Relaţii bilaterale

IRLANDA


Relații bilaterale

Relaţiile româno-irlandeze sunt foarte bune, bazate pe cooperarea în plan bilateral și la nivel european. La 24 iulie 2018 premierul Leo Varadkar a efectuat o vizită în România.

Reprezentare diplomatică

Relaţiile diplomatice la nivel de ambasadă au fost stabilite la 18 aprilie 1990. Ambasada României din Dublin a fost înfiinţată la 20 mai 1994. Ambasada Irlandei la Bucureşti a fost deschisă la 15 august 2005.

Misiuni ale României:

  • Ambasada României în Irlanda: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: Manuela Breazu.

Misiuni în România:

  • Ambasada Irlandei în România: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: Derek Feely.

Cooperare economică

La sfârșitul anului 2017, valoarea schimburilor comerciale româno-irlandeze a totalizat 718,5 milioane Euro, în creştere cu 10,5% faţă de anul 2016.

Exporturile s-au situat la 157,3 milioane Euro (în creştere cu 38,1% faţă de anul anterior), iar importurile au însumat 384,3 milioane Euro (o creştere de 5,9% faţă de cele înregistrate la 31 decembrie 2016).

Deficitul balanţei comerciale, pe relaţia Irlanda, a fost de -264,3 milioane Euro, o apreciere de 19,1 milioane Euro, faţă de anul 2016.

Deficitul balanței comerciale a continuat să fie influențat de importurile României din Irlanda, axate preponderent pe produse ale industriei chimice şi conexe (farmaceutice, produse chimice organice) - 54,6% și maşini şi aparate, echipamente electrice (computere, componente și piese de schimb) - 30,5%.

Investiţiile irlandeze în România: Din punct de vedere investițional s-a constatat un interes crescut pentru efectuarea unor investiții în România în diferite sectoare de activitate. În prezent sunt înregistrate oficial în România 895 de firme, cu o participare irlandeză de capital de circa 26,5 milioane USD. În realitate, însă, implicarea capitalului irlandez în economia României este mult mai mare.

Comunitatea românească

Comunitatea românească din Irlanda se ridică la aproximativ 70.000 de persoane. În ceea ce priveşte repartiţia teritorială, majoritatea românilor din Irlanda sunt prezenţi în regiunea Dublin (aprox. 70%), iar restul de 30% sunt grupaţi în alte zone ale Irlandei (preponderent în oraşele Cork, Limerick, Galway, Waterford, Wexford, Sligo).

Bisericile româneşti: Majoritatea bisericilor sunt în zona metropolitană Dublin. Parohii ortodoxe există şi la Cork, Galway şi Limerick.

septembrie 2018

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice