Relaţii bilaterale

Regatul Unit al MARII BRITANII şi al IRLANDEI de NORD


Relații bilaterale

Relaţia bilaterală dintre România şi Marea Britanie este caracterizată de relaţii apropiate de cooperare în plan internaţional, în principalele dosare europene, precum şi în plan bilateral.

În iunie 2003 cele două ţări au convenit ridicarea nivelului de cooperare bilaterală la cel de parteneriat strategic, prin adoptarea unui document intitulat „Marea Britanie şi România în Europa: Parteneriat Strategic”. În iunie 2011 a fost convenită „Declaraţia Comună privind relansarea Parteneriatului Strategic dintre România şi Marea Britanie”, care prevede angajamentul celor două state de a coopera mai strâns în multiple domenii.


Reprezentare diplomatică

Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 20 februarie 1880, la nivel de legaţie, iar la 15 februarie 1941 au fost întrerupte. Relaţiile diplomatice au fost restabilite la 15 februarie 1946, la nivel de reprezentanţă. La 15 februarie 1947, reprezentanţele au fost ridicate la nivel de legaţie, iar de la 1 decembrie 1963, la nivel de ambasadă.

Misiuni ale României:

  • Ambasada României la Londra, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: Dan Mihalache
  • Consulatul General al României la Manchester, consul general Andreea Berechet
  • Consulatul General al Românei la Edinburgh, gerant interimar Mihai Delcea
  • Consulatul Onorific al României la Belfast, consul onorific Declan O’Loan, MLA
  • Consulatul Onorific al României la Cardiff, consul onorific Clive Williams
  • Consulatul Onorific al României la Leeds, consul onorific Annemarie Vişoianu-Kanatas
  • Consulatul Onorific al României la Morpeth, consul onorific Mihaela R. Dickson
  • Consulatul Onorific al României la Southampton, consul onorific Roxana Cărare
  • Consulatul Onorific al României la Inverness, consul onorific Andrew Hendry

Misiuni în România:

  • Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar:Andrew Noble


Cooperare economică

În anul 2017 s-au înregistrat cele mai ridicate valori din istoria relațiilor comerciale dintre România și Marea Britanie, atât din punct de vedere al exporturilor românești, cât și al volumului schimburilor comerciale bilaterale (peste 4 miliarde Euro).

Conform datelor statistice provizorii, volumul schimburilor comerciale între România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a însumat 4,025 miliarde Euro la 31.10.2017, cu o pondere de 3,69% în comerțul exterior al țării noastre, fiind cu 14,32% mai mare față de cel înregistrat la fârșitul anului 2016.

Soldul pozitiv al balanţei comerciale a crescut la +384,56 milioane Euro în primele 5 luni din 2017.


Cultură şi educaţie

Cooperarea bilaterală în domeniul educaţiei şi cercetării are loc pe baza cadrului juridic în vigoare: Programul Guvernul României şi Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii.

La Londra funcţionează Institutul Cultural Român (www.icr-london.co.uk), iar la Bucureşti funcţionează Centrul Cultural al Marii Britanii (British Council) (www.britishcouncil.org).

Funcţionarea celor două centre culturale este reglementată prin Acordul între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind înfiinţarea de centre de cultură şi funcţionarea lor, încheiat la Bucureşti, în data de 22 februarie 1991.


Comunitatea română

Comunitatea românească este în general bine integrată în societatea britanică, cu calificări profesionale înalte, ocupând locuri de muncă în mai multe sectoare ale pieței muncii din UK (medici, asistenți medicali, asistenți sociali, dar și în agricultură, construcții, îngrijirea persoanelor în vârstă).

În învățământul universitar britanic studiază în prezent aproximativ 10.000 de tineri români, la nivelul studiilor de licență, master și doctorat.

Există, de asemenea, școli de limba română și cursuri de limba română pentru străini, care se predau studenților de la universități britanice. Există mai multe asociații care promovează protejarea drepturilor românilor, a identității și tradițiilor, a limbii și valorilor românești.

Din perspectivă socio-demografică, comunitatea românească este răspândită pe întreg teritoriul Regatului Unit, cu concentrări mai mari în regiunea Londrei şi în zonele urbane Birmingham, Manchester şi Liverpool, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Belfast.

Organizaţii şi asociaţii româneşti: Mediul asociativ românesc din Marea Britanie se constituie din Asociaţii profesionale şi cele constituite pe criterii geografice sau tematice. Dintre acestea, o activitate relativ constantă este derulată de Asociaţiile studenţeşti şi de cele profesionale.

Publicaţii: ziarele Diaspora românească, Români în UK.

Pagini web: www.romani-online.co.ukwww.romani.co.uk

Informaţii suplimentare cu privire la accesul pe piaţa muncii din Marea Britanie, pot fi găsite pe site-urile:

(https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration);

iulie 2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice