Relaţii bilaterale

Republica BULGARIA

Relaţiile României cu Republica Bulgaria sunt dezvoltate pe baza unui dialog politico-diplomatic frecvent şi a unei cooperări dinamice în plan european şi sectorial.

State vecine şi partenere în cadrul UE şi NATO, România şi Bulgaria dispun de un potenţial de cooperare deosebit, îndeosebi în plan bilateral, al afacerilor europene şi în plan regional, în proiecte precum Sinergia Mării Negre şi Strategia UE pentru Regiunea Dunării.

La 12 octombrie 2011 a avut loc prima Şedinţa Comună a Guvernelor României şi Bulgariei, la Bucureşti. Prin Declaraţia politică comună a celor doi Prim-miniştri privind instituirea unui Consiliu de cooperare la nivel înalt, adoptată cu acelaşi prilej, a fost stabilită organizarea anuală de şedinţe comune de guvern. La data de 7 martie 2014, a fost organizată, la Ruse, a doua şedinţă de guvern româno-bulgară, urmată de cea desfăşurată la 24 aprilie 2015, la Craiova. Cea mai recentă ședinţa comună de guvern a avut loc la 3 octombrie 2017 la Varna.

 

Schimburi de vizite:

La nivel de președinte:  în România: vizite bilaterale - 1993, 1995, 1998, 2001, 2005, 2015, 28-29 iunie 2017;  în Bulgaria: vizite bilaterale - 1992, 1994, 1997, 2003, 2010, 2016; întâlnire bilaterală între președinții României și  Bulgariei, în marja reuniunii trilaterale RO-BG-AU, de la Ruse, din 4 mai 2018.

La nivel de Prim-miniștri în format cvadrilateral (Prim miniștrii RO, BG, EL și Președintele SR): Varna, 3 octombrie 2017, Belgrad 8-9 decembrie 2017; București, 24 aprilie 2018, la Salonic, la 4 iulie 2018.

La nivelul miniștrilor afacerilor externe - vizita vicepremierului pentru reforma justiției și MAE bulgar, Ekaterina Zaharieva: București, 7 iunie 2017; cea de-a 10-a reuniune trilaterală RO-BG-EL, din 12 martie 2018.  

 

Reprezentare diplomatică

Relaţiile diplomatice dintre România şi Bulgaria au fost stabilite în 1879, la nivel de Birou al reprezentantului diplomatic. Ulterior, reprezentarea diplomatică bilaterală a fost ridicată la nivel de consulate, consulate generale, legaţii, iar după 1944, la nivel de ambasadă. Relaţiile dintre cele două ţări se desfăşoară în baza Tratatului de prietenie, colaborare şi bună vecinătate semnat la Sofia, la 27 februarie 1992.

 

Misiuni ale României:

Ambasada României la Sofia: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: Ion Gâlea (prezentarea scrisorilor de acreditare la 7 septembrie 2016)

Consulatul Onorific al României la Burgas: consul onorific Evghenia Todorova Popescu

Consulatul Onorific al României la Silistra: consul onorific Ştefan Raitchev Ivanov

Misiuni în România:

Ambasada R. Bulgaria la Bucureşti: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: Todor Ivanov Churov (prezentarea scrisorilor de acreditare la 4 noiembrie 2016) 

Consulatul Onorific al R. Bulgaria la Timişoara: consul onorific Gheorghe Nacov

Consulatul Onorific al R. Bulgaria la Ploieşti: consul onorific Rosen Rusev.

 

Cooperare economică

În cadrul UE, RO deține locul 3 (după DE și IT) între partenerii comerciali ai BG. În primele 10 luni ale anului 2017, volumul schimburilor comerciale bilaterale a fost de 3.568 milioane euro, din care BG a exportat către RO 1.825 milioane de euro.

 

Cooperarea în domeniul educaţiei

Începând cu anul de învățământ 1999/2000 au fost redeschise Liceul bulgar „Hristo Botev” din Bucureşti şi Liceul românesc „Mihai Eminescu” din Sofia.

În România, localităţi cu populaţie compactă de naţionalitate bulgară există în judeţul Timiş. În şcolile cu predare în limba română se studiază limba bulgară ca limbă maternă (3-4 ore pe săptămână). Reprezentativ este Liceul Teoretic „Sfinţii Kiril şi Metodiu” din localitatea Dudeştii Vechi, judeţul Timiş, care cuprinde toate ciclurile de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

În Bulgaria, potrivit cadrului legislativ actual, singurele limbi studiate ca limbă maternă sunt limbile turcă, armeană, roma și ivrit. Limba română este permisă în învățământul primar și gimnazial doar în regim de studii facultative.

La nivel educațional superior, în cadrul Universității din Sofia funcționează Lectoratul și Catedra de limbă și literatură română. De asemenea, și la Universitatea Kiril și Metodii din Veliko Târnovo funcționează un Lectorat de limbă.

În România, la Universitățile din Bucureşti şi Craiova funcţionează Lectorate de limbă şi literatură bulgară.

 

Comunitatea românească

În urma recensământului din 2011, din datele prezentate de Institutul Naţional de Statistică din Bulgaria rezultă că numărul etnicilor români în Bulgaria a scăzut de la 1088 la 866 în perioada 2001 – 2011, iar cel al vlahilor de la 10.566 la 3.598 în aceeași perioadă. De asemenea, numărul cetăţenilor români care se află în Bulgaria cu contract de muncă (angajaţi la companii din Bulgaria) sau prin căsătorie nu depăşeşte 200 de persoane.

Mediul asociativ este reprezentat de asociații, societăți, uniuni, centre culturale. Asociațiile românești nu au în proprietate sedii, case memoriale, muzee, biserici sau alte imobile (excepție face Societatea Aromânilor Unirea din Sofia)

Toate asociațiile românești sunt reprezentate în Consiliul Românilor din Bulgaria.

Pe lângă Consiliul de Miniștri al R. Bulgaria există, ca organ consultativ la elaborarea și promovarea politicii de stat în sfera relațiilor interetnice și de integrare a minorităților în societatea bulgară, Consiliul Național de Colaborare pe Probleme Etnice și de Integrare din care fac parte: Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, Asociația Vlahilor din Bulgaria, Centrul pentru cultura și limba română și Asociația Aromânilor din Dupnița, alături de reprezentanți ai altor minorități din Bulgaria (romi, evrei, armeni, turci).

În Bulgaria nu există mass-media în limba română.

Cât privește serviciul religios, se oficiază slujba religioasă în limba română la Biserica românească Sfânta Treime din Sofia (proprietate a statului român) și în satele românești din zona Vidin.

Accesul forţei de muncă din România pe piaţa muncii din Bulgaria este liber.

Septembrie 2018

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice