Condiţii de călătorie

Rusia

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
28 octombrie 2019

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Intrarea şi şederea cetăţenilor români în Federaţia Rusă sunt reglementate prin Acordul între Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetăţenii Uniunii Europene şi ai Federaţiei Ruse. Intrarea şi şederea pe teritoriul Federaţiei Ruse se fac numai pe bază de viză, cu excepţia deţinătorilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu.

Intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse se poate face în baza unui document de călătorie (paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, paşaportul de serviciu, paşaportul diplomatic) valabil cel puțin 6 luni de la data expirării vizei.

În situația în care aveți aplicată în pașaport o viză de intrare în Rusia, iar valabilitatea pașaportului a expirat, este necesar să vă adresați unei misiuni diplomatice a Rusiei pentru aplicarea vizei în noul document de călătorie. Autoritățile poliției de frontieră nu vă vor permite accesul în Rusia dacă vă prezentați în punctul de frontieră atât cu pașaportul expirat în care este aplicată viza, cât și cu pașaportul nou (care nu are viză de Rusia).

În conformitate cu articolul 11 din Legea Federaţiei Ruse nr.4730-1 din 1 aprilie 1993 privind frontiera de stat a Federaţiei Ruse, persoanele fizice, mijloacele de transport, mărfurile, produsele şi animalele pot traversa frontiera de stat prin punctele de trecere a frontierei stabilite şi deschise în conformitate cu articolul 12 din legea menţionată. Pe segmentul de frontieră de stat dintre Federaţia Rusă şi Republica Belarus nu sunt stabilite astfel de puncte de trecere a frontierei, iar autorităţile ruse au comunicat că nu există o bază legală pentru trecerea frontierei de stat comune ruso-belarusă de către cetăţenii statelor terţe, inclusiv de către personalul diplomatic şi tehnico-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Federaţia Rusă. În consecinţă, Ambasada informează cetăţenii români că punctele de frontieră terestră (rutier sau feroviar) între Rusia şi Belarus nu sunt deschise traficului internațional.

În vederea obţinerii vizei, cetățenii români care călătoresc în Federaţia Rusă trebuie să deţină o invitaţie pe care să o prezinte la unul din cele două Consulate ale Federaţiei Ruse de pe teritoriul României, de la Bucureşti şi Constanţa. Depunerea cererilor de viză se face numai online (http://visa.kdmid.ru).

Pentru obţinerea vizei vă puteţi adresa:

Secţiei consulare a Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti

Adresa: Str. Tuberozelor nr. 4, Sector 1, Bucureşti

Telefon: (0040-21) 222.15.56

Fax: (0040-21) 222.64.05

Web: http://romania.mid.ru/ro_RO/web/romania_ro/sectia-consulara1

E-mail: bucharest@dks.ru

sau

Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa

Adresa: 8700 Constanţa, Str. Mihai Viteazu nr. 5

Telefon: (0241) 61.11.06; 61-51-68

Telefon/Fax: (0241) 61.89 23

Web: http://constantza.mid.ru/ro_RO/web/constantza-ro

E-mail: consulatulrus@mail.ru

Începând cu 1 iulie 2019, cetățenii români care doresc să viziteze exclusiv Regiunea Kaliningrad pot solicita vize de afaceri, umanitare şi turistice cu o singură intrare valabile cel mult 8 zile, în formatul unui document electronic (viză electronică).

Mai multe informații despre viza de intrare în Rusia şi despre viza electronică pentru Regiunea Kaliningrad se găsesc pe site-ul Ambasadei Federaţiei Ruse în România: https://romania.mid.ru/web/romania_ro/vize.

Începând cu data de 1 octombrie 2019, în conformitate cu Decretul Președintelui Federației Ruse din 18 iulie 2019 Nr.347, cetățenii străini, a căror listă este stabilită de către Guvernul Federației Ruse, pot să solicite, pe pagina web  a MAE rus la adresa http://electronic-visa.kdmid.ru vize de afaceri, umanitare și turistice cu o singură intrare în formatul unui document electronic (viză electronică) pentru a vizita orașul Sankt Petersburg și regiunea Leningrad.

Vizele electronice se eliberează gratuit pe baza formularului completat de către solicitant în format electronic, pe pagina web menționată, cu cel puțin 4 și cu cel mult 20 de zile calendaristice înainte de data călătoriei, la care se anexează o fotografie digitală în formatul unui fișier electronic.

Vizele electronice se eliberează pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data eliberării, termenul maxim de ședere permisă pe teritoriul Federației Ruse fiind de 8 zile de la data intrării.

Viza este gratuită și se poate obține fără prezentarea documentelor justificative scopului călătoriei în Federația Rusă.

Documentele necesare pentru obținerea vizei sunt:

1.            Pașaport electronic valabil cel puțin 6 luni, cu cel puțin două pagini libere pentru ștampilele controlului de frontieră;

2.            Asigurare medicală valabilă pentru toată perioada șederii pe teritoriul Federației Ruse;

3.            O fotografie.

Toate documentele menționate mai sus, în format tip .JPEG, se încarcă pe portalul http://electronic-visa.kdmid.ru.

Perioada de valabilitate a vizei este de 30 de zile calendaristice, începând cu data emiterii acesteia. În acest interval, posesorul vizei poate utiliza până la 8 zile pentru șederea efectivă în orașul St. Petersburg și în regiunea Leningrad, care se scurg din ziua intrării în Federația Rusă. Indiferent de ora controlului de pașapoarte, aceasta se rotunjește la orele 00.00 ale aceleași zile, de la care începe curgerea celor 8 zile efective de ședere.

Viza electronică nu poate fi prelungită și nu se poate obține o nouă viză electronică atunci când solicitantul se află deja în Federația Rusă.

Nu este posibilă utilizarea vizei electronice la punctele de trecere feroviară la intrarea pe teritoriul Federației Ruse.

Dacă cetățeanul străin deține deja o viză de intrare pe teritoriul Federației Ruse, nu este necesară obținerea unei vize electronice distincte pentru orașul St. Petersburg și regiunea Leningrad.

Viza trebuie imprimată pe hârtie înainte de îmbarcarea către Federația Rusă.

Posesorii vizelor electronice nu se pot îmbarca pentru deplasarea către alte destinații din Federația Rusă dacă dețin viză pentru orașul St. Petersburg și regiunea Leningrad.

Vizele electronice pentru vizitarea orașului Sankt Petersburg și regiunii Leningrad sunt valabile pentru intrarea şi ieşirea în/din Federația Rusă numai prin următoarele puncte de trecere a frontierei de stat a Federației Ruse aflate pe teritoriul regiunii Leningrad:

- punctul de  trecere aerian ”Pulkovo”;

- punctele de trecere maritim ”Vysotsk”, ”Big port of Saint Petersburg” (Marine station section), Passenger port of Saint Petersburg;

- punctele de trecere rutiere ”Ivangorod”, ”Torfyanovka”, ”Brusnitchnoe”, ”Svetogorsk”;

- punctul de trecere pietonală ”Ivangorod”.

Cetățenii străini care au obținut viza electronică pentru vizitarea orașului Sankt Petersburg și regiunii Leningrad au dreptul să se afle și să călătorească numai în limitele teritoriului regiunii Leningrad.

Companiile de transporturi pot verifica dacă cetățeanul străin are o viză electronică valabilă pe pagina web a MAE rus la adresa http://electronic-visa.kdmid.ru/. Informația privind procedura verificării este prezentată în limbile rusă și engleză.

​ATENŢIE!

În cazul depășirii dreptului de ședere conferit prin viză, cetăţenii români sunt obligaţi să obţină o viză de ieşire din Rusia, în conformitate cu următoarele proceduri:

 • până la 3 zile depășire, numai dacă se solicită, în scris, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular Ministerului Afacerilor Externe rus;
 • între 4 și 7 zile depășire, numai la solicitarea scrisă, personală, adresată Serviciului de migrație rus;
 • peste 8 zile depășire, prin decizia instanței.

Menționăm că, în oricare din situațiile de mai sus, depășirea termenului de ședere este sancționată cu amendă contravențională, iar taxa pentru eliberarea vizei de ieșire se suportă de contravenient. Dacă nu se respectă perioada de ședere acordată prin viză, contravenientul poate fi supus inclusiv măsurii de interdicție de intrare pe teritoriul Federației Ruse pentru o anumită perioadă de timp.

De asemenea, precizăm că titularii unui permis de ședere temporară eliberat de autoritățile ruse au nevoie de viză de intrare/ieșire pentru a călători în/din Rusia.

La intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse cetăţenii străini primesc o fişă de migraţie pe care o completează şi o prezintă reprezentantului poliţiei de frontieră. Acesta face o menţiune pe fişa de migraţie privind intrarea străinului în Federaţia Rusă, după verificarea corespondenţei datelor înscrise în fişa de migraţie cu cele din viză şi paşaport. În unele puncte de frontieră (de ex. aeroportul Sheremetyevo - Moscova), fişa de migraţie este completată automat de către lucrătorul poliţiei de frontieră.

Pe întreaga durată a şederii în Federaţia Rusă, cetăţeanul străin trebuie să deţină asupra sa fişa de migraţie, pe care trebuie să o prezinte, împreună cu celelalte acte necesare, pentru înregistrarea la locul de reşedinţă.

În cazul pierderii sau deteriorării fişei de migraţie, cetăţeanul străin trebuie să informeze, în termen de 3 zile, autoritatea teritorială a MAI rus de la locul de reşedinţă. Pe baza documentelor din care să rezulte în ce bază a intrat pe teritoriul Federaţiei Ruse, acestuia i se eliberează un duplicat de pe fişa de migraţie, în regim de gratuitate.

La ieşirea de pe teritoriul Federaţiei Ruse, cetăţeanul străin trebuie să predea fişa de migraţie reprezentantului poliţiei de frontieră din punctul de trecere a frontierei Federaţiei Ruse.

În termen de 7 zile lucrătoare de la momentul intrării pe teritoriul Federaţiei Ruse, cetăţenii străini au obligaţia declarării prezenţei pe teritoriul Federaţiei Ruse. Formalităţile de înregistrare sunt efectuate de gazdă/invitator (persoana fizică sau juridică) sau de către personalul hotelier (în cazul cazării la hotel). De asemenea, persoanele care deţin dreptul de a utiliza o locuinţă aflată pe teritoriul Federaţiei Ruse sunt obligate să se înregistreze la adresa la care se află acea locuinţă. Demersul se face la filiala teritorială a Serviciul Federal pentru Migraţie pe raza căruia se află locuinţa.

În cazul neîndeplinirii acestei formalităţi, amenda este cuprinsă între 2.000 şi 5.000 de ruble.

Persoanele exceptate de la această procedură:

 • Persoanele care se află în hoteluri sau alte organizaţii care oferă servicii hoteliere, în sanatorii, case de odihnă, pensiuni, camping-uri, baze turistice, tabere pentru copii, organizaţii medicale (care acordă ajutor medical), instituţii care acordă ajutor social;
 • Persoanele care muncesc în ture;
 • Persoanele care se află în instituţii de reabilitare socială;
 • Persoanele care efectuează o pedeapsă privativă de libertate.

În vederea obţinerii unui permis de şedere permanentă, străinul trebuie să locuiască în Federaţia Rusă cel puţin un an în calitate de rezident temporar.

Cetăţenii străini care doresc să lucreze în Federatia Rusă trebuie să obţină permis de muncă de la Serviciul Federal pentru Migraţie.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională rusă, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile Federaţiei Ruse:

Serviciul Federal pentru Migraţie (http://www.fms.gov.ru/foreign_national/); 

Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti (http://www.romania.mid.ru); 

Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa

(https://constantza.mid.ru/ro_RO/web/constantza-ro/home).

 

Doriţi să munciţi în Rusia?

Accesul cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă este reglementat conform legislaţiei interne din Federaţia Rusă. Nu există restricţii de natură juridică.

În prezent, cererile de vize pentru cetăţenii români care doresc să rezideze pe teritoriul Federaţiei Ruse pentru o durată mai lungă de 90 zile sunt soluţionate în interval de 7 zile lucrătoare, iar solicitările pentru viză cu intrări multiple în decurs de 14 zile lucrătoare.

Cetăţenii străini care muncesc pe teritoriul Federaţiei Ruse la filiale/reprezentanţe ale organizaţiilor străine înregistrate pe teritoriile statelor membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului

Cetăţenii străini din această categorie pot dobândi un permis de şedere doar dacă au lucrat minim 1 an în compania care îi detaşează la filiala aflată pe teritoriul Federaţiei Ruse, pentru înlocuirea sau pentru preluarea (pe o perioadă determinată) a atribuţiilor altei persoane, cu prerogative în conducerea sau coordonarea activităţii reprezentanţei/filialei.

Permisul de muncă eliberat cetăţenilor străini din această categorie nu poate avea o valabilitate mai mare de trei ani.

Pentru obţinerea permisului de muncă pentru cetăţenii străini din această categorie, reprezentanţa/filiala va depune la Serviciul Federal pentru Migraţie (sau la filialele din teritoriu ale acestuia) următoarele documente:

 • Cererea pentru obţinerea permisului de muncă;
 • Copia documentului, recunoscut de autorităţile ruse, care atestă identitatea cetăţeanului străin;
 • Documente prin care se atestă că cetăţeanul străin a lucrat, nu mai puţin de 1 an, în compania care îl detaşează la reprezentanţa/filiala de pe teritoriul Federaţiei Ruse;
 • Decizia de detaşare a cetăţeanului străin;
 • Documente care atestă raporturile, din punct de vedere juridic, dintre reprezentanţă/filială şi compania-mamă;
 • Scrisoare de garanţie privind returnarea, către statul rus, a tuturor cheltuielilor făcute cu expulzarea cetăţeanului străin;
 • Copia contractului de muncă dintre cetăţeanul străin şi compania-mamă;
 • Copia poliţei de asigurare medicală a cetăţeanului străin sau a contractului pentru furnizarea de servicii medicale, semnat de compania-mamă cu o organizaţie medicală, în baza căruia cetăţeanul străin beneficiază de asistenţă medicală pe teritoriul Federaţiei Ruse;
 • Chitanţă prin care se atestă plata taxei pentru eliberarea permisului de muncă.

Pentru prelungirea permisului de muncă pentru cetăţenii străini din această categorie, reprezentanţa/filiala va depune la Serviciul Federal pentru Migraţie (sau la filialele teritoriale ale acestuia), cu 60 de zile înainte de expirarea permisului, următoarele documente:

 • Cererea pentru prelungirea permisului de muncă;
 • Decizia reprezentanţei/filialei de prelungire a perioadei de muncă pentru cetăţeanul străin;
 • Copia contractului de muncă dintre cetăţeanul străin şi compania-mamă;
 • Copia poliţei de asigurare medicală a cetăţeanului străin sau a contractului pentru furnizarea de servicii medicale, semnat de compania-mamă cu o organizaţie medicală, în baza căruia cetăţeanul străin beneficiază de asistenţă medicală pe teritoriul Federaţiei Ruse;

Cererea privind eliberarea permisului de muncă sau de prelungirea a acestuia este soluționată în maxim 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii acesteia la Serviciul Federal pentru Migraţie (saul la filialele teritoriale ale acestuia). Membrii familiilor – soţ/soţie, copii (inclusiv cei adoptaţi), soţii/soţiile copiiilor, părinţii (inclusiv cei care nu sunt naturali), soţii/soţiile părinţilor, bunicii, bunicile, nepoţii – intră/ies pe/de pe teritoriul Federaţiei Ruse în condiţiile stabilite de legislaţia rusă, dacă nu a fost stabilit alt regim printr-un tratat internaţional la care Federaţia Rusă este parte.

Cetăţenii străini aflaţi la studiu pe teritoriul Federaţiei Ruse

Cetăţenii străini aflaţi la studiu în instituţii de învăţământ de pe teritoriul Federaţiei Ruse pot desfăşura activităţi lucrative, fără să deţină permis de muncă, în următoarele condiţii:

 • Pe perioada vacanţei;
 • În timpul liber şi doar în instituţiile/organizaţiile de învăţământ sau în acele organizaţii economice şi comerciale partenere, create de instituţiile/organizaţiile de învăţământ.

Începând cu anul 2014, autoritățile ruse au creat condiții favorabile pentru atragerea la studii, în Federaţia Rusă, a cetăţenilor străini (Legea federală nr. 203-FZ/23.07.2013).

În acest sens, străinii aflaţi la studiu în instituţii de învăţământ de pe teritoriul Federaţiei Ruse pot desfăşura activităţi lucrative în baza unui permis de muncă. Termenul de valabilitate al unui astfel de permis poate coincide cu perioada pentru care a fost semnat contractul de muncă, însă nu poate fi mai mare de 1 an de zile. De asemenea, termenul de valabilitate al permisului de muncă nu poate fi mai mare decât durata studiilor.

Permisul de muncă se obţine în urma depunerii unei cereri la Serviciul Federal de Migraţie (sau la filialele teritoriale ale acestuia), fie personal de către cetăţeanul străin, fie de instituţia/organizaţia care urmează să îl angajeze, fie prin intermediul unei persoane care poate acţiona, în conformitate cu legislaţia rusă în vigoare, în calitate de reprezentant al cetăţeanului străin.

Acte necesare obţinerii permisului de muncă:

 • Documentul care atestă identitatea cetăţeanului străin, recunoscut de autorităţile ruse;
 • Carta/fişa de migraţie;
 • Adeverinţa care atestă dreptul de a studia, în instituţii de învăţământ de pe teritoriul Federaţiei Ruse;
 • Contractul de muncă/convenţia civilă semnată cu angajatorul, în conformitate cu legislaţia rusă;
 • Chitanţă prin care se atestă plata taxei pentru eliberarea permisului de muncă;
 • Document medical prin care se confirmă că cetăţeanul străin nu suferă de boli infecţioase, HIV sau dependență de stupefiante.

Permisul de muncă este eliberat în maxim 10 zile lucrătoare de la momentul depunerii cererii, iar acesta se ridică personal.

Pentru prelungirea permisului de muncă, cetăţeanul străin trebuie să depună la Serviciul Federal pentru Migraţie, cu minimum 15 zile înainte de expirarea permisului de muncă, o cerere însoţită de următoarele documente:

 • Documentul care atestă identitatea cetăţeanului străin, recunoscut de autorităţile ruse;
 • Adeverinţa care atestă dreptul de a studia, în instituţii de învăţământ de pe teritoriul Federaţiei Ruse;
 • Contractul de muncă/convenţia civilă semnată cu angajatorul, în conformitate cu legislaţia rusă;
 • Document medical prin care se confirmă că cetăţeanul străin nu suferă de boli infecţioase, HIV sau că nu este dependent de droguri.

Permisul de muncă este eliberat în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii cererii şi se ridică personal.

Cetăţenii străini care se află la studii în instituţii de învăţământ de pe teritoriul Federaţiei Ruse pot desfăşura activităţi lucrative doar pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale ale Federaţiei Ruse în care învaţă.

 

Ameninţări teroriste

Federaţia Rusă a fost, în ultimii ani, ţinta unor atentate şi luări de ostatici.

În acest context, recomandăm tuturor cetăţenilor români să analizeze cu atenție sporită necesitatea unor deplasări în zona Caucazului de Nord, unde au loc evenimente ce pun în pericol securitatea personală a cetăţenilor, mai ales străiniCea mai apropiată misiune diplomatică a României în zonă este Consulatul General al României la Rostov pe Don - la o distanţă de câteva sute de km (Groznîi/Cecenia – Rostov pe Don=aprox.800 km). Nu uitaţi să vă informaţi în prealabil asupra situaţiei de securitate din zonă!

De asemenea, vă informăm că Ambasada României la Moscova şi Consulatele Generale ale României la Sankt-Petersburg şi Rostov pe Don nu au competenţă teritorială şi nu pot acorda asistenţă consulară cetăţenilor români aflaţi în R.A. Crimeea (Ucraina).

Urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile ruse şi accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

 

Regimul vamal

Legislaţia în vigoare prevede introducerea sau scoaterea în/din Federaţia Rusă a oricărui tip de valută. Sumele mai mari de 10.000 dolari USD (sau suma echivalentă în alte valute) trebuie declarate la frontieră.

Nu se aplică taxe vamale la următoarele produse:

 • 3 litri alcool (fără declaraţie vamală) sau 5 litri alcool (cu declaraţie vamală);
 • 50 trabucuri; 200 ţigări (10 pachete); 250 gr. tutun;
 • 5 kg. de peşte sau fructe de mare;
 • 250 gr. icre roşii.

În cazul transportului cu avionul, valoarea de vamă a tuturor mărfurilor importate în Federaţia Rusă nu trebuie să depăşească 10.000 de euro.

Metalele şi pietrele preţioase (bijuteriile), orice tipuri de arme, muniţii, medicamentele cu acţiune foarte puternică, obiectele de artă, aparatura radio (cu frecvenţă mai mare de 9 kHz) pot fi scoase din Federaţia Rusă doar pe bază de declaraţie vamală şi cu aprobare specială. Obiecte de artă și obiectele de numismatică pot fi scoase numai cu aprobare specială de la Ministerul Culturii Federaţiei Ruse.

 

 Siguranţă şi criminalitate

Cele mai frecvente infracţiuni în Federaţia Rusă sunt furturile, înşelăciunile şi atacurile asupra persoanei. Recomandăm o atenţie sporită la păstrarea documentelor de călătorie şi a valorilor (sume de bani, documente referitoare la conturi bancare, depozite de valori, obiecte de valoare).

Recomandăm cetăţenilor români care călătoresc în străinătate să păstreze documentele şi valorile personale, biletele de călătorie şi banii sau cărţile de credit în locuri sigure şi să nu le expună în mod vizibil.

Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.

În cazul în care călătoria se efectuează cu autobuzul sau trenul, recomandăm cetăţenilor români să aibă bagajele în atenţie pe întreaga durată a călătoriei.

Dacă sunteţi victima unor infracţiuni sau aţi pierdut documente de identitate, trebuie să informaţi de urgenţă cea mai apropiată secţie de Poliţie, în vederea obţinerii unei adeverinţe în baza căreia urmează să vă reglementaţi situaţia şederii pe teritoriul rus.

Cu aceste documente doveditoare vă deplasaţi la ambasada / consulatele României în Federaţia Rusă pentru a primi sprijin în vederea întoarcerii în ţară. În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor ruse, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • Apel de urgenţă – 112; 101;
 • Pompieri – 101;
 • Poliţie – 102;
 • Salvare – 103;

Vă recomandăm, de asemenea, sesizarea celui mai apropiat oficiului consular român, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.

 

Sistemul medical

Pentru a putea călători în Federaţia Rusă este obligatorie încheierea unei asigurări medicale de călătorie valabile pe perioada prezenței pe teritoriul rus.

Recomandăm tuturor cetățenilor români care călătoresc în Federaţia Rusă să încheie poliţe de asigurare medicală de călătorie, care să acopere cheltuielile medicale pentru intervenţiile de urgenţă, tratament şi repatriere.

 

Condiţii privind traficul auto

 • Traficul auto:

Circulaţia rutieră se desfăşoară pe partea dreapta a drumului. Toate autovehiculele care participă la traficul auto din Federaţia Rusă trebuie să fie dotate cu triunghiuri reflectorizante. Se recomandă dotarea autoturismului cu extinctoare, trusă cu piese de schimb de maximă utilitate (lămpi auto şi siguranţe) şi trusă de prim-ajutor. Organele de poliţie sunt abilitate să aplice amenzi în cazul în care aceste reguli nu sunt respectate.

Este obligatorie purtarea centurii de siguranţă pentru toţi pasagerii (inclusiv pentru pasagerii aflați pe bancheta din spate a autovehiculului). Copiii sub 12 ani nu au voie să stea pe scaunul din faţă al autovehiculului.

Parcarea este permisă în locurile special amenajate şi pe partea dreaptă a străzilor (unde nu este prevazută în mod expres o interdicţie în acest sens), în direcţia de deplasare a autovehiculului. Nu este permisă parcarea pe marginea autostrăzilor naţionale. Parcarea ilegală atrage după sine ridicarea automobilului. Amenda pentru parcare ilegală este de 3.000 de ruble, iar taxa pentru ridicarea automobilului este de 7.000 de ruble.

Conducătorii auto sunt obligați să aibă în permanență asupra lor permisul de conducere, pașaportul și documentele autovehiculului pe care îl conduc.

Conducerea sub influența alcoolului este interzisă în Federația Rusă.

Viteza maximă admisă de lege: în oraşe: 50 km/h; în localităţi rurale: 60 km/h; pe şoselele principale: până la 90 km/h şi pe autostrăzi: 120 km/h.

 • Permisul de conducere

Cetăţenii străini care se află în Rusia pentru mai puţin de 6 luni pot utiliza propriul permis de conducere atât timp cât au şi o traducere certificată în limba rusă a acestuia. Pentru persoanele străine aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse mai mult de 6 luni, este necesară obţinerea unui permis de conducere local.

 • Informaţii pentru cazurile de accidente

Trebuie informată poliţia despre vehiculele avariate înainte de intrarea pe teritoriul Federatiei Ruse. Nu este permisă părăsirea teritoriului fără documente justificative în cazul autoturismelor avariate. În cazul producerii unui eveniment rutier, autoturismul nu trebuie mişcat din locul accidentului până la sosirea poliţiei rutiere. Autorităţile locale de poliţie vor întocmi un raport necesar companiei de asigurări sau în cazul în care părţile implicate în accident nu sunt de acord cu privire la anumite aspecte legate de accident. Dacă daunele pot fi soluţionate pe cale amiabilă, în afara tribunalului, părţile sunt libere să facă acest lucru. Părăsirea locului unui accident soldat cu rănirea unor persoane constituie infracțiune. Accidentele pot fi raportate la numărul de telefon al poliției: 102.

 

Înregistrarea voluntară la Ambasadă

Recomandăm cetăţenilor români care se află în Federaţia Rusă să îşi înregistreze în mod voluntar prezenţa în Rusia la Ambasada României la Moscova, pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă, dar și pentru a primi alte categorii de informații utile (link: https://www.econsulat.ro/Account/Login?ReturnUrl=%2fCetateniRomaniInregi...).

Înscrierea va fi realizată strict în baza liberului consimţământ, iar datele vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). NU se percep taxe consulare pentru efectuarea înregistrării.

 

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice