Condiţii de călătorie

Portugalia

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
11 iulie 2016

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Portugalia.

Intrarea în Portugalia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Cetăţenii români care doresc să îşi prelungească dreptul de şedere în Portugalia pentru o perioadă mai mare de 90 de zile au obligaţia de a solicita certificatul de înscriere pentru cetăţenii europeni, document ce se obţine de la primaria oraşului unde locuiesc pe teritoriul Portugaliei, denumită Camara Municipal. Pentru stabilirea reşedinţei pe teritoriul Portugaliei, cetăţenii români se vor adresa Serviciului pentru Străini şi Frontieră (SEF). Detalii cu privire la documentele necesare şi termenele legale pentru emiterea certificatului european şi stabilirea reşedinţei în Portugalia a cetăţenilor europeni se găsesc pe site-ul https://www.portaldocidadao.pt.


Doriţi să munciţi în Portugalia?

Ministerul Afacerilor Externe atenţionează cetăţenii români care se deplasează în Portugalia pe baza unor promisiuni de obţinere a unui loc de muncă asupra faptului că este imperativ necesar să verifice toate detaliile ofertei de muncă, înainte de a se deplasa pe teritoriul acestui stat (bonitatea angajatorului, actele necesare, cerinţele legate de calificările profesionale sau cunoaşterea limbii, condiţii de muncă salarizare , etc.), având în vedere faptul că autorităţile portugheze se adresează în mod frecvent Ambasadei României pentru a solicita ajutor în vederea repatrierii sau a cazării cetăţenilor români înşelaţi şi păgubiţi de pretinşii angajatori.

Totodată, recomandăm atenţie sporită din partea cetăţenilor români care intenţionează să muncească în Portugalia, astfel încât să efectueze deplasarea numai după încheierea unui contract de muncă valabil, dar şi după o informare prealabilă cu privire la destinaţie, locul de muncă, salarizare şi condiţiile de muncă precum şi o verificare a acestora la Inspectoratele Teritoriale de Muncă.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor să manifeste prudenţă maximă faţă de promisunile de muncă sezoniere postate pe diferite website-uri sau formulate de persoane fără calificare în domeniu.

Persoanele care intenţionează să muncească în Portugalia fără să ţină cont de recomandările MAE trebuie să cunoască faptul că această decizie comportă riscuri fizice şi financiare.

Ambasada României în Portugalia poate solicita intervenția autorităților portugheze pentru eliberarea persoanelor exploatate, la cererea acestora, dar nu poate asigura finanțarea cazării, hranei și a transportului victimelor spre țară.

Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă: (http://www.anofm.ro/munca-in-strainatate-0).


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Portugalia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Portugalia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările autorităţilor portugheze şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Portugalia este o ţară cu un nivel scăzut al criminalităţii.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor portugheze, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – Serviciul de urgenţe

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă! În general se răspunde în portugheză.

Cetăţenii români care călătoresc în străinătate sunt obligaţi să respecte legislaţia locală a statului în care se află. Pedepsele pentru infracţiunile săvârşite pe teritoriul Portugaliei de către cetăţenii români sunt stabilite la limita superioară prevăzută, de legea statului portughez. De regulă, justiția portugheză ia în considerare toate circumstanţele agravante privind fapta comisă.


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Portugalia.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro/ şi www.ceass.ro/.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.
 

Condiţii privind traficul auto

 • Plata prin echipamente electronice

În Portugalia pe anumite autostrăzi este permis accesul numai dacă autovehiculele dispun de un dispozitiv electronic de plată. Mai multe informaţii puteţi obţine accesând site-ul http://www.estradas.pt/index (doar în limba portugheză).

Echipamentul electronic se cumpără sau se închiriază de la zonele de servicii de pe autostrăzi sau de la oficii poştale (CTT Correios).


Există trei tipuri de aparate electronice:

 

 • Dispozitiv electronic de matriculă (Dispozitivo electronico de matricula), care este condiţionat de certificatul de înmatriculare al vehiculului şi nu poate fi transferat la alte vehicule.

Poate fi obţinut de la zonele de servicii de pe autostrăzi, oficii poştale şi magazinele companiei Via Verde.

Costuri: 27,50 euro la procurare + reîncărcare a minim 10 euro pentru vehicule uşoare şi 20 euro pentru vehicule grele.

Valabilitatea este de 90 de zile de la data ultimei reîncărcări. După această perioadă soldul ramas neutilizat se va pierde, iar aparatul va fi dezactivat. Pentru reactivare va fi nevoie de o reîncărcare de minim 10 euro.
 

 • Dispozitiv temporar (Dispositivo temporario), reprezintă cea mai bună soluţie pentru o perioadă scurtă de şedere şi este recomandat pentru vehicule cu număr de înmatriculare străin. În acest caz aparatul electronic nu este condiţionat de certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Este necesar a se încheia un contract de închiriere cu reprezentanţii autorizaţi din zonele de servicii de pe autostrăzi, oficii poştale sau magazinele Via Verde.

Costuri: depozit de 27,50 euro (suma ce va fi restituită şoferului când aparatul va fi predat în bune condiţii, în termen de 30 de zile) + o reîncărcare a minim 10 euro pentru vehicule uşoare şi 20 euro pentru vehicule grele. Costul contractului de închiriere este de 6 euro pentru prima săptămână şi de 1,50 euro/ săptămână pentru următoarele săptămâni.

Valabilitatea: 90 de zile de la data ultimei încărcări. După această perioadă soldul rămas neutilizat va fi pierdut, iar dispozitivul dezactivat. Pentru reactivarea aparatului va fi nevoie de o reîncărcare minimă de 10 euro.
 

 • Dispozitiv de la entităţile de încasare ale pasajelor (Dispositivo de uma entidade de cobrança de Portegens – DECP)

Acest dispozitiv poate fi utilizat de către autovehicule cu numere de înmatriculare străine care vor sta în Portugalia o perioadă mai mare de timp.

Deşi certificatul de înmatriculare nu este obligatoriu, este necesar a se încheia un contract cu reprezentanţii autorizaţi.

Poate fi obţinut de la magazinele Via Verde (www.viaverde.pt).

Costuri: 27,50 euro. De fiecare dată când dispozitivul este utilizat, costul trecerii prin pasaj se face prin debit bancar din contul şoferului.

Valabilitatea: până la anularea contractului.
 

 • Plata fără dispozitive electronice

Tichet preplătit pentru 3 zile (valabil doar pentru vehicule cu numar de înmatriculare străin).

Este valabil 3 zile şi poate fi utilizat numai de către vehicule usoare pentru mai multe călătorii pe autostrăzile respective. Poate fi cumpărat de la oficii poştale, reteaua Payshop de pe autostrăzi, aeroportul din Porto şi internet: http://portagens.ctt.pt.

Este permisă achiziţionarea a maxim 6 tichete preplătite pe an pentru fiecare număr de înmatriculare de vehicul.

Costuri: 20 euro (plus costuri administrative când achiziţionarea s-a efectuat pe internet).

Credit preplătit (valabil doar pentru vehiculele cu numar de înmatriculare străin)

Dacă perioada de şedere în Portugalia nu justifică opţiunea dispozitivului temporar, se poate opta pentru o încărcare bazată pe înregistrarea numărului de înmatriculare la toate cabinele cu taxare electronică.

Înainte de traversarea autostrăzilor cu încasare exclusiv electronică prin intermediul website-ului CTT, şoferii (dupa ce s-au înregistrat în acest site şi au obţinut contul de utilizator cu parolă) pot alege urmatoarele modalităţi:

 • Să efectueze plata în avans, valabilă pentru 5 zile sau până la terminarea soldului, cu valoarea de 10 euro, reîncărcabilă la oficii poştale, reţeaua Payshop sau Atm-urile Multibanco. Soldul neutilizat poate fi rambursat, pe un card de credit, în conformitate cu indicaţiile care figurează la înregistrarea in site-ul CTT;
 • Să efectueze o plată în avans pentru călătorii predefinite în anumite zile; Plata se efectuează prin card de credit valabil.
 • Solicitanţii se pot înregistra la http://portagens.ctt.pt (site disponibil numai în portugheză).

Plată efectuată după ce s-a circulat pe autostrăzile respective (valabil numai pentru vehicule cu număr de înmatriculare portughez).

Dacă vehiculul nu are un dispozitiv electronic când circulă pe autostrăzile respective, fotografia plăcii matricole va ramâne salvată până se va efectua plata.

Plata se poate efectua a doua zi după ce s-a circulat pe şoselele menţionate şi pentru o perioadă de 5 zile, la oficii poştale sau la magazinele de pe autostrăzi sau din reţeaua Payshop.

Atenţie! Când se închiriază un autoturism, este recomandat a se solicta informaţii cu privire la modalitatea în care urmează să fie efectuată plata referitoare la taxele electronice, întrucât compania poate taxa clienţii pentru folosirea taxelor prevăzute de lege.
 

 • ​Circulaţia auto

În Portugalia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.

Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

Pentru circulaţia autovehiculelor pe autostrăzi se percep taxe (în valoare de aproximativ 5 euro / 100 km), iar pentru accesul pe cele două poduri din Lisabona “Vasco da Gama” şi “25 Aprilie”, în funcţie de tipul vehiculului se percept taxe între 1 şi 10 euro pe sensul de intrare în Lisabona. Deţinerea unei asigurări auto valabile (carte verde) este obligatorie pe toată durata prezenţei în Portugalia.

Nivelul amenzilor este de până la 1500 de euro, în funcţie de prevederile articolului de lege încălcat.

 

 • Legislaţie auto

 Începând cu data de 01 iunie 2016 în legislația rutieră portugheză s-a introdus sistemul de puncte care vine să promoveze un comportament mai sigur şi responsabil pe șosele.

Conform noii legislaţii rutiere portugheze fiecărui conducător auto i se atribuie 12 puncte. Pentru încălcarea regulilor de circulaţie in funcţie de gravitatea faptei/ abaterii, conducătorul auto pierde puncte. La pierderea tuturor punctelor carnetul de conducere auto este retras. Permisul de conducere va putea fi obținut prin examen numai după 2 ani de la retragerea sa.

În cazul în care conducătorul auto rămâne cu 4-5 puncte, acesta este obligat să participe la câteva ore de pregătire teoretică, iar dacă lipseşte nemotivat permisul de conducere i se va retrage. În cazul în care conducătorul auto rămâne cu 1-3 puncte, acesta este obligat să facă pe lângă orele de pregătire teoretică şi ore practice, iar dacă lipseşte nemotivat permisul de conducere îi va fi retras. Pentru bun comportament rutier se pot oferi puncte, dar nu mai mult de 15.

Pe site-ul Autorității Naţionale pentru siguranţa în trafic (http://www.ansr.pt) conducătorii auto pot verifica legislaţia portugheză în materie, iar pe site-ul (https://portalcontraordenacoes.ansr.pt/) pot fi consultate informaţii cu privire la situaţia punctelor deţinute de fiecare conducător auto în parte.

 

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.
 

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.

 • Limitele de viteză admise
  • 50 km/h în interiorul localităţilor (cu limitările ocazionale)
  • 80 – 100 km / h pe şoselele naţionale (cu limitările ocazionale)
  • 120 km/h pe autostradă (cu limitările ocazionale).
    
 • Centura de siguranţă

Este obligatorie.
 

 • Parcarea

Parcarea autovehiculelor în localităţi este strict reglementată şi semnalizată. Poliţia portugheză controlează frecvent parcările cu plată şi dispune, de regulă, ridicarea vehiculului pentru care nu s-au achitat taxele de parcare. Recuperarea vehiculului se face numai după achitarea unei amenzi substanţiale (300 euro).
 

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Utilizarea pe drumurile publice a aparatelor de detectare a sistemelor radar precum şi a celor antiradar este ilegală şi se sancţionează conform legii.
 

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Portugalia timp de 3 luni. Dacă titularul permisului îşi va continua şederea legală după 3 luni de la data intrării în Portugalia, va fi necesară preschimbarea acestui document într-un permis de conducere auto portughez, la sucursalele locale ale IMTT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres).

Pentru perioada de verificări, până la obţinerea permisului portughez, titularul va primi un certificat provizoriu de conducere.
 

 • Închirierea de autoturisme

Pentru a semna contracte de închiriere de autoturisme sau pentru a-și deschide un cont într-o banca, instituţiile portugheze cer un document de identitate cu specimenul de semnătură al titularului. De aceea, cetăţenii români care călătoresc în Portugalia sunt sfătuiţi să aibă asupra lor paşaportul.
 

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului (Declaração Amigável de Acidente Automovel). Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Serviciul de urgenţe 112
 • Serviciul de informaţii 118

 

​Utilizarea cărţilor de credit

Sistemul bancar în Portugalia este foarte dezvoltat. Sunt acceptate toate cărţile de credit emise de marile instituţii financiar-bancare internaţionale (Visa, Amex, Eurocard, Eurocheque, Diners Club şi Mastercard), iar utilizarea acestora este foarte frecventă.


Reglementări vamale

Nu există controale la frontierele interne dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Atenţie! Deţinerea, pe teritoriul Portugaliei, de spray-uri de apărare, fără a obţine autorizaţie, în prealabil, de la autorităţile locale, este reglementată ca infracţiune şi se pedepseşte prin măsuri privative de libertate. 

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.
 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice