Relaţii bilaterale

Regatul Haşemit al IORDANIEI


Relaţii diplomatice

România și Regatul Hașemit al Iordaniei au stabilit relații diplomatice la 2 aprilie 1965.

Începând din anul 1974, în capitalele celor două țări funcționează misiuni diplomatice, la nivel de ambasadă, cu ambasadori rezidenți.

La Brașov funcționează un Consulat Onorific al Regatului Hașemit al Iordaniei.


Reprezentarea diplomatică

E.S. domnul Nicolae Comănescu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Hașemit al Iordaniei, și-a prezentat scrisorile de acreditare la 4 septembrie 2016.

Ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei în România, E.S. domnul Saker Malkawi, și-a prezentat scrisorile de acreditare la 21 octombrie 2014.

Vizite la nivel înalt:

 • În Iordania: octombrie 2002, decembrie 2005 și aprilie 2011 (vizită de lucru).
 • În România: mai 2004 și aprilie 2009.

Vizite la nivelul președinților Parlamentului:

Senat:

 • În Iordania: septembrie 2004.
 • În România: mai 1992, octombrie 1995, septembrie 2005 și septembrie 2009.​

Camera Deputaților:

 • În Iordania: aprilie 2008.
 • În România: august 2004 și august 2008.

Contacte parlamentare:

 • În România: grupul parlamentar de prietenie din Senatul Iordaniei (iunie 2014).
 • În Iordania: Deputații Ovidiu Alexandru Raețchi – Colegiul 4 Diaspora (august 2014) și Mărioara Nistor (aprilie 2015, cu prilejul marcării a 50 de ani de relații diplomatice româno-iordaniene).

Vizite la nivel de prim-ministru:

 • În Iordania: iunie 1995, octombrie 2015.

Vizite la nivelul ministrului afacerilor externe:

 • În Iordania: ianuarie 1991, aprilie și octombrie 2002, octombrie 2005, ianuarie 2011, octombrie 2012, octombrie 2015.
 • În România: iulie 1992, februarie 2004, aprilie 2008, septembrie 2015.

Șefii celor două diplomații au mai avut întrevederi și cu prilejul participării comune la unele reuniuni internaționale.

Consultări pe linia MAE:

​În Iordania:

 • la nivel de secretar de stat: iulie 2002, iunie 2006, iulie 2012, decembrie 2014 și aprilie 2015 (cu prilejul marcării a 50 de ani de relații diplomatice româno-iordaniene).
 • la nivel de director general: mai 2014.

Vizite interministeriale:

În Iordania:

 • reprezentantul special al Guvernului României pentru cooperare și dezvoltare durabilă (mai 2004);
 • ministrul comerțului (octombrie 1995);
 • ministrul economiei și comerțului (februarie 2006);
 • ministrul sănătății (mai 2007, mai 2014 și octombrie 2015);
 • ministrul agriculturii și dezvoltării rurale (3-4 octombrie 2015);
 • ministrul economiei, comerțului și turismului (3-4 octombrie 2015).

În România:

 • ministrul de interne (septembrie 1999);
 • ministrul energiei și resurselor minerale (iunie 2004);
 • ministrul industriei și comerțului (iunie 2007);
 • guvernatorul Băncii Centrale a Iordaniei (iulie 2007);
 • ministrul dezvoltării politice (aprilie 2010);
 • ministrul sănătății (mai 2015);
 • ministrul turismului și antichităților (octombrie 2015).

Vizite ale unor membri ai familiei regale hașemite în România:

 • ASR Prințul Feisal Bin Al Hussein (iunie 2006);
 • ASR Prințul Hassan Bin Talal (iunie 2007 și octombrie 2011);
 • ASR Prințesa Muna Al Hussein (septembrie 2007, octombrie 2011, iunie 2013 și mai 2015);
 • ASR Prințesa Aisha bint Al Hussein (octombrie 2008);
 • ASR Prințesa Reem Al-Ali (aprilie și octombrie 2011).


Relaţii economice

Evoluţia schimburilor comerciale în perioada 2007-2014 (milioane USD)

 

Total

Export

Import

Sold

2007

50,8

43,8

7,0

36,8

2008

50,03

44,81

5,54

39,2

2009

66,495

63,020

3,474

59,546

2010

82,63

77,73

4,90

72,83

2011

176,78

171,15

5,63

165,52

2012

136,17

133,17

3,60

129,57

2013

249,49

245,87

3,61

242,25

2014

335,75

328,34

7,41

320,93

2015

277,99

276,84

1,15

275,84

2016 (31.05)

146,74

145,71

1,03

144,67


Principalele produse în structura exporturilor româneşti sunt: echipamente energetice, produse siderurgice şi chimice, piese de schimb, aparataj şi produse de uz casnic, cherestea şi produse stratificate din lemn, produse alimentare diverse etc.

Principalele produse în structura exporturilor iordaniene în România sunt: medicamente (de uz uman şi veterinar), cosmetice, vopsele, legume şi fructe proaspete în extra-sezon.

Firmele româneşti specializate au o prezenţă consacrată pe piaţa iordaniană în special în realizarea sistemelor de transport şi distribuţie a energiei electrice; au fost de asemenea executate facilităţi ale industriei petrochimice (parcuri de rezervoare petroliere, depozite de gaz, instalaţii de rafinare) şi au fost furnizate servicii de consultanţă pentru modernizarea şi retehnologizarea unor obiective (fabrici de ciment).

Investiţii iordaniene în România: Investitorii iordanieni au participat separat sau în asociere cu investitori arabi şi europeni, la proiecte de investiţii în România, în special în sectorul comerţ, turism, industriile chimică şi vopsele, farmaceutică, utilaj greu şi energetic, echipamente electrice, materiale de construcţii şi sectorul imobiliar.

Acţiuni promoţionale: Vizitele bilaterale, atât cele cu caracter politic, cât şi cele de natură economică, au fost de regulă asociate cu misiuni economice şi forumuri de afaceri. Coordonarea acestora este asigurată, în majoritatea cazurilor, de Camerele de Comerţ şi Industrie din cele două ţări, precum şi, de la înfiinţarea acestuia în 2005, de Consiliul de Afaceri Româno-Iordanian. Firmele iordaniene participă pe bază individuală la principalele manifestări expoziţionale din România (TIBCO şi TIB), iar cele româneşti sunt prezente, individual sau sub pavilion naţional, la SOFEX şi REBUILD IRAQ.


Cadrul juridic al relaţiilor economice bilaterale

Armonizarea cadrului juridic bilateral cu legislația UE

 • Convenirea de către cele două părți a ieșirii din vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2007, a Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei și a Acordului privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice și a schimburilor comerciale între România și Regatul Hașemit al Iordaniei;
 • Protocol de amendare a Acordului de cooperare economică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei, a amendării acestuia în conformitate cu prevederile dreptului comunitar;
 • Protocol de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.


Alte documente

 • Acord de cooperare între Camera de Comerț și Industrie a României și Federația Camerelor de Comerț din Iordania, semnat la Amman, la 25 septembrie 2004;
 • Acord de cooperare între Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România și Asociația Iordaniană a Oamenilor de Afaceri, semnat în 1996;
 • Memorandum de Înțelegere între EXIMBANK-ROMÂNIA și Corporația Garantării Creditelor din Iordania, privind cooperarea în domeniul asigurării creditelor de export și eliberării garanțiilor bancare necesare participării la licitațiile organizate în Iordania, semnat la Amman, la 24 iulie 2002;
 • Memorandum de Cooperare între Camera de Comerț și Industrie a României și Federația Oamenilor de Afaceri Arabi, semnat la Amman, la 20 decembrie 2005;
 • Memorandum de Înțelegere privind cooperarea între ANEIR și Jordan – Europe Business Association (JEBA), semnat la Amman, la 20 decembrie 2005;
 • Acord de cooperare între Asociația Română a Băncilor (ARB) și Asociația Băncilor din Iordania;
 • Acord de cooperare între Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Amman (ASE);
 • Program de cooperare între Agenția Română pentru Investiții Străine (ARIS) și Jordan Investment Board (JIB);
 • Acord de cooperare între Camera Comerț și Industrie a României, pe de o parte, și Camera de Comerț, respectiv Camera de Industrie a Iordaniei, pe de altă parte; în baza acestui acord, la aceeași dată, a fost semnat Acordul de constituire a Consiliului de Afaceri Româno-Iordanian;
 • Acord de cooperare între Camera de Comerț și Industrie București și Camera de Industrie Amman;
 • Acord între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei în domeniul transporturilor rutiere internaționale;
 • Acord de cooperare între Uniunea Camerelor de Comerț și Industrie Bilaterale din România și Asociația Oamenilor de Afaceri Iordanieni;
 • Memorandum de Înțelegere între Camera de Comerț și Industrie Prahova și Camera de Comerț Zarqa;
 • Memorandum de Înțelegere între Camera de Comerț și Industrie Prahova și Consiliul Oamenilor de Afaceri irakieni din Iordania;
 • Memorandum de Înțelegere între Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software-ARIES – și Asociația pentru Informații și Comunicații din Iordania - (Int@j), semnat la Amman, la 4 octombrie 2015.
 • Acord de Cooperare între Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România (UCCBR)și Consiliul de Afaceri irakian (Iraqi Business Council – IBC), semnat la Amman, la 4 octombrie 2015.


Cadru juridic bilateral

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, ansamblul instrumentelor juridice comunitare, în vigoare în relația UE-Iordania, se aplică și raporturilor româno-iordaniene (Acordul de Asociere, precum și Planul de Acțiune, perfectat cu Regatul Hașemit în cadrul Politicii Europene de Vecinătate  ENP). O serie de instrumente bilaterale în vigoare anterior și-au încetat valabilitatea, începând cu data aderării.

Totodată, au fost convenite și urmează să fie semnate protocoale adiționale pentru menținerea în vigoare a unor acorduri bilaterale, prin adaptarea lor la cerințele europene.

Între România și Regatul Hașemit al Iordaniei au fost încheiate următoarele tratate bilaterale:

 • Program de cooperare în domeniile educației, culturii, turismului și mass-media între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018
  • Semnat la: 12 septembrie 2013, la București
  • Data intrării în vigoare: 12.09.2013
  • Data ieșirii din vigoare: 12.09.2018
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 628 din 09.10.2013
 • Acord între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind transportul rutier internațional de persoane și de mărfuri
  • Semnat la: 9 ianuarie 2011, la Amman
  • Data intrării în vigoare: 14.02.2012
  • Ratificat prin: Lege numărul 263 din 07.12.2012
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 884 din 14.12.2011
 • Acord între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind dezvoltarea utilizării pașnice a energiei nucleare
  • Semnat la: 9 ianuarie 2011, la Amman
  • Data intrării în vigoare: 22.04.2013
  • Aprobat prin: Hotărârea nr. 168/2013 a Guvernului României din 10.04.2013
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 231 din 22.04.2013
 • Protocol de amendare a Acordului de cooperare economică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei, semnat la București la 27 octombrie 1993
  • Semnat la: 6 aprilie 2009, la București
  • Aprobat prin: Hotărâre de Guvern numărul 561 din 09.06.2010
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 502 din 20.07.2010
 • Protocol de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 2 iulie 1992
  • Semnat la: 6 aprilie 2009, la București
  • Ratificat prin: Lege numărul 346 din 11.11.2009
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 782 din 17.11.2009
 • Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul protecției mediului
  • Semnat la: 6 aprilie 2009, la București
  • Aprobat prin: Hotărâre de Guvern numărul 794 din 08.07.2009
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 500 din 20.07.2009
 • Memorandum de înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Hașemit al Iordaniei
  • Semnat la: 10 aprilie 2008, la București
 • Acord între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul militar
  • Semnat la: 8 decembrie 2004, la București
  • Data intrării în vigoare: 08.05.2006
  • Ratificat prin: Lege numărul 199 din 23.06.2005
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 567 din 01.07.2005
 • Acord, prin schimb de note verbale, între Guvernul Românei și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind desființarea obligativității vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice valabile
  • Semnat la: 29 februarie 2004, la Amman
  • Data intrării în vigoare: 29.02.2004
 • Acord între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope, a terorismului, precum și a altor activități ilegale
  • Semnat la: 17 septembrie 1999, la București
  • Data intrării în vigoare: 13.05.2001
  • Ratificat prin: Lege numărul 67 din 16.03.2001
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 140 din 21.03.2001
 • Acord de cooperare economică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei
  • Semnat la: 27 octombrie 1992, la București
  • Data intrării în vigoare: 16.06.2002
  • Aprobat prin: Hotărâre de Guvern numărul 32 din 27.01.1994
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 40 din 11.02.1994
 • Acord între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor
  • Semnat la: 2 iulie 1992, la București
  • Data intrării în vigoare: 16.03.1999
  • Ratificat prin: Lege numărul 110 din 21.11.1995
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 275 din 24.11.1995
 • Convenție între Guvernul RS România și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si capital
  • Semnată la: 10 octombrie 1983, la Amman
  • Data intrării în vigoare: 02.08.1984
  • Ratificat prin: Decret numărul 215 din 26.06.1984
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 51 din 29.06.1984
 • Acord între Guvernul RS România și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind acordarea de facilități și scutirea de taxe de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și simple
  • Semnat la: 26 mai 1983, la București
  • Data intrării în vigoare: 26.05.1983
 • Acord privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice și a schimburilor comerciale între Guvernul RS România și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei
  • Semnat la: 18 iunie 1982, la Amman
  • Data intrării în vigoare: 18.06.1982
  • Ratificat prin: Decret numărul 305 din 30.08.1982
 • Acord între Guvernul RS România și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul turismului
  • Semnat la: 9 noiembrie 1975, la Amman
  • Data intrării în vigoare: 07.07.1976
  • Ratificat prin: Decret numărul 101 din 16.04.1976
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 41 din 05.05.1976
 • Acord între Guvernul RS România și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind transporturile rutiere internaționale de călători și mărfuri
  • Semnat la: 19 octombrie 1975, la Amman
  • Data intrării în vigoare: 21.08.1976
  • Aprobat prin: Hot. Cons. de Miniștri numărul 301 din 21.07.1976
 • Acord între Guvernul RS România și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind transporturile aeriene civile
  • Semnat la: 17 septembrie 1975, la București
  • Data intrării în vigoare: 21.12.1975
  • Aprobat prin: Hot. Cons. de Miniștri numărul 1122 din 21.09.1975
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 122 din 21.09.1975
 • Acord privind cooperarea culturală și științifică între Guvernul RS România şi Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei
  • Semnat la: 16 aprilie 1975, la Amman
  • Data intrării în vigoare: 05.08.1975
  • Aprobat prin: Hot. Cons. de Miniștri numărul 598 din 19.06.1975
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 68 din 30.06.1975
 • Acord general de cooperare între RS România și Regatul Hașemit al Iordaniei
  • Semnat la: 16 aprilie 1975, la Amman
  • Data intrării în vigoare: 16.04.1975
  • Ratificat prin: Decret numărul 88 din 23.07.1975
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 88 din 05.08.1975


Relaţii culturale

Relațiile culturale româno-iordaniene se desfășoară în baza Acordului privind cooperarea culturală și științifică semnat la Amman, la 16 aprilie 1975. În baza acestui Acord, cele două părți convin și semnează programe executive de schimburi culturale cu valabilitate de trei ani.

Potrivit Programului în vigoare, cele doua părți își acordă, pe bază de reciprocitate, câte 5 burse anual, pentru studii universitare și post-universitare, pentru domenii de studiu specifice. Tinerii proveniți din familii mixte româno-iordaniene pot obține burse de studii complete, locuri la studii fără taxe sau cu taxe reduse, în funcție de îndeplinirea condițiilor de școlarizare din România și de locurile disponibile.

În ultimii ani în Iordania au fost înființate și funcționează:

 • Clubul Absolvenților Iordanieni ai Universităților din România (2003);
 • Asociația Româncelor din Iordania pentru Dezvoltare Socială (2005);
 • Forumul Cultural Româno-Iordanian (2007).


Relaţii consulare

Pentru pașapoartele diplomatice valabile a fost desființată obligativitatea vizelor, pentru perioade de până la 90 de zile, conform înțelegerii perfectate între cele două ministere de externe în februarie 2004.

Pentru pașapoartele turistice există obligativitate reciprocă a vizei; viza iordaniană poate fi obținută la sediul misiunilor diplomatice iordaniene, dar și la frontieră, inclusiv la Aeroportul International "Queen Alia" din Amman.

Septembrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice