identitate (de regula paşaportul) până la achitarea contravenţiei.
 

 • Transportul public

În Republica Macedonia, cel mai dezvoltat sector de transport, este cel rutier. Autobuzele asigură legăturile între aproape toate localităţile. În oraşe transportul public este asigurat, de asemenea, cu autobuze.
 

 • Limitele de viteză admise

Viteza legala maxima este de 60 km/h in localităţi, 80 km/h in afara localităţilor, 100 km/h pe şosele regionale si 120 km/h pe autostrăzi.
 

 • Centura de siguranţă

Centura de siguranţă este obligatorie.
 

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este recunoscut pe teritoriul Macedoniei pe toata durata de valabilitate.
 

 • Informaţii privind cazurile de accidente de circulaţie

Accidentele de orice fel trebuie semnalate la cea mai apropiata secţie de politie, iar autoturismele trebuie să rămână in poziţia avută după momentul producerii coliziunii, până la sosirea agentului de circulaţie.


Utilizarea cărţilor de credit

În Macedonia sunt acceptate cărţile de credit cu valabilitate internaţională (de ex. Visa, Mastercard etc.), acestea putând fi utilizate pentru plata bunurilor achiziţionate şi a serviciilor prestate pe teritoriul Macedoniei.


Regimul medicamentelor

Medicamentele pot fi introduse în Republica Macedonia numai în baza reţetelor, fişelor de externare din spital sau alte documente în care este precizat diagnosticul şi se prescrie tratamentul medicamentos.


Regimul animalelor de companie

Animalele de companie pot fi introduse în Republica Macedonia în baza unor dovezi privind starea de sănătate şi situaţia vaccinărilor eliberate în ţara de domiciliu.


Reglementări vamale

Atât bunurile, cât şi sumele în valută trebuie declarate la intrarea în Republica Macedonia. Pe teritoriul acestui stat, este permis importul şi exportul de valută, fără declaraţie vamală, în limita a 10.000 euro. 
Potrivit reglementarilor locale, sumele de bani trebuie declarate în scris, pe baza de declaraţie vamală, iar lucrătorii vamali trebuie să elibereze dovezi în acest sens.
Este interzisă introducerea în Republica Macedonia de droguri, alte tipuri de substanţe similare, armament, muniţie, substanţe toxice sau radioactive.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice