Relaţii bilaterale

Republica TOGO


Relaţii diplomatice

România şi Republica Togo au stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă, la 12.01.1971. Ambasada României la Abuja, R.F Nigeria, gestionează şi relaţiile cu această ţară.

 

Relaţii economice

Pe parcursul timpului, s-au exportat din România în Togo: produse petroliere, autoturisme de oraş şi de teren, produse siderurgice, articole electrocasnice, materiale textile, etc. Din Togo s-au importat: fosfaţi, bumbac, cafea, cacao.

 

Cadrul juridic 

După aderarea României la U.E, printr-un schimb de note verbale, guvernele celor două ţări au convenit încetarea valabilităţii acordurilor comerciale şi de cooperare economică şi tehnică semnate înainte de 1990. În prezent, cadrul juridic al schimburilor economice este reglementat de acquis-ul comunitar, respectiv de prevederile Acordului UE – ACP (Africa, Caraibe şi Pacific) semnat la Cotonou în anul 2000, care urmează a fi înlocuit, ulterior, cu un Acord de parteneriat economic (APE).

 

Relaţii consulare

Cetăţenii celor două ţări, titulari de paşapoarte turistice au nevoie de viză pentru a călători în Republica Togo, respectiv în România.

Decembrie 2018

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice