Condiţii de călătorie

Uzbekistan

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
19 ianuarie 2017


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Republicii Uzbekistan numai după obţinerea vizei.

Durata de şedere permisă de viză poate fi de 30 de zile, 3 luni, 1 an.

Tipurile de vize acordate sunt: turistică, afaceri, serviciu, activităţi profesionale, tranzit.

Atenţie! Nu există reprezentanţă diplomatică a Uzbekistanulului în România. Vizele pot fi obţinute de la cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică a Uzbekistanului de România, respectiv Ambasada Uzbekistanului în Ucraina (Kiev) sau Ambasada Uzbekistanului în Turcia (Ankara) sau Consulatul General al Uzbekistanului la Istanbul (Turcia).

Există şi posibilitatea ca cetăţenii români să obţină viza pe aeroport, numai în situaţia în care persoana (fizică sau juridică) care face invitaţia este din Uzbekistan şi a adresat, în prealabil, o invitaţie oficială cetăţeanului român. Ulterior, persoana care a adresat invitaţia are obligaţia să se deplaseze la Departamentul Consular din cadrul MAE al Republicii Uzbekistan, unde va completa o cerere şi va obţine un pre-acord al autorităţilor locale („visa support”). Cu acest pre-acord, persoana care a adresat invitaţia îl va aştepta la aeroport, la sosire, pe cetăţeanul român, pentru a-l sprijini în obţinerea vizei.

Atenţie! Având în vedere elementele menţionate, MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze corespunzător şi să respecte întocmai procedurile de obţinere a vizei pentru Uzbekistan.

În caz contrar, se poate ajunge la situaţii în care vameşii uzbeci pot refuza accesul pe teritoriul Uzbekistanului cetăţenilor români, aceştia rămânând blocaţi pe aeroport, fiind nevoiţi să revină în ţară cu următoarea cursă aeriană.

De asemenea, MAE recomandă cetăţenilor români să nu facă rezervări de avion sau hotel pentru Uzbekistan fără a avea certitudinea obţinerii vizei şi să contacteze Ambasada României, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de sosirea în Uzbekistan.

Republica Uzbekistan a introdus sistemul electronic privind completarea cererilor de viză în regim on-line. Noul sistem oferă posibilitatea ca cererile pentru obţinerea vizei de intrare în acest stat să fie depuse pe pagina web: http://evisa.mfa.uz.

În urma depunerii cererii on-line, solicitantului i se va atribui un cod special privind cererea de viză. După obţinerea acestui cod, solicitantul de viză trebuie să se prezinte la secţiile consulare ale Ambasadelor Republicii Uzbekistan, unde va depune cererea completată on-line, împreună cu codul special atribuit şi documentele necesare pentru obţinerea vizei de intrare pe teritoriul acestui stat.

Cetăţenii străini trebuie să obţină un permis de şedere temporară în 3 zile lucrătoare de la sosirea în Uzbekistan. Permisul de şedere este eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, în funcţie de tipul şi durata vizei. De asemenea, hotelurile efectuează automat eliberarea de permise de şedere pentru cetăţenii străini.

Pentru verificarea şi a altor condiţii privind intrarea pe teritoriul Uzbekistanului, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Uzbekistan (www.mfa.uz).

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Atenţie! începând cu data de 1 ianuarie 2017, cetățenii străini care călătoresc în Uzbekistan au obligația de a achita contravaloarea serviciilor hoteliere / de cazare, precum și a celor turistice doar în valută convertibilă.

Astfel, începând cu data sus-menționată cetățenii străini nu vor mai avea posibilitatea să achite acest tip de servicii în moneda națională a Republicii Uzbekistan, dar – spre deosebire de perioada anterioară - vor putea achita în numerar, în valută convertibilă.

Noile reglementări se aplică cetățenilor străini și apatrizilor care nu au reședința pe teritoriul statului uzbec, indiferent de scopul călătoriei în Uzbekistan.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care planifică să se deplaseze pe teritoriul statului uzbec să aibă asupra lor sume de bani în dolari SUA și/sau în euro și să țină cont de obligativitatea de a plăti în valută pentru serviciile turistice și de cazare, în timp ce restul plăților vor trebui făcute, în mod obligatoriu, în monedă națională.

De asemenea, întrucât retragerile de la bancomate sau plățile cu cardul sunt aproape imposibil de realizat,  MAE recomandă cetățenilor români care urmează să călătorească pe teritoriul acestei țări să aibă asupra lor sumele necesare în numerar."


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Republica Uzbekistan nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Pe teritoriul Uzbekistanului sunt active unele grupări cu caracter extremist-terorist.

Vă recomandăm să consultaţi periodic informaţiile prezentate de autorităţile locale şi să accesaţi pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro), Rubrica “Sfaturi de călătorie”.


Siguranţă şi criminalitate

Nivelul criminalităţii în Uzbekistan este relativ redus. Se înregistrează totuşi cazuri frecvente de spargeri de maşini, trafic de valută sau furturi din buzunare în zonele aglomerate.

Recomandări generale:

Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.

Încuiaţi maşinile şi asiguraţi-le cu sisteme de alarmă.

În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.

Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, vă recomandăm sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi Ambasadei României în Uzbekistan.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • Miliţia – 02
 • Salvare – 03, 133-6854, 136-7332, 169-7085
 • Pompieri – 01
 • Situaţii Speciale – 136-2292
 • Serviciul de Salvare – 050
 • Biroul de accidente – 569-658, 133-2814


Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală, de călătorie şi de viaţă pentru întreaga durată a deplasării dumneavoastră.

Unităţi medicale care acceptă asigurările medicale de călătorie încheiate în alte ţări - MDS - Taşkent.

Există si posibilitatea încheierii unor asigurări medicale în Uzbekistan. Asistenţa medicală pentru cetăţenii străini este gratuită pentru situaţiile de urgenţă (în cadrul instituţiilor afiliate la Serviciul Republican pentru Asistenţă Medicală de Urgenţă). Centrul ştiinţific republican pentru asistenţă medicală de urgenţă este situat în Taşkent, pe strada Farkhadskaya, numărul 2. De asemenea, în Republica Autonomă Karakalpakstan şi în fiecare centru regional funcţionează Departamente regionale echipate cu aparatură medicală modernă.

Asistenţa medicală obişnuită pentru cetăţenii străini se face contra cost.

Nu există obligativitatea vaccinării la intrarea în Uzbekistan.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Sistemul de circulaţie auto este similar celui din România.

 • Starea drumurilor

Uzbekistanul dispune de o infrastructură rutieră bine dezvoltată, cu numeroase autostrăzi şi drumuri naţionale.

 • Limitele de viteză admise:
 • 60 km/h în localităţi
 • 90 km/h în afara localităţilor
 • 110 km/h pe autostradă
 • Permisul de conducere

Autorităţile locale nu recunosc permisele auto româneşti. Un cetăţean român care doreşte să conducă un autovehicul pe teritoriul Uzbekistanului, trebuie să deţină fie un permis auto internaţional, fie să solicite persoanei fizice sau juridice care face invitaţia să depună la Ministerul Afacerilor Externe uzbek (Serviciul Diplomatic) următoarele documente:

 • cerere-tip
 • copie a paşaportului în care este aplicată viza de intrare în Uzbekistan
 • copie a permisului auto naţional
 • un document care să ateste starea de sănătate

În baza acestor documente se obţine un permis auto provizoriu. Respectivul permis se eliberează în termen de 24h, costă 35 USD, la care se adaugă o taxă egală cu 20% din costul permisului şi este valabil pe întreaga perioadă a vizei, strict pe teritoriul Uzbekistanului.
 

Reglementări vamale

La trecerea frontierei, toate sumele de bani trebuie declarate, în caz contrar este posibilă confiscarea acestora. Este obligatoriu pentru toţi cetăţenii care au împlinit vârsta de 16 ani să completeze la intrarea în ţară formularul vamal T-6 în două exemplare (unul rămâne la autorităţile vamale, iar celălalt va fi înmânat  posesorului, care are obligaţia să-l păstreze şi să îl prezinte la ieşirea din ţară). La solicitarea cetăţeanului străin este posibilă păstrarea valutei, în mod gratuit, până la plecarea din ţară, în acest sens fiind obligatorie completarea formularului TS-21.

În cazul în care suma depăşeşte 5000 USD, se completează un formular special (TS-28) în aceleaşi condiţii ca şi pentru formularul T-6.

În cazul în care, la ieşirea din ţară, suma în valută este mai mare decât cea declarată la intrare, este necesară prezentarea unui document emis de către Banca Centrala a Uzbekistanului (NBU) sau de la altă societate bancară autorizată.

Străinilor le este permisă intrarea în ţară cu maxim 5 obiecte din metale şi pietre preţioase, care să nu depăşească în total 30g.

 

Regimul medicamentelor

Înainte de orice călătorie în Uzbekistan, se recomandă confruntarea compoziţiei medicamentelor cu anexele 3, 4 şi 5 ale Hotărârii Cabinetului de Miniştri al R. Uzbekistan nr. 293/31.07.2000.

Este obligatoriu ca medicamentele să fie însoţite de reţeta medicale şi să nu depăşească acea cantitatea strict necesară pe durata călătoriei.

 

Alte categorii de bunuri supuse interdicţiei/restricţiei

Sunt interzise materialele pornografice, substanţe narcotice, psihotrope ori precursori fără autorizaţie din partea Ministerului Sănătăţii Publice, etanol, arme de foc, obiecte de valoare cultural-istorică cu o vechime mai mare de 50 de ani sau care fac parte din patrimonial cultural naţional;

Există restricţii cantitative: parfumurile sunt admise în cantităţi  rezonabile, 1 litru băuturi alcoolice cu concentraţie mai mare de 25% sau 2 litri de bauturi alcoolice cu o concentraţie mai mică de 25%, 200 ţigarete, 100 ţigări de foi, 50 de trabucuri sau 500 grame tutun.

Restricţiile administrative presupun obţinerea unei autorizaţii din partea autorităţilor de resort pentru introducerea de aparatură radio-electronică.

Restricţiile fiscale se aplică bunurilor de uz personal a căror valoare depăşeşte 1000 USD. În acest caz este necesară plata taxelor vamale.

 

Regimul animalelor de companie

În cazul intrării cu animale de companie în Uzbekistan, este obligatorie prezentarea carnetului de sănătate cu vaccinurile la zi, iar pentru ieşirea din ţară este necesară obţinerea unei autorizaţii emise de autoritatea competentă.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice