Condiţii de călătorie

Norvegia

Ultima actualizare: 
20 decembrie 2017


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români pot călători în Norvegia în baza unui paşaport sau a unei cărţi de identitate în curs de valabilitate.

Pentru cetăţenii români, posesori de paşapoarte diplomatice, de serviciu, simple sau temporare, nu este necesară obţinerea vizei pentru o perioadă de şedere de până la 90 de zile în Norvegia. În cazul în care şederea depăşeşte 90 de zile este necesară înregistrarea la autorităţile norvegiene de poliţie.

Deplasarea cetăţenilor români pe teritoriul norvegian se poate face cu documente de călătorie aflate în termen de valabilitate: paşaportul românesc, cartea de identitate şi titlul de călătorie (în cazurile prevăzute de lege). 

Atenţie! Cărţile de identitate româneşti emise înainte de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de călătorie în Norvegia.

Cetăţenii români pot călători în Norvegia, pe cale aeriană sau rutieră, dacă deţin o carte de identitate valabilă emisă după anul 2009 şi care are înscrisă menţiunea cetăţeniei române. Pentru deplasări pe cale maritimă (feribot), toţi pasagerii sunt obligaţi să deţină paşaport.

În Norvegia, este recomandabilă deţinerea unui paşaport simplu electronic, document care permite înregistrarea la autorităţile locale, încheierea unui contract de muncă, obţinerea unor documente/ adeverinţe, deschiderea unui cont bancar, înscrierea copiilor la şcoală sau grădiniţă etc. (situaţii pentru care autorităţile norvegiene nu acceptă paşapoartele temporare).

La intrarea în Norvegia, autorităţile de frontieră pot verifica scopul călătoriei, documentele care justifică scopul declarat al călătoriei.

Neprezentarea acestor documente sau prezentarea lor într-o formă care nu justifică scopul declarat al călătoriei pot atrage nepermiterea intrării pe teritoriul Norvegiei.

Pentru verificarea condiţiilor de intrare prevăzute de legislaţia naţională norvegiană recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile norvegiene:

 

Doriţi să munciţi în Norvegia?

La data de 15 iunie 2012, Guvernul Regatului Norvegiei a eliminat restricţiile privind accesul pe piaţa norvegiană a muncii pentru cetăţenii români. Astfel, cetăţenii români pot solicita permise de muncă în condiţiile regulilor aplicabile cetăţenilor din Spaţiul Economic European (SEE).

Pentru cetăţenii români, liberalizarea totală a pieţei norvegiene a muncii reprezintă un factor favorizant in consolidarea relaţiilor economice româno-norvegiene şi un element de susţinere a comunităţii româneşti din Regatul Norvegiei.

Cetăţenii români care sunt în căutarea unui loc de muncă în Norvegia au obligaţia de a se înregistra la poliţie în decurs de 3 luni de la sosirea în Norvegia. Această înregistrare se poate face electronic, la următoarea adresă: https://selfservice.udi.no/en-gb/?nav-veiviser=12896.

Ulterior, în vederea primirii certificatului de înregistrare (permis de muncă), este necesară prezenţa personală la cea mai apropiată Secţie de poliţie sau la Centrul pentru servicii acordate cetatenilor din UE/SEE, cu documentele aferente. Informaţii suplimentare se găsesc accesând urmatorul link: http://www.udi.no/register?nav-veiviser=12896

Ambasada Romaniei în Regatul Norvegiei recomandă cetăţenilor români care intenţionează să se deplaseze în Norvegia, pentru a lucra în aceasta ţară, să aibă în vedere următoarele demersuri:

 • Verificarea cu atenţie a ofertelor de muncă primite
 • Consultarea informaţiilor referitoare la piata muncii, aflate pe site-ul Ambasadei României la Oslo.
 • Să pregătească atent deplasarea în Norvegia, să se informeze cu privire la destinaţia spre care se îndreaptă şi să dispună de fonduri suficiente pentru situaţii neprevăzute;
 • Să aibă asigurate biletele de călătorie pentru întoarcerea în România, în eventualitatea în care nu vor reusi să găsească un loc de muncă, precum şi mijloace minime de întreţinere pe durata şederii în Norvegia;
 • Să dispună de informaţii exacte privind firmele angajatoare, condiţiile de angajare, precum si modalităţile de cazare;
 • ă evite intermediarii şi să se adreseze, înainte de a pleca din ţară, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România sau Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), instituţii abilitate să ofere informaţii detaliate privind condiţiile de lucru din statele SEE, inclusiv din Norvegia. Coordonatele de contact sunt:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Adresa: Str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Telefon : +40 21 313.62.67; +40 21 315.85.56; E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Website : http://www.mmuncii.ro

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adresa : Str. Avalansei, nr.20-22, sector 4, Bucuresti, Romania
Tel/Fax: +40 21 303.98.39; E-mail: mass.media@anofm.ro
Website: http://www.anofm.ro

Totodată, Ambasada României la Oslo recomandă studierea Ghidului „WORK IN NORWAY”, care conţine informaţii detaliate pentru cetăţenii români care doresc să muncească în Norvegia: https://www.nav.no/workinnorway/en/Home.

În Norvegia, autoritatea competentă în soluţionarea litigiilor de muncă este Inspecţia  Muncii  „The Norwegian Labour Inspection  Authority” (Arbeidstilsynet): http://www.arbeidstilsynet.no/working-conditions-in-norway.html

Coordonate sediul local - Oslo:

Adresa de contact: Stenersgate 1D, Oslo
Adresa poştală: Postboks 8174 Dep. 0034 Oslo
Telefon: +47 815 48 222
Fax: +47 22 17 78 10
E-mail: oslo@arbeidstilsynet.no

Coordonate sediul central - Trondheim:

Adresa de contact: Statens Hus, Prinsensgate 1, Trondheim
Adresa poştală: Statens Hus, 7468 Trondheim
Telefon: +47 73 19 97 00
Fax: +47 73 19 97 01
E-mail: direktoratet@arbeidstilsynet.no 

Pentru informaţii adiţionale, vă sugerăm să contactaţi:

1. The Norwegian Labour and Welfare Service (NAV), la https://www.nav.no/Forsiden

2. The Norwegian Tax Administration (Skatteettaten), la http://www.skatteetaten.no/en/International-pages/Toppmeny---Engelsk/Adresas/

3. The Norwegian Directorate of Immigration (UDI), la http://www.udi.no/Kontakt-oss/ 

4. The Police (Politiet), la https://www.politi.no/tjenester/utenlandsk_borger/Tema_1257.xml

5. Ambasada Regatului Norvegiei la Bucuresti, la http://www.norvegia.ro/Embassy/ 

6. The Ministry of Labour in Norway, la http://www.regjeringen.no/en/dep/ad/about-the-ministry/contact.html?id=173

7. Informatii privind piaţa muncii din Norvegia - NAV-EURES, la

https://www.nav.no/NAV+EURES+work+and+recruit+in+Norway/Job+seeking+in+Norway/_attachment/201665?=tru

 

 FOARTE IMPORTANT:

Ambasada României la Oslo nu intermediază obţinerea unor contracte de muncă.

Ambasada României la Oslo nu are dreptul să intervină în litigiile apărute în derularea unui contract realizat în mod direct între un angajator norvegian şi un cetăţean român, motiv pentru care cei care se află într-o astfel de situaţie trebuie să se adreseze direct unui avocat norvegian sau român.

Ambasada nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor judiciare şi nici în deciziile autorităţilor, nu poate desfăşura anchete sau investigaţii şi nici nu poate asigura reprezentare juridică.

 De asemenea, în Norvegia, datorită legii protecţiei datelor personale, numai părţile direct implicate în proces au acces la informaţiile respective.

O listă de avocaţi norvegieni din fiecare regiune a Norvegiei poate fi accesată la adresa: http://www.advokatforeningen.no/Om-Advokatforeningen/Vare-ansatte-og-tillitsvalgte/Sok-i-utvalg/, iar cea a avocaţilor din România poate fi accesată la adresa: http://www.unbr.ro secţiunea “Barouri membre”.

 

Ameninţări teroriste

Există o potenţială ameninţare teroristă.

La 24 iulie 2014, autorităţile norvegiene au anunţat că au primit informaţii credibile dar nespecifice despre ameninţarea cu un posibil atac terorist în Norvegia. Cetăţenii români care călătoresc în această ţară sunt sfătuiţi să manifeste prudenţă şi vigilenţă până la anularea alertei.

La data de 22 iulie 2011, în capitala Norvegiei, Oslo, a avut loc un atentat cu bombă la sediul guvernului, urmat de un atac armat pe insula Utøya.

Cetăţenilor români care călătoresc în Norvegia li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile norvegiene şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Norvegia este o ţară cu un nivel redus al criminalităţii. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Pentru siguranţa dumneavoastră recomandăm:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, este recomandabil ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să se păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat: Secţia Consulară a Ambasadei României din Oslo

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor norvegiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – serviciul de urgenţe
 • 113 – salvarea

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Norvegia. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Norvegia să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării.

Calitatea serviciilor medicale este buna. Orice serviciu medical, inclusiv la urgenţă, se plăteşte.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul norvegian al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare.

Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.


Respectarea drepturilor copiilor în Norvegia

Autorităţile norvegiene subliniază faptul că toţi copiii care trăiesc în Norvegia au aceleaşi drepturi. Sancţiunile impuse de legislaţia norvegiană pentru încălcarea drepturilor copiilor sunt extrem de severe, respectarea dispoziţiilor legale în materie fiind atent monitorizată. Maltratarea copiilor, atât fizică cât şi psihică este interzisă, iar în cazurile în care se suspectează abuzuri, copiii sunt preluaţi în custodia serviciilor sociale, până la clarificarea situaţiei. Aplicarea oricăror pedepse fizice, chiar dacă se invocă un scop educativ, are consecinţe legale, care pot duce până la preluarea copiilor de către Protecţia Copilului din Norvegia.

Cetăţenii români sunt atenţionaţi cu privire la faptul că sesizările adresate Protecţiei Copilului pot fi făcute de către orice persoană care remarcă nerespectarea drepturilor copiilor (de ex: vecini, prieteni ai copilului, rude, copii/tineri sau părinţii acestora care au nevoie de ajutor, etc.). Totodată, au fost înregistrate cazuri în care copiii au reclamat faptul că părinţii îi supun unor agresiuni fizice sau psihice, care au dus până la preluarea copiilor de către serviciile sociale.

Referitor la aspectele menţionate, cetăţenii români se pot informa prin accesarea link-ului pus la dispoziţia lor de către Ministerul Copilului, Egalităţii şi Incluziunii Sociale al Norvegiei: http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/whats-new/news/2014/childhood-comes-but-once.html?id=749798.


Condiţii privind traficul auto

Administrația norvegiană a Drumurilor Publice (Statens vegvesen) face cunoscut faptul că, începând cu 1 ianuarie 2015, toate autovehiculele grele de transport bunuri și persoane, cu o capacitate de peste 3,5 tone, care circulă pe drumurile publice din Norvegia, indiferent de țara în care au fost înmatriculate, trebuie să fie dotate, în mod obligatoriu, cu un dispozitiv electronic special pentru înregistrarea taxelor de drum (toll tag).

Astfel, până la 1 ianuarie 2015, trebuie să se încheie un contract cu un operator norvegian din sistemul național de gestionare și colectare a taxelor de drum și să monteze toll tag-ul valid pe parbriz, în interiorul vehiculului, conform instrucțiunilor de instalare.

Poliția, autoritățile vamale și Administrația norvegiană a Drumurilor Publice vor monitoriza conformarea cu această prevedere. În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2015, un autovehicul va fi identificat că nu are un contract și un toll tag valabile, se aplică o amendă de 8.000 coroane norvegiene (aproximativ 1.000 euro) și, dacă nu va fi plătită în trei săptămâni, de 12.000 coroane norvegiene. Dacă nerespectarea acestei prevederi se repetă în decurs de doi ani, amenda va fi de 16.000 coroane norvegiene.

Toll tag se poate obține astfel:

 • Se accesează web site-ul www.autopass.no (tag obligatoriu/compulsory tag) sau www.easygo.com pentru a semna contractul și a comanda dispozitivul toll tag, cât mai repede posibil. Ulterior, toll tag-ul va fi expediat solicitantului prin poștă.
 • Începând cu 1 ianuarie 2015, semnarea contractului și obținerea toll tag-ului se vor putea realiza în punctele de trecere a frontierei norvegiene. Mai multe informații se pot obține la telefon 02050 sau +47 210 31 764 (pentru apeluri din afara Norvegiei), precum și, on-line, la www.fjellinjen.no/chat.

Persoanele care sunt responsabile pentru încheierea contractului cu operatorul norvegian abilitat sunt, după caz: proprietarul autovehiculului, șoferul autovehiculului sau persoana care a închiriat autovehiculul.

Toll tag-urile valabile în Norvegia sunt: AutoPASS, BroBizz și GoBox.

Persoanele care dețin un astfel de dispozitiv trebuie să se asigure că:

 • Numărul toll tag-ului trebuie să corespundă numărului de înmatriculare al vehiculului.
 • Toll tag-ul este valabil pentru autovehicule grele și nu pentru autovehicule ușoare.
 • Contractul principal cu operatorul norvegian abilitat este în termenul de valabilitate.

Se recomandă ca toate persoanele aflate în această situație să contacteze operatorul care îi deservește pentru mai multe informații.

Pentru mai multe informații, recomandăm ca toți cei interesați să acceseze web site-ul www.autopass.no, indicat de Administrația norvegiană a Drumurilor Publice (Statens vegvesen).

 • Circulaţia auto:

În Norvegia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.

În intersecţii şi pe străzile principale unde nu sunt amplasate semne de circulaţie funcţionează regula priorităţii de dreapta. Autovehiculul care pătrunde primul în sensul giratoriu are prioritate faţă de toate celelalte autovehicule. Se circulă cu luminile de întâlnire aprinse.

Este interzisa utilizarea manuala a telefonului mobil in timpul şofatului.

Accesul în marile oraşe, pe autostrăzi şi în unele tuneluri importante se plăteşte, la punctele special amenajate. Plata se face numai în moneda naţionala (NOK).

Este obligatorie utilizarea cauciucurilor de iarna in perioada 1 noiembrie – 15 aprilie.

 • Starea drumurilor:

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Limitele de viteză admise:
  • 50 Km/h în localităţi
  • 80 Km/h pe drumurile naţionale
  • 100 Km/h pe autostrăzi, dacă nu sunt alte restricţii de circulaţie

Nerespectarea regulilor privind viteza admisă poate atrage amenzi drastice şi interzicerea de a conduce autovehicule în Norvegia pe o perioadă de timp determinată.

Deţinerea şi/sau utilizarea dispozitivelor de detectare a aparatelor radar şi a aparatelor antiradar este interzisă în Norvegia. În cazul depistării, aparatul se confiscă şi se aplică o amendă cuprinsă între 8.000 şi 9.500 coroane norvegiene (echivalentul a peste 1.000 euro).

În situaţia în care persoana amendată nu este rezident în Norvegia, i se va solicita achitarea amenzii pe loc. Dacă persoana respectivă refuză sau se află în imposibilitatea de a plăti amenda, îi va fi reţinut autoturismul până la achitarea acesteia.

 • Centura de siguranţă:

În Norvegia este obligatorie purtarea centurii de siguranţă de către toate persoanele aflate în autoturism.

 • Parcarea:

Parcarea se face în mod obligatoriu în spaţiile de parcare special amenajate. Depăşirea timpului de parcare, fără plata corespunzătoare, atrage amenzi variind între 300-500 NOK.

 • Permisul de conducere:

Permisul de conducere românesc este valabil 3 luni de la data intrării in Norvegia. După acest interval este necesară echivalarea permisului de conducere românesc cu cel norvegian.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Fiecare poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă.
Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul unui accident rezultat cu avarierea autoturismului sau cu vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Acest document este esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi se impune obţinerea unei copii din partea persoanei vătămate, în special dacă aceasta este turist străin.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează Ambasada României.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Serviciul de urgenţe – 112
 • Salvarea – 113
 • Pompierii – 110


Utilizarea cărţilor de credit

În Norvegia sunt acceptate majoritatea tipurilor de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este răspândită pe scară largă.

Plăţile se efectuează în moneda naţională (NOK).

Schimbul valutei in moneda locala se poate efectua doar la bănci sau la casele de schimb valutar FOREX, unica reţea de acest tip din Norvegia.


Regimul medicamentelor

Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.


Reglementări vamale

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Regulamentul vamal norvegian conţine reglementări similare cu cele ale ţărilor membre ale Uniunii Europene.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt:

 • 200 bucăţi ţigări
 • 1 litru băuturi alcoolice
 • 50 ml parfumuri

Orice persoană care intră sau iese din Norvegia, are obligaţia să declare, la punctul de frontieră, sumele mai mari de 25.000 NOK sau echivalentul în altă valută. La intrarea în Norvegia, persoanele care au asupra lor sume mai mari de 25.000 NOK sau echivalentul în altă valută, vor intra automat în zona de vamă pe culoarul marcat cu culoare roşie. Acest culoar este special pentru identificarea persoanelor care au de făcut declaraţii vamale. Culoarul verde este destinat persoanelor care nu au de făcut astfel de declaraţii.


Regimul animalelor de companie

La punctele de frontieră, persoanele care călătoresc cu animale de companie trebuie să prezinte un certificat veterinar, constând dintr-un certificat de vaccinare şi un certificat de sănătate al animalului. Indiferent de starea de sănătate a animalului, se aplică o perioadă de carantină de la 3 la 6 luni.

Pentru mai multe informaţii, se recomandă consultarea paginii de internet a instituţiei norvegiene competente pe acest segment, respectiv Mattilsynet (www.mattilsynet.no).

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice